Üçüncü Metakarpal

Üçüncü Metakarpal Kemik Nedir?

Üçüncü metakarpal (3. metakarpal), orta parmakla ilişkili olan ve diğer dört metakarpal ile birlikte insan elinin ayasını oluşturan kemiktir [1]. İkinci en uzun metakarpaldır [7] ve diğerleri gibi başı, gövdesi veya gövdesi ve tabanı vardır [2].

Nerede Bulunur

Distal karpal sıra ile üçüncü proksimal falanks arasında yer alır ve iki yanında işaret parmağı ve yüzük parmağının metakarpalları bulunur [6].

Üçüncü Metakarpal

Gelişme ve Kemikleşme

Diğer metakarplar gibi (başparmak dışında), bu metakarpalın da başı ve gövdesi için bir kemikleşme merkezi vardır [3]. İkinci ve üçüncü metakarplar kemikleşmeye ilk başlayanlardır ve gövdelerinin kemikleşme merkezleri fetal büyümenin 8-9. haftaları civarında ortaya çıkmaya başlar. Çocuk yaklaşık 3 yaşına geldiğinde kafa kemikleşmeye başlar [4].

Üçüncü Metakarpal Röntgen Görüntüsü

Orta Parmak Metakarpal Anatomisi: Yüzeyler ve Eklemler

Bu metakarpalın tabanında, distal karpal kemik kapitat ile eklemlenmeye yönelik, radyal-dorsal yüzeyde bir eklem yüzeyi bulunan bir stiloid çıkıntıya benzer şekilde şekillendirilmiş çok sayıda eklem yüzeyi bulunur. Bunun dışında medial yüzeydeki bir eklem faseti işaret parmağı metakarpalıyla, medial taraftaki başka bir faset ise dördüncü metakarpal ile iletişim halindedir [5].

Üçüncü metakarpal baş, distal ucunda üçüncü proksimal falanks ile eklem yapar [5].

Yaygın Yaralanmalar ve İlgili Durumlar

Kırık ve çıkık, üçüncü metakarpın sık görülen yaralanmaları arasında olup, genellikle diğer el kemik yaralanmalarıyla birlikte, kaza sonucu meydana gelir [6]. Üçüncü karpometakarpal eklemin artriti de nispeten nadirdir.

Referanslar

  1. http://teachmeanatomy.info/upper-limb/bones/bones-of-the-hand-carpals-metacarpals-and-phalanges/
  2. https://www.earthslab.com/anatomy/carpometacarpal-joints/
  3. https://prohealthsys.com/central/anatomy/grays-anatomy/index-10/index-10-2/index-10-2/ossificationhand/
  4. https://www.bartleby.com/107/56.html
  5. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-metacarpal-bones
  6. https://www.healthline.com/human-body-maps/metacarpals
  7. https://www.mananatomy.com/body-systems/skeletal-system/metacarpal-bones
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment