Kręgi lędźwiowe (kręgosłup lędźwiowy)

Co to jest kręgosłup lędźwiowy

Kręgosłup lędźwiowy jest trzecią i najniższą częścią kręgosłupa, składającą się z 5 kręgów lędźwiowych, L1-L5. Znajdują się w dolnej części pleców i podtrzymują ciężar ciała oraz zapewniają elastyczność i ruch. Są to największe spośród wszystkich kręgów występujących w kręgosłupie.

Gdzie znajdują się kręgi lędźwiowe

Zlokalizowane są w dolnej części pleców, zaczynając od 12. odcinka piersiowego kręgosłupa i sięgając do kości krzyżowej.

Kręgosłup lędźwiowy

Szybkie fakty

Typ          Nieregularne kości Ile ich jest w ludzkim ciele 5 Artykuluje z  Wzajemnie i z miednicą

Funkcje

Masa ciała podpierającego: Kręgi lędźwiowe podtrzymują dwie górne części kręgosłupa – kręg szyjny i piersiowy – oraz głowę. Dzięki temu odpowiada za utrzymanie ciężaru całego ciała i rozłożenie ciężaru z górnej części ciała na nogi. Jest to także część kręgosłupa odpowiedzialna za unoszenie ciężaru podczas podnoszenia lub przenoszenia dowolnego przedmiotu.

Umożliwianie ruchu: łączy górną część ciała z miednicą i umożliwia ruchy ciała, takie jak zginanie, obracanie i zginanie dolnej części pleców. Odpowiadają za to głównie L4 i L5.

Ochrona rdzenia kręgowego i nerwów: Rdzeń kręgowy, który zaczyna się u podstawy czaszki, kończy się w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, konkretnie na poziomie L1. Kręgi lędźwiowe zapewniają osłonę ochronną dla wszystkich korzeni nerwów rdzeniowych (ogona końskiego) na końcu rdzenia kręgowego. Nerwy te biegną następnie do nóg i stóp, kontrolując ruch i czucie.

Anatomia

Są to największe i najsilniejsze ze wszystkich kręgów, a poszczególne kości mają typową budowę.

Kręgi lędźwiowe

Każdy kręg ma gruby trzon kręgowy w kształcie nerki i łuk kręgowy. Z każdego łuku wyrasta para szypułek i blaszek, które otaczają trójkątny otwór kręgowy.

W czworobocznym występie kostnym wyrostek kolczysty wyrasta ze środka łuku kręgowego i wystaje do tyłu i w dół. Kościste wyrostki przypominające skrzydła po obu stronach wyrostka kolczystego nazywane są wyrostkami poprzecznymi. Kilka mięśni kręgosłupa przyczepia się do wyrostków kolczystych i poprzecznych.

Po tylnej stronie podstawy każdego wyrostka poprzecznego znajdują się wyrostki dodatkowe. Dwa wyrostki kostne, wyrostki stawowe górne i dolne, wyrastają z obu stron łuku, nosząc odpowiadające im ścianki, górną i dolną część stawową. Wyrostki sutkowe powstające po bocznej stronie wyrostków stawowych górnych są jedną z unikalnych cech kręgów lędźwiowych.

Artykulacje

 1. Spojenia międzykręgowe: Stawy międzykręgowe pomiędzy poszczególnymi kręgami poprzez krążki międzykręgowe
 2. Staw lędźwiowo-krzyżowy: Staw utworzony pomiędzy piątym kręgiem lędźwiowym (L5) a pierwszym odcinkiem krzyżowym (C1).

Przyczepy mięśni i więzadeł

Przyłączone mięśnie

 1. Prostownik kręgosłupa
 2. Międzykolcowe
 3. Intertransversarii
 4. Latissimus dorsi
 5. Rotatory
 6. Ząbkowaty (tylny i dolny)

Przywiązane więzadła

 1. Ligamenta flava
 2. Więzadło podłużne przednie
 3. Więzadło podłużne tylne
 4. Więzadło poprzeczne
 5. Więzadło międzykolcowe
 6. Więzadło karkowe
 7. Więzadło nadkolcowe
 8. Więzadło torebkowe czołowe

FAQ

P.1. Czy niektórzy ludzie mają dodatkowy kręg lędźwiowy?

Odp. Choć jest to niezwykłe, około 10% wszystkich ludzi ma szósty kręg lędźwiowy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Chociaż często pozostaje niezauważony i nie powoduje żadnych problemów, może skomplikować stan w przypadku urazu rdzenia kręgowego.

Odniesienia

 1. Kręgosłup lędźwiowy — Teachmeanatomy.info
 2. Kręgi lędźwiowe — Physio-pedia.com
 3. Anatomia, plecy, kręgi lędźwiowe — Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Kręgi lędźwiowe — Sciencedirect.com
 5. Kręgi lędźwiowe — Innerbody.com
Rate article
TheSkeletalSystem