Proksimal falanks

Proksimal falanks nedir

Proksimal falanks (çoğul: falanks), falanjların veya parmak kemiklerinin [1] alt sırasında yer alan tübüler uzun kemiklerden [11] biridir. Her proksimal falanksın bir başı, bir gövdesi/gövdesi ve bir tabanı vardır.

Proksimal Falanjlar Nerede Bulunur?

Adından da anlaşılacağı gibi insan elinde metakarplara en yakın olan falanksların proksimal sırasıdırlar [2].

Proksimal falanks

Elde Kaç Adet Proksimal Falanj Var

Her parmakta (başparmak dahil) bir proksimal falanks vardır; bu, her elde beş adet proksimal falanks olduğu anlamına gelir, her ikisinde de toplam on adet. Bunlar bazen özellikle birinci (başparmak), ikinci (işaret parmağı), üçüncü (orta parmak), dördüncü (yüzük parmağı) ve beşinci (küçük parmak) proksimal falanks olarak anılır.

Gelişme ve Kemikleşme

Vücudun veya gövdesinin kemikleşme merkezi, fetal gelişimin 8-9. haftaları civarında gelişmeye başlarken, tabana ait ikinci merkez, çocuk 3-4 yaş civarındayken kemikleşir [3]. Proksimal falankslar tüm falankslar arasında tabanı geliştirmeye başlayan ilk kısımdır.

El Röntgeni Görüntüsünün Proksimal Falanksları

Proksimal Falanjların Anatomisi

Proksimal falanks yüzeyleri ve eklemleri

Metakarpophalangeal (MCP) Eklem (proksimal falanjlar ve metakarpal kemikler arasında): Bu falanjların proksimal ucu veya tabanı, ilgili metakarpalın başı için oval bir enine eklem fasetine sahiptir [1]:

 1. Başparmağın proksimal falanksı birinci metakarpal
 2. ile eklem yapar

 3. İşaret parmağının proksimal falanksı ikinci metakarpal ile eklem yapar
 4. Orta parmağın proksimal falanksı üçüncü metakarpal
 5. ile eklem yapar

 6. Yüzük parmağının proksimal falanksı dördüncü metakarpal
 7. ile eklem yapar

 8. Serçe parmağın proksimal falanksı beşinci metakarpal ile eklem yapar

Parmak uçlarından aşağı doğru hareket ettirildiğinde parmağın üst palmar tarafındaki iki kıvrım MCP eklemleridir.

Proksimal İnterfalangeal (PIP) Eklem: Proksimal falanksın distal ucunda veya başında, orta falanksların tabanı için başka bir eklem yüzeyi vardır [1]. Bununla birlikte, başparmak bir istisnadır çünkü orta falanksı yoktur, dolayısıyla proksimal falanks başı distal falanks ile doğrudan eklem yapar [4]. Elin palmar tarafında, her parmağın tabanındaki (parmakların avuç içine bağlandığı yer) kıvrım PIP eklemidir.

Kas Bağlantıları İçin Yüzeyler: Uzun gövdeleri palmar tarafta oldukça düzdür, fakat dorsal ve transversal olarak dışbükeydir. Ek olarak, orta ve yan kenarlar belirgin keskin kenarlara sahiptir. Bu karakteristik yüzey, fleksör kasların fibröz tendon kılıflarının proksimal falanjlara tutunmasına olanak tanır [1].

Kan Temini

Yüzeysel palmar arktan ve derin palmar arktan gelen dallar bu bölgedeki birincil kan kaynağı kaynağıdır [5].

Proksimal falanks fonksiyonları

Parmak kemiklerinin ilk sırası olan proksimal falanjlar, parmakların üst kısımlarını avuç içi ile birleştirmede hayati bir rol oynayarak parmaklarımızı neredeyse tüm günlük aktivitelerde kullanmamıza olanak tanır. Proksimal metakarpofalangeal eklemler insan elindeki eklemlerin önemli bir parçasıdır.

Yaygın Yaralanmalar ve İlgili Durumlar

Proksimal falanks kırığı: Proksimal falankslar en sık kırılan el kemikleri arasındadır ve yaralanma olasılığı orta falankslara göre daha fazladır [6]. Üstelik bu kırıkların tedavisi, hayati öneme sahip uzun tendonların geçmesinin yanı sıra iki önemli eklemin (MCP ve PIP) yakınlarda bulunması nedeniyle oldukça zorlayıcı olabilir [7]. PIP eklemleri özellikle yaralanmalara karşı hassastır. Tedavi alçı, atel, ağrı için ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaleyi (ağır vakalarda) içerebilir [8].

Proksimal falanks çıkığı: Proksimal interfalangeal eklemin dorsal tarafı parmakta en sık çıkık olan bölgedir. Bunlar kazalar ve herhangi bir aktivite sonucu ortaya çıkabilir ancak genellikle spor yaralanmalarından kaynaklanır. Tedavi genellikle atel ve ilaçları içerir [9].

Proksimal Falangeal Eklemlerin Artriti: MCP eklemleri çoğunlukla iki proksimal falangeal eklem arasındaki artritten etkilenir; işaret parmağı ve başparmak MCP eklemleri, aşağıdaki gibi el aktivitelerinden kaynaklanan stresin çoğuna maruz kalma açısından daha fazla risk altındadır. çimdikleme. Diğer birçok dejeneratif artrit türü gibi ağrı da MCP eklem artritinin yaygın bir belirtisidir. Tedavi genellikle antiinflamatuar ilaçları, el aktivitesinin azaltılmasını, splintlemeyi ve ısıl işlemi içerir [10].

Referanslar

  1. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-phalanges
  2. https://www.healthline.com/human-body-maps/proximal-phalanges-hand
  3. https://prohealthsys.com/central/anatomy/grays-anatomy/index-10/index-10-2/index-10-2/ossificationhand/
  4. http://www.innerbody.com/image/skel13.html
  5. https://www.orthobullets.com/hand/6007/blood-supply-to-hand
  6. https://emedicine.medscape.com/article/98322-overview?pa=7exyehU4yVG%2F47L3ieT6XsvQE7ChQbEBG3qgQ7ajFu33cQe26eNMRpaWoWRsYPCk56MI7dGTgNawPfsOtJla9Q%3D%3D< /li>
  7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3360189/
  8. https://www.hand.theclinics.com/article/S0749-0712(13)00061-9/pdf
  9. https://www.aafp.org/afp/2012/0415/p805.html
  10. http://www.assh.org/handcare/hand-arm-conditions/MP-Joint-Arthritis
  11. http://library.open.oregonstate.edu/aandp/chapter/6-2-bone-classification/
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment