Sfenoid Kemik

Sfenoeid Kemik Ne Anlama Gelir

Sfenoid kafatasını oluşturan sekiz kafatası kemiğinden biridir. Yunanca kama şeklinde anlamına gelen ‘sfenoeides’ kelimesinden adını alan, büyük, karmaşık, eşleşmemiş bir kemiktir. Kemik, kafa tabanının orta kısmının ve orta kranial fossa tabanının önemli bir bölümünü oluşturur.

Diğer tüm kafatası kemikleriyle temas halinde olduğundan kafatası tabanının “kilit taşı” olarak da adlandırılır.

Bulunduğu Konum

Kafatasının ön kısmında, oksipital kemiğin tam karşısında yer alır.

Sfenoid Kemik

Kısa Bilgiler

Tip  Düzensiz kemik
İnsan vücudundaki sayı 1
İle eklemlenir 12 kemik: Parietal (çift), palatin (çift), zigomatik (çift), temporal (çift), frontal, etmoid, oksipital ve vomerr

Fonksiyonlar

Yörünge tabanıyla birlikte kafatasının tabanını ve yan taraflarını oluşturur.

Anatomi: Sfenoeid Kemik Parçaları ve Yapısı

Sfenoid kemik, her iki tarafta iki yanal çift kanattan (küçük ve büyük kanatlar) ve iki pterygoid çıkıntıdan oluşan merkezi bir gövdeden oluşur. Bu benzersiz anatomi, kemiğe belirgin bir yarasa, kelebek veya yaban arısı benzeri görünüm kazandırır.

Sfenoeid Kemikin Etiketli Anatomisi

Gövde

Belirtildiği gibi gövde merkezi olarak konumlandırılmıştır ve biraz kübiktir. Gövde, bir septumla ayrılan ve burun boşluğuna açılan sfenoidal sinüsleri içerir. Bu sinüslerin varlığı nedeniyle sfenoid gövde içi boş bir yapıya dönüşür.

Üstün Yüzey

Sfenoid gövdenin üst yüzeyi aşağıdaki kemik işaretlerini içerir:

1. Kiazmatik oluk: Vücudun üst yüzeyine yakın uzanan optik kiazmanın oluşturduğu dar enine oluk veya sulkustur. Oluk, optik siniri ve kan damarlarını yörünge boşluğuna ileten optik foramende her iki tarafta da biter.

2. Sella turcica: Üç bölümden oluşan eyer şeklinde bir çöküntüdür:

i. Tuberculum sellae – Bu kısım sella turcica’nın ön duvarını ve kiazmatik oluğun arka yüzünü oluşturur.

ii. Hipofiz fossa – Hipofiz bezini barındıran, sella turcica’nın küçük bir çöküntüsü.

iii. Dorsum sellae – Kafatasının tabanında geriye doğru eğim yapan, sella turcica’nın arka duvarını oluşturan bir çöküntüdür.

Sella turcica, küçük kanatlardan ve dorsum selladan çıkan ön ve arka klinoid çıkıntılarla çevrilidir. Tentoryum serebella kası buraya tutunur.

Alt Yüzey

Alt yüzey orta çizgide üçgen bir omurga, ön yüzeyde sfenoidal tepe ile devam eden sfenoidal omurga veya kürsü sunar. Ayrıca vomerin alae’si arasında derin bir çatlak vardır. Rostrumun her iki tarafında, medial pterygoid plakanın tabanından medial olarak yerleşmiş, vajinal çıkıntı adı verilen çıkıntılı bir lamina bulunur.

Küçük Kanatlar

İki çift, üçgen şeklinde küçük kanat, sfenoid kemiğin gövdesinin ön kısmından süperolateral yönde ortaya çıkar. Ön kranial fossa’yı orta kranial fossadan ayırır. Bu kanatlar, içinden optik sinirin ve oftalmik arterin geçip göze ulaştığı optik kanalın yan sınırını oluşturur. Küçük kanatların üst yüzeyi kısmen kraniyal boşluğu oluştururken, alt yüzeyleri kemik yörüngesinin yan kenarına katkıda bulunur.

Büyük Kanatlar

İki büyük kanat, küçük kanatların arkasında ortaya çıkar ve yan, üst ve arka yönde uzanır. Yüz iskeletinin üç parçasını oluştururlar: orta kranial fossanın tabanı, kafatasının yan duvarı ve yörüngenin posterolateral duvarı.

Daha büyük kanatlarda üç foramina bulunur ve bunlar aşağıdaki gibidir:

 1. Foramen rotundum: Maksiller sinir için
 2. Foramen ovale: Aksesuar meningeal arter ve emisser ven ile birlikte mandibular ve küçük petrosal sinirlere geçişe izin verir
 3. Foramen spinosum: Orta meningeal damarları ve mandibular sinirin bir dalını iletir

Sfenoid gövde, küçük ve büyük kanatlar arasında üst yörünge çatlağı olarak bilinen bir yarık veya boşluk vardır. Bu boşluk kemik yörüngesindeki çeşitli sinirlere ve kan damarlarına geçişe izin verir. Bu damarlar arasında troklear, abdüksiyon ve okülomotor sinirler, oftalmik sinir ve dalları ve superior oftalmik ven yer alır.

Pterygoid Süreçler

İki pterygoid süreç, sfenoid gövde ile büyük kanatlar arasındaki bağlantı noktasından aşağı doğru iner. Bunların her biri bir medial ve bir lateral pterygoid plaka içerir. Daha kısa ve daha geniş olan yan plaka, medial ve lateral pterygoid kasların başlangıç ​​noktasıdır. Medial pterygoid plakanın alt ucunda pterygoid hamulus adı verilen kancaya benzer küçük bir çıkıntı vardır.

Pterygoid ve palatovajinal kanallar da bu süreçte yer alır.

i. Pterygoid kanal: Major petrosal siniri ve derin petrosal siniri içerir.

ii. Palatovajinal veya faringeal kanal: Faringeal siniri içerir.

Kas Eklentileri

 1. Çiğneme kası olan temporal kas, sfenoidin büyük kanadının temporal yüzeyine yapışıktır.

Lateral pterygoid kasın üst lifleri, sfenoid kemiğin büyük kanadının infratemporal yüzeyine ve ayrıca infratemporal tepeye bağlanır. Bu kas aynı zamanda pterygoid çıkıntının lateral plakasının lateral yönüne de bağlanır.

 • Medial pterygoid kas, pterygoid fossanın yanı sıra lateral plakanın medial yönüne de yapışıktır.
 • Pterygoid çıkıntının medial bölümü, medial plak olarak adlandırılır ve üst faringeal konstriktör kasın bağlanma yeri olarak görev yapar.

 

Referanslar

 1. Sfenoid Kemik – Teachmeanatomy.info
 2. Anatomi, Sfenoid Kemik – Ncbi.nlm.nih.gov
 3. Sfenoid kemik – Kenhub.com
 4. Sfenoid kemik – Radiopaedia.org
 5. Sfenoid Kemik – Sciencedirect.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment