Piąta śródręcza

Co to jest piąta kość śródręcza

Piąta śródręcza (5. śródręcza) to kość dłoniowa powiązana z piątym palcem lub małym palcem ludzkiej dłoni [1]. Podobnie jak inne kości śródręcza ma głowę, trzon/korpus i podstawę, które przyczyniają się do powstania i funkcjonowania dłoni [2].

Gdzie to się znajduje

Będąc śródręczem małego palca, leży pomiędzy dalszym rzędem nadgarstka a paliczkiem bliższym małego palca. Można go wyczuć po stronie małego palca dłoni, na krawędzi dłoni [3].

Piąta kość śródręcza

Rozwój i kostnienie

Kostnienie zaczyna się najpierw od jednego ośrodka kostnienia znajdującego się pośrodku trzonu płodu, w pierwszych tygodniach rozwoju płodu [4]. Głowa piątej kości śródręcza zaczyna kostnieć, gdy dziecko ma około 3 lat [5].

Zdjęcie rentgenowskie piątego śródręcza

Anatomia piątej kości śródręcza: powierzchnie i stawy

U podstawy piąta kość śródręcza ma dwie powierzchnie stawowe. Część bliższa łączy się z kością haczykowatą, natomiast druga, położona przyśrodkowo, łączy się stawowo z czwartą kością śródręcza. Dystalnie na głowie znajduje się kolejna fasetka umożliwiająca połączenie z piątym paliczkiem bliższym [6].

Częste urazy i schorzenia z nimi związane

Jest to najczęstsza część kości śródręcza i jedna z kości dłoni, które ulegają złamaniom najczęściej [7]. Złamanie czwartej i piątej kości śródręcza nazywane jest złamaniem boksera, gdyż zwykle ma to miejsce w przypadku uderzenia zaciśniętą pięścią w coś twardego, jak to ma miejsce w boksie [8]. Leczenie może obejmować założenie szyn, przyjmowanie leków, odpoczynek i operację (rzadko).

Inne powiązane urazy i stany mogą obejmować skrócenie piątego stawu śródręcza [9] lub zwichnięcie oraz zapalenie stawów piątego stawu nadgarstkowo-śródręcznego.

Odniesienia

  1. http://teachmeanatomy.info/kończyna-górna/bones/kości-ręki-nadgarstka-śródręcza-i-paliczków/
  2. https://www.earthslab.com/article-limit-reached/
  3. https://www.healthline.com/human-body-maps/metacarpals
  4. https://prohealthsys.com/central/anatomy/grays-anatomy/index-10/index-10-2/index-10-2/ossificationhand/
  5. https://www.bartleby.com/107/56.html
  6. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/kości-śródręcza
  7. https://orthoinfo.aaos.org/en/chorób–stany/złamania-ręki
  8. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/boxers-fracture
  9. https://radiopaedia.org/articles/shortening-of-the-fourthfifth-metacarpals
Rate article
TheSkeletalSystem