Skafoid Kemik


Açıklama: Skafoid Oluğu Nedir

Skafoid (Latincesi: os scaphoideum), insan elinde bulunan sekiz karpal veya el bileği kemiğinden biridir. Bu kısa kemik, bazen el naviküler kemik olarak da adlandırılır, “skafoid” adı daha sonra Yunanca “tekne” anlamına gelen “skaphe” sözcüğünden türemiştir.

Kafoid Oluğun Konumlandığı Yer

El bileğinin yan taraflarında, başparmak tabanının yakınında bulunan, proksimal karpal sıradaki ilk kemiği oluşturur. Proksimal karpal kemiklerin en büyüğüdür, parmaklara doğru eğri yapar ve alt kola doğru yarıçap arasına sıkıştırılır.

Skafoid Kemiği

Gelişim ve Kemikleşme

Skafoid kemikleşen beşinci kemiktir ve kemikleşme 4 ila 6 yaş arasında başlar. Araştırmalar, kızlarda kemikleşmenin daha erken başlayabileceğini göstermektedir.

Skafoid Röntgeni

Skafoid Kemik Anatomisi ve Yapısı

Yüzeyler ve Eklemeler

Bu bilek kemiği boyut ve şekil olarak orta kajuya benzer, iki tarafı distal ve proksimal kutuplar olarak tanımlanır. Distal kutbun lateral tarafının arka yüzeyinde skafoid tüberkül olarak bilinen belirgin bir kemik çıkıntı bulunur.

Skafoid, alt kol kemiği olan yarıçap ve diğer dört bilek kemiği (lunat, kapitat, yamuk ve yamuk) ile eklem oluşturur.

Skafoid Kemiğin Eklem Yüzeyi Anatomisi

Proksimal yüzey, yarıçapın uzak ucuyla eklemlenen üçgen şeklinde pürüzsüz ve dışbükey bir yüze sahiptir.

Kemiğin distal yüzeyi boyunca uzanan ve yüzeyi yamuk ve yamuk ile eklemlenmek üzere iki ayrı fasete ayıran kemiksi bir çıkıntı bulunur. Ulnar tarafında, büyük içbükey faset kapitat kemiğin başı ile eklem oluşturur.

Medial yüzey, lunat kemikle eklemlenmek üzere içbükey veya yarım ay şeklinde bir faset oluşturur.

Bağ Eklentileri

Transvers karpal, radyal kollateral, skafolunat, radyoskafolunat ve skafokapitat ligamanlar skafoid etrafındaki kemiklerle birlikte bağlanır. Kas-tendinöz eklemeleri yoktur.

Kan Temini

Radyal arterin dorsal karpal dalı, skafoid kemiğin kanlanmasının yaklaşık %75’inden sorumludurken, volar radial arterden ayrılan yüzeysel palmar arkı da küçük kan desteğini sağlar.

Skafoid Oluğunun İşlevi

Bileğin oluşumuna katkıda bulunur ve esnekliği ile hareketini sürdürmesine yardımcı olur, aynı zamanda karpal tüneli (radyal kısım) kısmen şekillendirir.

Üç boyutlu eğik yönelimi sayesinde, başparmağın tabanı veya radyal tarafı etrafındaki yakın ve uzak sıralar arasında önemli bir mekanik bağlantı görevi görür.

Yaygın Yaralanmalar ve İlgili Durumlar

Skafoid, tüm karpal kemikler arasında en sık kırılanıdır ve tüm karpal kırıkların yaklaşık %80’ini oluşturur. Genellikle kişi düşmeyi uzatılmış kolla durdurmaya çalıştığında meydana gelir.

Kemik aynı zamanda avasküler nekroza da yatkındır, bu durumda kan desteğinin azalması ya da yokluğu kemik hücrelerinin hasar görmesine ve ölümüne yol açar. Ayrıca, bu kemikte herhangi bir kas bağlantısı bulunmamasından dolayı bazı yaralanmalar, travmalar veya el bileğinin aşırı kullanımından kaynaklanan bağ yırtıkları da oldukça yaygındır.

Referanslar

  1. https://Patient.info/health/scaphoid-wrist-fracture
  2. https://www.sciencedirect.com/topics/veterinary-science-and-veterinary-medicine/scaphoid-bone
  3. https://radiopaedia.org/articles/scaphoid-1
  4. https://www.healthline.com/human-body-maps/scaphoid-bone
  5. http://anatomy.uams.edu/palm.html
  6. http://sketchymedicine.com/2016/01/carpal-bone-ossification/
  7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0023125/
  8. http://www.anatomyexpert.com/app/structure/64/1006/
  9. https://www.orthobullets.com/hand/6034/scaphoid-fracture
  10. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048666603800253
  11. https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/scaphoid-fracture-of-the-wrist/
  12. https://Patient.info/doctor/carpal-fractures-and-dislocations
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment