Parietal Kemik

Kafa Kemiği Nedir?

Kafa kemiği, kafatasının önemli bir bölümünü oluşturan büyük, düz, çift ​​bir kemiğidir.

Kafa Kemiğinin Bulunduğu Yer

Kafa kemiği, kafatasının her iki yanında yer alır ve başın üst ve yan taraflarının çoğunu oluşturur. Şişe, boynuzlu, kafatası ve delikli kemiklerle birlikte nörokranyumun bir parçasıdırlar ve bu 5 kemiğin ilk 4’üyle sınırları paylaşırlar. ‘parietal’ ismi beynin parietal lobları üzerindeki konumlarından gelir.

Kafa Kemiği

Kısa Bilgiler

Tip Yassı kemik
İnsan vücudunda kaç tane var 2
ile eklemlenir Ön (eşleşmemiş), oksipital (eşleşmemiş), sfenoid (eşleşmemiş) ve temporal (eşleşmemiş)

Fonksiyonlar

Kafatası kemiği olarak birincil rolü yapısaldır. Eşleşen kemikler aşağıdaki işlevlere sahiptir:

 • Kafatasının arkaya doğru yanlarını ve çatısını oluşturarak kafayı şekillendirir.
 • Sol ve sağ parietal kemikler sırasıyla beynin sol ve sağ parietal loblarını korur.
 • Enfeksiyon, kanama veya beyin omurilik sıvısı seviyelerindeki artışı içeren bir beyin rahatsızlığı durumunda herhangi bir şişmeyi sınırlar.

Kafa Kemikleri Anatomisi ve Önemli Noktalar

Kavisli kemik, oldukça geniş 2 yüzeye ve 4 kenarlığa sahip, biraz dörtgen şeklindedir.

Kenarlıklar ve Dikişler

Sınırları parietal etrafındaki diğer kemiklerle eklemleşerek 5 sütür oluşturur. Dikişler kafatasındaki hareket etmeyen eklemlerdir.

 1. Sagittal Sınır: En kalın ve en uzun sütürlerin oluştuğu üst medial sınırdır. Burası sol ve sağ parietal kemiklerin birbirleriyle birleşerek sagittal sütür oluşturduğu yerdir.
 2. Squamosal Sınır: Şişe kemiklerin parietal kemiği ile büyük kanadının birleştiği ve sfenoparietal sütür meydana getiren alt sınır. Ayrıca parietomastoid sütürde boynuzlu kemikle birleşir. Kenarlık başlangıç ​​noktasında incedir, ortası boyunca hafifçe kavislidir, daha sonra arkaya doğru kalınlaşır.
 3. Ön Sınır: Parietal kemiğin kenarları arasında en tırtıklı olanıdır, burası kemiğin ön kemiğin arka kısmı ile eklemlendiği yerdir. İlgili dikişe koronal dikiş adı verilir.
 4. Oksipital Sınır: Arkada kemiğin oksipital kemikle eklemleştiği yerdir. Ayrıca oldukça tırtıklı olup lambdoid sütür oluşturur.

Açılar

4 sınır olduğundan, sınırların birleştiği yerde 4 açı vardır:

 1. Ön Açı: Sajital sınırın ön sınırla buluştuğu yer.
 2. Sfenoidal Açı: Ön sınırın skuamöz ile kesiştiği ince, sivri açı.
 3. Occipital Açı: Kemiğin arka üst kısmındaki açı; sagittal ve oksipital sınırların buluştuğu yerde oluşur. Parietal kemikteki tüm açılar arasında en yuvarlak olanıdır.
 4. Mastoid Açı: Arka alt taraftaki açı, oksipital sınırın skuamozal sınırla kesiştiği yerde oluşur.

Yüzeyler

Dış Yüzey

Adından da anlaşılacağı gibi beyni koruyan kemiğin dışbükey dış yüzeyidir. Bu pürüzsüz kavisli yüzey aynı zamanda başın arkasını da şekillendirir. Kas bağlantıları için birkaç önemli noktaya sahiptir:

 • Üst temporal çizgi, oksipital ve ön sınırlar arasındaki kemerdir; yüzeysel temporal fasyanın parietale bağlandığı yerdir.
 • İnferior temporal çizgi temporalis kasının başlangıç ​​noktasıdır. Bu çizgi, üst şakak çizgisine benzer bir yay oluşturur ancak kafatasının daha aşağısında yer alır.
 • Parietal kemiklerin her birinin arka üst kısmında, sagital sınırın yakınında parietal foramenler mevcuttur. Bu foramenler superior sagittal sinüse boşalır ve oksipital arterin dallarına geçişe izin verir.
 • Parietal çıkıntı, parietal kemiklerin orta kısmıdır ve kemiklerin kemikleşmeye başladığı yerdir.

İç Yüzey

Beynin yan tarafındaki kemiğin içbükey iç yüzeyidir. İç yüzey, farklı kan damarlarına uyum sağlayacak şekilde oldukça düzensizdir. Bunlardan en önemlileri aşağıdakileri içerir:

 • Arteriyel oluklar veya orta meningeal arter için oluklar
 • Üst sagittal sinüs için oluklar
 • Sigmoid sinüs için oluklar

Üst sagittal sinüs oluğunu çevreleyen ve araknoid granülasyonlar içeren granüler foveolalar

Referanslar

 1. Parietal Kemik: KenHub.com
 2. Parietal Kemik: RadioPaedia.org
 3. Parietal Kemik Anatomisi ve amp; İşlev: Study.com
 4. Parietal Kemik: Anatomy.app
 5. Parietal Kemik Anatomisi: GetBodySmart.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment