Oksipital Kemik

Oksipital Kemik Nedir?

Oksipital, başın arkasını kaplayan eşlenmemiş, trapezoidal bir kafatası kemiğidir. Kavisli kemik sığ bir tabağa benzer. Omuriliğin beyinden omurgaya geçişini sağlar.

Oksipital Kemik Nerede Bulunur?

Tüm kranial kemiklerin en arkasıdır ve başın arkasını (oksiput) oluşturur.

Oksipital Kemik Konumu

Kısa Bilgiler

Tip Yassı kemik İnsan vücudunda kaç tane var 1

ile eklemlenir

Toplam 6 kemik: Parietal (çift), temporal (çift), Sfenoid ve atlas (C1)

Fonksiyon

Beynin oksipital lobunu ve beyincik ile ilgili sinirleri ve kan damarlarını korur.

Oksipital Kemik Anatomisi

Yamuk şeklindeki bu kemiğin dış tarafı dışbükey, içi içbükeydir. Baziller, iki kondil/lateral ve skuamöz kısımlara ayrılabilir. Her parçanın iki yüzeyi vardır: üst veya dış ve alt veya iç.

Oksipital Kemik Anatomisi Etiketli

Yüzeyler ve Önemli Noktalar

Temel Kısım

Kemiğin bu dörtgen kısmı temporal kemiğin petröz kısmına bitişiktir ve foramen magnumun önündedir. Bir üst yüzeyi bir de alt yüzeyi vardır.

Ergenlik döneminde baziler kısmın üst yüzeyi klivus oluşturmak üzere sfenoid kemikle eklem yapar. Medulla oblongata’yı destekleyen geniş, sığ bir oluğa sahiptir. Alt yüzeyde, üstün faringeal daraltıcı kasın ve fibröz faringeal rafenin eklendiği faringeal tüberkül bulunur. Alt yüzeye tutunan diğer kaslar ise rectus capitis anterior ve longus capitis’tir.

Condylar Parçaları

Kondiler kısımlar genellikle oksipital kemiğin yan kısımları olarak bilinir, çünkü foramen magnumun lateralinde bulunurlar. İki kondiler parçanın her biri bir üst ve alt yüzey içerir. Birinci servikal omur (C1) ile eklemlenme oluşturan ve böylece atlanto-oksipital eklemi oluşturan, oksipital kondiller adı verilen böbrek şeklinde iki çıkıntıya sahiptir.

Kondiler kanallar, içinden kondiler elçi damarların geçtiği kondillerin hemen arkasında bulunur. Kanallar ayrıca dış vertebral venöz pleksusları sigmoid sinüslere de bağlar. Hipoglossal kanal, hipoglossal sinirin kafatasından çıktığı kondiler kısmın alt yüzeyinde yer alır.

Skuamöz Kısım

Dört parçanın en büyüğüdür ve iç ve dış yüzeyleri içerir. Bu kısımda dış yüzeyin ortasında kemiksi bir çıkıntı olan dış oksipital çıkıntı bulunur.

Trapezius kası buraya tutunur. Dış yüzeyde ayrıca ense çizgileri adı verilen üç kavisli çizgi bulunur. Bunlar:

 1. En üst ense çizgisi: Dış oksipital çıkıntıdan yanal olarak uzanır. Epikranius kası ve epikranyal aponevroz buradan kaynaklanır.
 2. Üst ense çizgisi: Skuamöz kısmın altından geçerek trapezius, splenius capitis ve sternokleidomastoid kasların başlangıç ​​noktası olarak hizmet eder.
 3. Alt ense çizgisi: Üst ense çizgisinin daha aşağısında bulunur, burası semispinalis kapitis kasının yerleştirildiği yerdir.

Birkaç oluk, superior sagittal sinüs, transvers sinüsler ve sigmoid sinüs gibi dural venöz kranyal sinüsler tarafından bu bölümün iç yüzeyini işaretler. Transvers sinüsün üzerindeki oluk, beynin oksipital loblarını ve beyinciklerini barındırır.

Foramen Magnum

Yukarıdaki dört parçanın tümü, kemiğin arkasında foramen magnum adı verilen büyük bir açıklığın etrafında düzenlenmiştir. Omuriliğe geçişi sağlar. Foramen magnumdan geçen spesifik yapılar beyin sapı (medulla oblongata), aksesuar sinirin bir omurga dalı, anterior ve posterior spinal arterler, vertebral arterler, tektoryal membran ve alarm ligamanlarıdır.

Sınırlar ve Eklemler

Kemik toplam 6 kemikle eklem yapar. Bunlardan 2’si eşlidir (parietal ve temporal), diğer 2’si ise eşleşmemiştir (sfenoid ve C1/birinci servikal vertebra). Oksipital, omurga kemiğiyle eklem oluşturan tek kafatası kemiğidir.

 1. Lambdoid Sütür: Oksipital ve paryetal kemikler arası.
 2. Occipitomastoid Sütur: Oksipital ile temporal kemiğin mastoid kısmı arasında.
 3. Petro-Occipital Sütur: Oksipital kemik ile temporal kemiğin taşlı kısmı arası.
 4. Sfeno-Oksipital Sütür: Oksipital ve sfenoid kemikler arası. Ergenlik döneminde iki kemik birleşince yavaş yavaş kaybolur.
 5. Atlanto-Occipital Eklem: Oksipital kemik ile birinci servikal vertebranın oluşturduğu eklem (C1). Kafatası kemiği ile omur arasındaki tek eklemdir.

Gelişme ve Kemikleşme

Bu kemiğin kemikleşmesi fetal yaşamın 9. haftası civarında başlar. Kemiğin yassı kısmı membranöz ossifikasyona, diğer kısımları ise kıkırdak ossifikasyonuna uğrar.

Dört parça doğumda ayrı kalır ancak çocuk büyüdükçe birleşir; skuamöz ve kondiler kısımlar yaklaşık 2 yaşında birleşir, kondiler ve baziler kısımlar ise 6 yaşında birleşir.

Referanslar

 1. Oksipital kemik — Kenhub.com
 2. Anatomi, Baş ve Boyun, Oksipital Kemik, Arter, Ven ve Sinir — Ncbi.nlm.nih.gov
 3. Oksipital kemik — Radiopaedia.org
 4.  Oksipital Kemik Anatomisi — Getbodysmart.com
 5. Oksipital Kemik — Sciencedirect.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment