Sakrum

Sacrum nedir

Sakrum büyük, düz, üçgen şekilli, düzensiz bir kemiktir ve alternatif olarak sakral omur veya sakral omurga olarak da bilinir. Omurganın veya omurganın tabanında yer alan beş kaynaşmış omurdan (S1-S5) oluşur. Kemik, omurgayı kalçaya bağlar, böylece kalça stabilitesine yardımcı olur.

Sakrum Kemiği Nerede Bulunur

Belirtildiği gibi, sakrum kemiği vertebral kolonun veya omurganın tabanında konumlandırılmıştır. Daha spesifik olarak kalçanın sağ ve sol iliak kemikleri arasında ve son bel omurunun (L5) altında yer alır.

Sakrum Konumu

Kısa Bilgiler

Tip           Düzensiz kemik İnsan vücudunda kaç tane var  1

ile eklemlenir

Son bel omuru (L5), kuyruk sokumu  veya kuyruk kemiği ve kalça kemiğinin her iki taraftaki ilium kısmı

Sakrum Röntgeni

Fonksiyonlar

 • Kalça kemiklerini arka tarafta birbirine kilitler, böylece omurganın tabanını destekler.
 • Belin omurilik sinirlerini çevreler ve korur.
 • Kalça kemiği ile birlikte boşaltım ve üreme sistemlerindeki hassas organları destekleyen ve koruyan leğen kemiği boşluğunu oluşturur.
 • Ayakta veya otururken vücut ağırlığının desteklenmesine ve iletilmesine yardımcı olur.
 • Kalçanın stabilitesini sağlar.

Parçalar ve Anatomi

Sakrum, ters bir üçgene benzeyen içbükey, düzensiz bir kemiktir. Taban adı verilen en geniş kısım üstte, apeks adı verilen sivri uç ise alttadır. Ayrıca dorsal, lateral ve pelvik olmak üzere üç yüzeyi vardır. Bu yapıların yanı sıra kemiğin çekirdeği boyunca uzanan sakral kanal adı verilen içi boş bir kanal da vardır.

Her bölümde birkaç önemli kemikli yer işareti bulunur.

Sacrum

Kemikli Yer İşaretleri

Base

Omurga tabanının hemen altında yer alan sakrumun üst kısmına skarum tabanı denir. Kemiğin en geniş kısmıdır. Beş kaynaşmış sakral omurdan ilki olan S1 burada bulunur. S1 omurları en büyüğüdür ve beşinci bel omuruyla (L5) eklemlenmek üzere posteromedial olarak çıkıntı yapan içbükey üstün eklem yüzeylerine sahiptir. Tabanın her iki yanında sakrum ala veya sakral ala olarak bilinen kanat benzeri geniş bir çıkıntı bulunur. Bu alaeler pelvisin ilium kemikleri ile eklemleşerek sakroiliak (SI) eklemleri oluştururlar.

Apex

Sakrumun aşağıya doğru uzanan sivri kısmıdır. Beşinci sakral vertebra kemiğin bu en alt segmentinde yer alır. Apeks, pelvik boşluğun boyutunu artırmak için arkaya doğru çıkıntı yapar. Bu bölge kuyruk sokumu ile eklemlenme için oval bir faset içerir.

Sakral Kanal

Sakral kanal, sakrumun tabanından tepesine kadar uzanan içi boş bir alandır. Dahili olarak sakrumun çekirdeği boyunca uzanan ve sakral hiatus olarak dördüncü sakral foraminada biten vertebral kanalın devamıdır.

Omurganın devamı olmasına rağmen, ikinci bel omurunun (L2) etrafında sonlandığı için omuriliği içermez. Bunun yerine, bir spinal sinir kökü demeti olan kauda ekina ve fibröz bir bağ dokusu bandı olan filum terminale vardır.

Sırt Yüzeyi

Sakrumun dorsal yüzeyi, orta, orta ve yan olmak üzere üç kemik çıkıntıya veya tepeye yol açan sakral omurların birleşmesinden dolayı kaba ve sağlamdır.

Beş sakral omur dorsal yüzeyin orta hattında birleşerek medyan sakral tepe adı verilen merkezi bir çıkıntıya yol açar. İlk üç sakral omurun spinöz süreçlerinin birleşmesiyle oluşur. Supraspinöz bağ buraya yapışır.

S1’in üst eklemlenme süreci ve S5’in alt eklemlenme süreci hariç, sakrumun tüm eklem süreçleri, ara sakral tepeleri oluşturmak üzere birleşir. Posterior sakroiliak ligamanlar bu kret boyunca bağlanır. S1’in üst kısmı L5’in alt eklemlenme süreci ile eklemlenirken, S5’in sakral kornu olarak bilinen alt kısmı kuyruk sokumu ile eklemlenir.

Beş sakral kemiğin enine çıkıntıları, posterior sakroiliak ve sakrotüberöz ligaman için bir bağlantı noktası görevi gören lateral sakral tepeleri oluşturmak üzere birleşir. Süreçler tamamen birleşmez, bu nedenle her iki tarafta posterior sakral foramina adı verilen dört çift açıklık kalır. Sakral sinir lifleri bu dört çift sakral foramen aracılığıyla sakral kanala girer ve ayrılır.

Yan Yüzey

Bu kemiğin yan yüzeyi yukarıda geniştir ancak aşağıya doğru ilerledikçe ince bir kenara daralır. Yüzeyin üst kısmı, kıkırdak ile kaplı kalan ve ilium ile eklemlenen kulak şeklinde bir alan olan kulak kepçesi yüzeyini sunar. Kulak yüzeyinin arkasında sakral tüberozite adı verilen kaba bir çıkıntı vardır. Posterior sakroiliak ligamanın bağlanması için üç düzensiz çöküntü içerir. Sakrotüberöz ve sakrospinöz bağlar, gluteus maximus’un bazı lifleri ile birlikte yan yüzeyin alt yarısına bağlanır.

Pelvik Yüzey

Sakrumun pelvik yüzeyi sırt yüzeyine göre nispeten daha pürüzsüzdür. Yüzey, kaynaşmış sakral intervertebral disklerin kalıntıları olan dört enine çizgi ile işaretlenmiştir.

Üst tarafta, sakral burun olarak bilinen anterior kemiksi bir çıkıntı vardır. Pelvik girişin arka kenarını işaretler ve sakral ala kenarı ile devam eder. Bu yüzeyde dört çift sakral foramenin ön yüzleri bulunur.

Artikülasyonlar

 1. Lumbosakral eklem: Sakrumun tabanı, L5/S1 intervertebral disk yoluyla üstte beşinci lomber vertebra (L5) ile eklemleşerek bu amfiartrodial eklemi oluşturur.
 2. Sakrokoksigeal eklem: Burada, kemiğin tepe noktası kuyruk sokumunun tabanı ile birleşerek başka bir amfiartrodial eklem oluşturur.
 3. Sakroiliak eklem: Sakral ala lateral olarak pelvisin iliumu ile eklemleşerek bu sinovyal eklemi oluşturur.

Kemikleşme

Sakrumun tek bir kemik olduğunu bilmemize rağmen başlangıçta böyle görünmüyor. İnsanlar tek bir kemik yerine 4-6 adet sakral omurla doğarlar. Kişi büyüdükçe bu omurlar birleşerek tek bir kemik oluşturur ve sakrumun genel şekli katılaşır. Füzyon tüm sakral omurlarda aynı anda gerçekleşmez. S1 ve S2’nin füzyonu ile başlar.

Süreç genellikle ergenlik çağının ortalarında başlar ve yirmili yaşların başlarından ortalarına kadar tamamlanır. Bu kemikleşme sürecinin kadınlarda erkeklere göre daha erken başladığı düşünülmektedir.

Sakrumun Anatomik Varyasyonları

Bazen sakrum, omur sayısı, yüzeyi ve eğriliğindeki değişiklikler de dahil olmak üzere bazı anatomik farklılıklar gösterir.

 • Kemiğin en yaygın anatomik varyasyonu sakral omurların sayısındaki varyasyondur. Genellikle sakrumda beş kaynaşmış omur bulunur, ancak dört veya altı sakral omur da belgelenmiştir.
 • Sakrumun bir başka anomalisi de yüzeyi ve eğriliği ile ilgilidir. Kemiğin eğriliği bireyler arasında büyük farklılıklar gösterir.
 • Bazı bireylerde birinci ve ikinci sakral omurlar birleşmez. Bunun yerine ayrı ayrı ifade edilmiş halde kalırlar.

Kadınlarda Sakrum ve Erkeklerde Sakrum

Sacrum cinsel açıdan dimorfiktir, yani kadınlarda ve erkeklerde biraz farklı bir görünüme sahiptir. Sakrum kadınlarda erkeklere göre daha geniştir. Ayrıca kadınlarda daha geriye doğru kavisli olduğundan pelvik boşluğun boyutu artar. Dişilerdeki bu daha geniş pelvik boşluk hamileliğin kalıcı olmasına yardımcı olur, gelişmekte olan fetüse daha fazla alan sunar ve üreme organlarını barındırır.

Kas Eklentileri

Birçok alt ekstremite ve sırt kası sakrumdan kaynaklanır veya yerleşir.

Sarumdan köken alır

 1. Piriformis
 2. Iliacus
 3. Multifidus lumborum

Kuyruk kemiğine yerleştirme

 1. Koksigeus
 2. Erektör omurga

Sinirler

Bahsedildiği gibi, omurilik sinirlerinin uzun sakral kökleri olan kauda ekuina, sakral kanal yoluyla sakrumdan geçer.

Bu sinirler sakral kanal yoluyla lomber vertebranın vertebral forameninden sakruma girerler. Buradan dallanıp, kanalın alt ucunda bulunan dört çift sakral foramina veya sakral hiatus yoluyla kemikten çıkarlar.

SSS

Q.1. Aksiyel iskeletin sakrum kısmı mı yoksa apendiküler iskelet mi?

Cev. Sakrum aksiyal iskeletin bir parçasıdır.

Referanslar

 1. Sacrum – Kenhub.com
 2. Sacrum – Teachmeanatomy.info
 3. Sacrum – Innerbody.com
 4. Sacrum – Radiopaedia.org
 5. Anatomi, Sırt, Sakral Omurlar – Ncbi.nlm.nih.gov
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment