Omurga (Vertebral Kolon)

Omurga Kolonu Nedir

Omurga, omurga veya omurga olarak bilinen vertebral kolon, içinden omuriliğin geçtiği esnek, içi boş bir yapıdır. Kıkırdaklı intervertebral disklerle ayrılmış halde kalan, omur adı verilen 33 küçük kemikten oluşur. Omurga aksiyal iskeleti, kafatası kemiklerini, kaburgaları ve göğüs kemiğini oluşturur.

Vertebral Kolon Nerede Bulunur

Omurga, oksipital kemiğin hemen altından başlar ve kuyruk sokumu kemiğinin (kuyruk kemiği) ucuna kadar uzanır.

Vertebral Kolon Röntgeni

Omurganın Kemikleri Nelerdir

33 düzensiz omur aşağıdaki 5 gruba ayrılmıştır:

 1. Servikal omurlar (7)
 2. Torasik omurlar (12)
 3. Bel omurları (5)
 4. Sacrum (5 kaynaşmış)
 5. Koksiks (4 kaynaşmış)

Omurga (Omurga Kolonu)

Fonksiyonlar

 • Beyin omurilik sıvısını (BOS), omuriliği ve sinir köklerini kapatarak omuriliği her türlü mekanik yaralanmadan korur. Ayrıca kalp ve akciğer gibi hayati önem taşıyan çeşitli iç organları da korur.
 • Vücut hareketi için gerekli olan birçok kas, tendon ve bağ için bağlantı noktası görevi görür.
 • Vücudun merkezi ekseni gibi davranarak tüm vücudun ağırlığını taşır. Aynı zamanda baş, omuz ve göğsü destekler ve üst vücudun ağırlığını alt ekstremitelere dağıtarak vücudu dengeler.
 • Omurganın, omurlar arasındaki eklemler ve omurlar arası diskler aracılığıyla bükülmesine ve bükülmesine izin verir. Bunun sonucunda omurga esneyebilir (öne doğru eğilebilir), uzayabilir (geriye doğru eğilebilir), yana doğru eğilebilir ve bir dereceye kadar dönebilir.

Parçalar ve Anatomi

33 omurun anatomisi bazı açılardan farklılık gösterse de çoğu aşağıdaki kısımlarla tipik bir yapıyı paylaşır:

1. Omurga Gövdesi

Tüm omurların ön kısmını oluşturan büyük, silindirik, ağırlık taşıyan bileşendir. Üst ve alt bölgeleri hyalin kıkırdak ile kaplıdır. Fibrokartilajinöz bir intervertebral disk, bitişik omur gövdelerini birbirinden ayırır. Omurga kolonundan aşağıya doğru ilerledikçe, vücudun ağırlığını daha iyi desteklemek için omur gövdesinin boyutu artar.

2. Vertebral Ark

Her omurun yan ve arka kısımlarını oluşturur. Omurga kemeri ve omur gövdesi birleşerek vertebral foramen adı verilen kapalı bir alan oluşturur. Tüm bitişik omurların bu delik benzeri yapıları, omurganın sürekli içi boş alanını, yani omur kanalını oluşturmak üzere üst üste yığılır. Omurilik bu kanaldan geçer.

Vertebral ark, kasların ve bağların bağlandığı aşağıdaki kemik çıkıntılara sahiptir.

 • Spinöz süreçler
 • Çapraz süreçler
 • Pediküller
 • Lamina
 • Eklemsel süreçler

Omurga Kolonunun Parçaları

Omurga Anatomisi

1. Servikal Omurlar

C1-C7 olarak adlandırılan, ince intervertebral disklere sahip 7 adet servikal omur vardır. İlk ikisi, C1 (atlas) ve C2 (eksen), benzersiz bir anatomiye sahiptir ve başın dönmesine yardımcı olur. Diğer beş omur (C3-C7) benzer anatomik özelliklere sahiptir. Hepsinde bifid spinöz çıkıntı, transvers foramenler, ön ve arka tüberküller ve üçgen vertebral foramenler bulunur.

2. Torasik Omurlar

Omurgada 12 orta büyüklükte torasik omur (T1-T12) vardır ve intervertebral diskler servikal disklerden daha kalındır. Bireysel omurların boyutu omurgadan aşağı doğru giderek artar. Görevleri kemikli kaburgalarla eklemleşerek göğüs kafesini veya göğüs kafesini oluşturmaktır.

3. Bel Omurgaları

Omurgada vücut ağırlığını destekleyen 5 adet bel omuru (L1-L5) bulunur. Büyük, böbrek şeklinde vertebral cisimlere, üçgen vertebral foramenlere ve kısa spinöz süreçlere sahiptirler. Tüm omurlar arasında L5 bel omuru en büyüğüdür.

4. Sakrum

Birleşik 5 omurdan (S1-S5) oluşan tek bir kemik bileşene benziyor. Tepe noktası aşağıyı gösteren ters bir üçgene benziyor.

5. Kuyruk sokumu

Birleşik 4 omurdan (Co1-Co4) oluşan vertebral kolonun başka bir bileşenidir. Sakrumun apeksi ile eklem yapar ve vertebral kanaldan yoksundur.

Omurga Eğrileri

Yetişkinlerde omurganın birden fazla doğal kıvrımı vardır; bunların başlıcaları torasik ve sakrokoksigeal eğrilerdir. Omurganın ilgili bölgelerinde iki küçük eğrilik daha vardır; servikal ve lomber eğriler.

Bu eğriler, vücudun ağırlığını desteklemek ve dağıtmak için omurgaya ekstra güç sağlar, şoku emer ve omurganın bükülmesine ve farklı yönlerde hareket etmesine izin verir.

Artikülasyonlar

 1. İntervertebral simfizler:  C1-C2 ve S2-S3 dışındaki tüm vertebral gövdeler, intervertebral diskler formundaki intervertebral fibrokartilaj tarafından fibrokartilajinöz eklemler aracılığıyla birleştirilir.
 2. Zygapophyseal eklemler: Bitişik omur kemerleri arasında oluşan sinovyal eklemler’ üst ve alt eklem yüzeyleri.
 3. Atlanto-oksipital eklem: Atlas (C1) ile oksipital kemik arasında bulunan başka bir sinoviyal eklem.

Kemikleşme

Her omurun kemikleşmesi gebeliğin 8. haftası civarında başlar. Omurgalar üç ana kemikleşme merkezinden kaynaklanır: biri omur gövdesi için, ikisi pediküller için.

Kas ve Bağ Eklentileri

Kas eklentileri

 1. Bel kasları
 2. Göğüs kasları
 3. Sırt kasları

Bağ ekleri

 1. Ligamenta flava
 2. İnterspinöz bağlar
 3. Ense bağı
 4. Supraspinöz bağ

Referanslar

  1. Omurga Kolonu — Teachmeanatomy.info
  2. Anatomi, Sırt, Vertebral Kolon — Ncbi.nlm.nih.gov
  3. Vertebral kolon (omurga) — Kenhub.com
  4. Omurga Kolonu — Sciencedirect.com
  5. Omurga Kolonu — Courses.lumenlearning.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment