Omuz Kemikleri

Omuz insan vücudundaki ana eklemlerden biridir ve hemen hemen tüm kol hareketlerinde rol oynar. Çoğunlukla basitçe omuz eklemi olarak adlandırılsa da, birden fazla kemik, eklem ve kasın birleşiminden oluşan karmaşık bir yapıdır. Bunların hepsi birlikte çalışır ve ellerimizi kaldırmak, arkamıza uzanmak veya bir şeyler fırlatmak için omuzlarımızı hareket ettirmemize olanak tanır.

Temel Anatomi ile Omuz Kemiklerinin İsimleri

Omuzun oluşumunda aşağıdaki 3 kemik yer alır: 

Omuz Kemikleri
 1. Skapula (kürek kemiği): Sırtın üst kısmındaki büyük yassı kemik, trapezius, pektoralis majör ve deltoid gibi birçok kas için bağlantı noktası görevi görür. Omuz bölgesindeki diğer iki kemik arasındaki bağlantıdır. Kürek kemiği aynı zamanda mizahın yerinde kalmasına da yardımcı olur.
 2. Klavikula (köprücük kemiği): Bu ince uzun kemik, kol ile göğüs arasındaki bağlantıdır. Kürek kemiği ve köprücük kemiği birlikte apendiküler ve aksiyal iskeletleri birbirine bağlayan göğüs kuşağını oluşturur.
 3. Humerus (üst kol kemiği): Üst koldaki tek kemik olup, omuz ile dirsek arasındaki bağlantıdır. Omuz kemiğinin başı veya proksimal kısmı, omuzdaki en büyük top ve yuva eklemi için top görevi görür.

Önemli Kemikli Yer İşaretleri

En büyük kemikli yapılardan biri olan bu bölgede birçok simge yapı bulunmaktadır. En belirgin ve yapısal olarak önemli olanların tümü kürek kemiğinin bir parçasıdır:

 • Akromion: Kürek kemiğinden vücudun ön kısmına doğru uzanan, tavanı veya omuzun üst noktasını işaret eden uzun düz bir çıkıntıdır. Akromiyon, kürek kemiğinin köprücük kemiği ile eklemleştiği ve omuza kare şeklini verdiği yerdir.
 • Korakoid Süreç: Öne doğru çıkıntı yapan kalın, kanca benzeri bir uzama olup, klavikula ve humerusu destekleyen, omuz ekleminin ve üst kolun işlev görmesini sağlayan çeşitli kaslar ve bağlar için hayati bir bağlantı noktasıdır.
 • Glenoid Boşluk: Kürek kemiğinin yan tarafında top ve yuva omuz eklemi için yuva görevi gören sığ boşluktur. Humerus başını güvenli bir şekilde tutmak için bir ‘kap’ oluşturmak üzere boşluğu çevreleyen labrum adı verilen kıkırdaksı bir yapı vardır.

Birleşimler ve Eklemler

İnsan omzu temel olarak iki eklemden oluşur:

 • Glenohumeral Eklem: Omuz deyince aklınıza gelen eklem, humerus başı ile omuz yuvası veya kürek kemiğinin glenoid boşluğu arasındaki büyük top ve yuva eklemidir. Bilyeli ve soketli mafsal olduğundan kolların dairesel hareketlerle hareket etmesini sağlar.
 • Akromioklaviküler Eklem: Klavikula veya köprücük kemiğinin skapula akromiyonu ile birleştiği yeri oluşturan, omuzdaki en önemli ikinci eklemdir. AC eklemi olarak da adlandırılan bu eklem, klavikulanın yukarı ve aşağı, bir yandan diğer yana ve akromiyon boyunca çapraz olarak glenohumeral eklemin hareketini takip etmesini sağlayan, kayan bir sinovyal eklemdir.

Aşağıdaki iki küçük eklem de omuzun oluşumuna ve işleyişine katkıda bulunur: 

 • Sternoklaviküler Eklem: Klavikulayı aksiyal iskeletteki sternuma veya göğüs kemiğine bağlar. Bir başka kayan sinovyal eklem, omuzları ileri, geri ve yukarı hareket ettirme (omuz silkme) ve arkaya uzanma gibi hareketlere izin verir.
 • Skapulotorasik Eklem: Kürek kemiğinin göğüs kafesine değdiği ve vücudun arka kısmına doğru kaydığı yerde oluşur, gerçek bir sinoviyal eklem değildir. Çeşitli üst kol hareketleri ile kürek kemiğinin hareket etmesini sağlar.

Bu bölgedeki diğer bir hayati yapı da, kemiği sabit tutmak ve çok çeşitli kol hareketlerine izin vermek için humerusun başında bir araya gelen çok sayıda kas ve tendondan oluşan rotator manşettir.

Referanslar

 1. Kemikler ve; Omuz Eklemleri – Omuzdoc.co.uk 
 2. Anatomi 101: Omuz Kemikleri – ASSH.org
 3. Omuz Anatomisi – Arthritis.org
 4. Omuzun Anatomisi – Ortho.wustl.edu
 5. Omuz İnsan Anatomisi: Görüntü, İşlevler, Parçalar ve Daha Fazlası – Webmd.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment