Kości nadgarstka (kości nadgarstka)

Co to są kości nadgarstka

Kości nadgarstka to grupa krótkich kości [24] ludzkiej dłoni, która tworzy nadgarstek wraz z dalszymi końcami kości promieniowej i kości łokciowej [1]. Dlatego są one również znane jako kości nadgarstka. Zwane wspólnie nadgarstkiem, indywidualnie łączą się z kośćmi długimi kości promieniowej przedramienia i kości łokciowej oraz kością śródręcza, tworząc staw nadgarstkowy.

Ile kości nadgarstka znajduje się w dłoni

W ludzkim nadgarstku znajduje się 8 kości, a każda z nich ma swoją nazwę ze względu na swój kształt:

 1. Łechtaczka (w kształcie łódki)
 2. Lunate (w kształcie półksiężyca)
 3. Triquetrum (piramida)
 4. Pisiform (w kształcie grochu)
 5. Trapez (nieregularny kształt trapezu)
 6. Trapez (w kształcie klina)
 7. Główny (w kształcie głowy)
 8. Hamate (w kształcie klina z kościstym przedłużeniem lub „hakiem”)

Główka jest największą ze wszystkich kości nadgarstka [2].

Anatomia rentgenowska kości nadgarstka

Funkcje

Każda kość nadgarstka ma kluczowe znaczenie w tworzeniu nadgarstka lub stawu nadgarstkowego, który jest kluczem do ruchu ręki [14], umożliwiając nam wykonywanie wszelkich czynności, od pisania, pisania na klawiaturze i jedzenia, po trzymanie czegokolwiek w dłoni. Kości nadgarstka łączą przedramię z dłonią i są kluczem do wytwarzania momentu obrotowego, który zapewnia ludziom siłę chwytu [15].

Anatomia kości nadgarstka

Jak są ułożone

Kości nadgarstka w ludzkim nadgarstku ułożone są w dwóch rzędach – rząd bliższy nadgarstka, łączący się z kością promieniową i łokciową przedramienia, oraz rząd dalszy nadgarstka, łączący się stawowo z kościami śródręcza.

Kości nadgarstka

bliższy rząd nadgarstka

(od strony promieniowej do strony łokciowej [5])

dalszy rząd nadgarstka

(od strony promieniowej do strony łokciowej [5]) Łiegoszczak Trapez Lunate Trapez Triquetrum Główka Pisiform Hamate

Zrozumienie ich lokalizacji

Strona promieniowa oznacza stronę kości promieniowej, przy czym najłatwiej zapamiętać, że promień znajduje się po tej samej stronie co kciuk [6]. Zatem kość łódeczkowa będąca pierwszą kością w rzędzie bliższym oznacza, że ​​łączy się ona z promieniem. Trapez, pierwsza kość w rzędzie dalszym, łączy się stawowo z pierwszą kością śródręcza (śródręczem kciuka), natomiast trapez (druga kość w rzędzie dystalnym) łączy się stawowo z drugą kością śródręcza i tak dalej [7].

Łatwy sposób na zapamiętanie kości nadgarstka (Mnemonic)

Zapamiętaj  następujące zdania, ponieważ stanowią one akronim nazw kości nadgarstka:

Mnemonic kości nadgarstka

Stawy kości nadgarstka

Wszystkie stawy obejmujące kości nadgarstka to stawy maziowe, w których powierzchnia stawowa ma elastyczną warstwę chrząstki wraz z płynną wyściółką zapewniającą większą swobodę ruchów [22].

Staw promieniowo-nadgarstkowy: Te pomiędzy kością promieniową a proksymalną kością nadgarstka (z wyjątkiem grochu) [8].

Stawy międzynadgarstkowe: Przykładem stawów ślizgowych są połączenia stawowe pomiędzy kośćmi nadgarstka [9] (rodzaj stawu maziowego). Kości spotykają się i tworzą stawy na prawie płaskiej powierzchni, a podczas ruchu muszą przesuwać się obok sąsiednich kości w różnych kierunkach [10].

Stawy nadgarstkowo-śródręczne: Łączą śródręcze i dalsze kości nadgarstka. Staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka ma charakterystyczny kształt siodła, co sprawia, że ​​kciuk jest znacznie bardziej elastyczny niż reszta palców [8]

Cień nadgarstka

Cień nadgarstka jest kanałem dla nerwu pośrodkowego oraz dziewięciu ścięgien przechodzących od nadgarstka do dłoni i palców [11]. Znajduje się po dłoniowej stronie nadgarstka, a jego granice tworzą kości nadgarstka i troczek zginaczy (włóknisty pas wyginający się w łuk nad kośćmi nadgarstka po stronie dłoniowej) [12].

Dopływ krwi

Kości nadgarstka zaopatrują się w krew poprzez tętnice międzykostne promieniowe, łokciowe i przednie, a także głęboki łuk dłoniowy [13].

Przyczepy więzadeł

Więzadła w tym obszarze można podzielić na osobne grupy w zależności od kości biorących udział w ich przyczepie. Głowa promieniowa oraz więzadła promieniowo-księżycowate łączą kość promieniową z różnymi kośćmi nadgarstka. Podobnie więzadła łokciowo-głowicowe i łokciowe łączą odpowiednio kość łokciową i główkowatą [14].

Ponadto liczne więzadła utrzymują kości nadgarstka na miejscu, łącząc je ze sobą. Należą do nich więzadła lunotriquetral, trapeziotrapezoid, scaphtrapezial, scaphotrapezoidal, scaphocapitate, capitotrapezoid, capitohamate i triquetrohamate [14].

Rozwój i kostnienie

Wszystkie kości nadgarstka od urodzenia są chrzęstne i zaczynają kostnieć jedna po drugiej w ciągu 1-2 miesięcy życia [3]. Siedem z tych ośmiu kości osiąga pełny rozwój do czasu, gdy dziecko osiągnie wiek 6-7 lat, przy czym kolejność kostnienia to początkowo główkowata, a następnie haczykowata, trójgraniasta, księżycowata, łódeczkowata, trapezowa i trapezowata. Pisiform rozwija się jako ostatni i ulega całkowitemu skostnieniu po 12 latach [4].

Częste urazy i schorzenia z nimi związane

Złamanie i zwichnięcie: Spośród wszystkich stawów człowieka urazom ulega najczęściej nadgarstek [16]. Ze względu na położenie w dłoni kości nadgarstka często ulegają złamaniom lub przemieszczeniom w wyniku wypadków, takich jak upadek na wyciągniętą rękę [17], oraz urazów sportowych, zwłaszcza podczas uprawiania sportów takich jak hokej i tenis. Charakterystycznym objawem złamania lub przemieszczenia kości nadgarstka jest nasilenie bólu podczas ruchu [18]. Najczęściej złamaniami kości nadgarstka są kość łódeczkowata, natomiast najczęstsze postacie zwichnięć w tym obszarze dotyczą kości księżycowatej [16].

Zespół cieśni nadgarstka: Kolejny częsty stan obejmujący nadgarstek, zespół cieśni nadgarstka, występuje, gdy nerw przyśrodkowy ulega uciskowi podczas przejścia przez nadgarstek. Zwykle powoduje charakterystyczny ból, drętwienie i mrowienie w palcach (może nie być tak widoczne w małym palcu) [19].

Nerwica jałowa nadgarstka: Stan, w którym brak dopływu krwi do komórek kości nadgarstka powoduje poważne uszkodzenia, które ostatecznie prowadzą do ich śmierci. Najbardziej podatne na to zwyrodnieniowe zaburzenie są kości księżycowate i łódeczkowate [20].

Inne schorzenia, które mogą dotyczyć nadgarstka, obejmują zerwanie więzadeł, zapalenie stawów, urazy spowodowane przeciążeniem i infekcje stawów [21].

Odniesienia

  1. https://www.mayoclinic.org/carpal-bones/img-20007898
  2. http://www.mananatomy.com/body-systems/skeletal-system/carpal-bones-wrist
  3. https://radiopaedia.org/articles/ossification-centres-of-the-wrist
  4. http://sketchymedicine.com/2016/01/carpal-bone-ossification/
  5. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/carpal-bones
  6. http://sketchymedicine.com/2015/04/opis-gdzie-rzeczy-są-na-ręce/
  7. http://teachmeanatomy.info/kończyna-górna/bones/kości-ręki-nadgarstka-śródręcza-i-paliczków/
  8. https://www.dummies.com/education/science/anatomy/stawy-dłoni-nadgarstka-i-palców/
  9. http://www.innerbody.com/image_skel07/skel32.html
  10. http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/factfiles/joints/gliding_joint.shtml
  11. http://teachmeanatomy.info/kończyna-górna/areas/tunnel-nadgarstka/
  12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3558235/
  13. http://www.wheelessonline.com/ortho/blood_supply_to_the_wrist
  14. https://emedicine.medscape.com/article/1899456
  15. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/staw-nadgarstka
  16. https://pacjent.info/doctor/złamania-i-zwichnięcia-nadgarstka
  17. https://emedicine.medscape.com/article/97565-overview
  18. http://www.nsmi.org.uk/articles/wrist-injuries/fractured-carpal-bones.html
  19. https://orthoinfo.aaos.org/en/chorób–stany/zespół-cieśni nadgarstka/
  20. http://www.davidhildrethmd.com/carpal-anaczyniowe-necrosis.html
  21. http://baylorarlington.com/ból-ręki i-nadgarstka/stany-nadgarstka/
  22. https://opentextbc.ca/anatomyandphysiology/chapter/9-4-stawy maziowe/
  23. https://emedicine.medscape.com/article/1254517-overview?pa=gCCnT9WoQtvHVbIRiKc1dD%2FEuWoLmcgPcQJlQvLUG0Q9hvpv8mBToC%2B8%2BRE9%2BGgs56MI7dGTgNawPfsOtJla9Q%3D% 3D
Rate article
TheSkeletalSystem