Tarsal Kemikler

Tarsal Kemikler Nedir ve Nerede Bulunurlar

Tarsal kemikler, toplu olarak tarsus olarak bilinir, orta ayak ve arka ayağı oluşturan, her ayağın tibia ve fibulasının alt uçlarında yer alan, düzensiz şekilli 7 kemikten oluşan bir kümedir.

Ayakta Kaç Tarsal Kemiği Var

Her ayakta 7 tarsal kemik vardır: talus, kalkaneus, naviküler, küboid ve lateral, orta ve medial kuneiformlar.

Tarsal Kemik Röntgeni

Fonksiyonlar

Bu kemikler yumuşak ayak dokularına mekanik destek sağlayarak ayakların vücut ağırlığına dayanmasına yardımcı olur. Ayakta veya hareket halindeyken güçlü bir ağırlık taşıyan platform görevi görmek üzere diğer ayak kemikleriyle birleşerek uzunlamasına bir kemer oluştururlar.

Yapı ve Anatomi

Belirtildiği gibi, bazı tarsal kemikler orta ayağı, bazıları ise arka ayağı oluşturur. Bu ayak kemikleri üç sıra halinde düzenlenmiştir: proksimal, orta ve distal.

Tarsal Kemikler

Şimdi 7 kemiği tartışalım:

Arka Ayaktaki Kemikler (Proksimal Tarsal Kemikler)

Talus ve kalkaneus arka ayağı oluşturan proksimal tarsal kemiklerdir. Ayak bileği ve topuk etrafındaki kemik çerçeveyi oluştururlar.

 1. Talus (ayak bileği kemiği): Grubun en üst kemiğidir ve tibia ve fibula ile eklemlenen ayak bileği eklemini oluşturur.
 2. Kalkaneus (topuk kemiği): Talusun altında yer alan ve topuğu oluşturan en büyük tarsal kemiktir.

Ayağın bu kısmındaki önemli yapılardan biri tarsal tüneldir. Tibia ile birlikte talus ve kalkaneus tarafından oluşturulur. Ayak ile bacağın arka kısmı arasında uzanan çok sayıda tendon, sinir ve kan damarlarının geçiş yoludur.

Orta Ayağın Kemikleri (Orta ve Distal Tarsal Kemikler)

Ayağın orta kısmında tarsal kemikler yine orta ve distal olmak üzere iki bölgeye dağılmıştır. Tarsal kemiklerin orta sırası yalnızca bir kemik, naviküler kemik içerir. Geriye kalan dördü, yani küboid ve üç çivi yazısı distal bölgeyi oluşturur.

 1. Naviküler: Kalkaneus hariç diğer tüm tarsal kemiklerle eklem yapan tekne şeklinde bir kemiktir.
 2. Cuboid: Adından da anlaşılacağı gibi küboidaldir ve kalkaneusun önünde (anterior) yer alır. Distal sıranın en lateralindedir, küçük parmağın yanında uzanır.
 3. Lateral Cuneiform: Üç çivi yazısının en lateralinde, ayak başparmağının yanında yer alan kama şeklinde bir kemiktir.
 4. Orta seviye çivi yazısı: Lateral ve medial çivi yazısı arasında bulunan, benzer şekle sahip başka bir çivi yazısı kemiği.
 5. Medial Cuneiform: Naviküler kemiğin önünde (anterior) uzanan kama şeklinde bir çivi yazısıdır.

Tarsal Bones Anımsatıcıları

Tarsal Bones Mnemonic

7 tarsal kemiğin tamamının kısaltmalarını içeren aşağıdaki cümleler isimlerini hatırlamanın kolay bir yolu olacaktır.

 • Kaplan Yavrusunun MILC’ye İhtiyacı Var.
 • New Mexico’daki Taksi Land Cruiser’dır.

Anımsatıcıyı kırmak:

T: Talus

C: Kalkaneus

N: Naviküler

M: Medial çivi yazısı

I:  Orta düzey çivi yazısı

L: Yan çivi yazısı

C: Küboid

Tarsal Bölgesindeki Eklemler ve Eklemler

 • Ayak bileği eklemi: Talus ile tibia ve fibula arasında oluşur
 • Subtalar eklem: Talus ve kalkaneus arasında mevcut
 • Talonaviküler eklem: Talus ve naviküler arasında bulunur
 •  Subtalar veya talokalkaneal eklem: Kalkaneus ve talus arasında oluşur
 • Kalkaneoküboid eklem: Kalkaneus ile küboid arasında bulunur

Karpal Kemikler vs. Tarsal Kemikler

Karpal Kemikler Tarsal Kemikler

8 kemikten oluşan grup 7 kemikten oluşan grup Kemikler skafoid, lunat, trikuetrum, pisiform, yamuk, yamuk, kapitat ve hamat şeklindedir. Kemikler talus, kalkaneus, küboid, naviküler ve üç kuneiformdur. Önkolu el ile birleştirin Ayak bileğini oluşturur İki sıra halinde düzenlenmiştir: proksimal ve distal Üç sıra halinde düzenlenmiştir: yakın, orta ve uzak

Referanslar

  1. Ayak Kemikleri: Tarsallar, Metatarsallar ve Falanjlar – Teachmeanatomy.info
  2. Tarsallar, Metatarsallar ve Falanjlar (Ayak) – Med.libretexts.org
  3. Tarsal kemikler – Radiopaedia.org
  4. Tarsallar | Tarsal Kemik Anatomisi – Getbodysmart.com
  5. Tarsal Kemik – Sciencedirect.com

Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment