Metakarpal Kemikler

Metakarplar Tanımı: Bunlar Nedir

Metakarplar insan elinde, el bileği ile parmak kemikleri arasında bulunan bir grup kemiktir [1]. Bu kemikler uzun kemikler olarak sınıflandırılır ve birlikte el ayasını oluşturan metacarpus olarak adlandırılırlar [2]

Avuç İçinde Kaç Metakarpal Kemik Vardır

Her elde beş metakarpal vardır ve her kemik belirli bir parmakla ilişkilidir [1]:

 1. Birinci Metakarpal – başparmak için
 2. İkinci Metakarpal – işaret parmağı için
 3. Üçüncü Metakarpal – orta parmak için
 4. Dördüncü Metakarpal – yüzük parmağı için
 5. Beşinci Metakarpal – küçük parmak için

Metakarplar Nerede Bulunur?

Metakarplar distal karpal kemikler (yamuk, yamuk, kapitat, hamat) ile proksimal falankslar (her parmağı oluşturan üç kemikten en alt olanı) arasında yer alır [2]. Avuç içi arkasında, her parmağın altında hissedilebilirler [2].

Metacarpals

Gelişme ve Kemikleşme

Metakarplar iki merkezden kemikleşir; birincisi gövde, ikincisi birinci metakarpalın tabanı ve diğer dördünün başıdır [17]. İkinci ve üçüncü metakarpların kemikleşme merkezleri fetal gelişimin 8-9. haftalarında ilk ortaya çıkarken, birinci veya başparmak metakarp en son kemikleşen merkezdir. Tüm metakarpların kemikleşmesi yaşamın 20. yılı civarında tamamlanır [16].

Metakarpal Kemikler Röntgen Görüntüsü

Metakarpların Anatomisi

Metakarpalın Parçaları

Bu uzun kemiklerin her biri üç kısma ayrılabilir:

Metakarpal Baş: Yuvarlatılmış distal uç (parmakların yan tarafındaki üst uç) [3]. Başın hemen altındaki bölgeye metakarp boynu denir.

Metakarpal Gövde/Şafta: Baş ile taban arasındaki uzun kısım; metakarpal şaftın içbükey bir palmar yönü ve yanları vardır. Sırt tarafında distal tarafta üçgen şeklinde bir alan vardır [3, 4].

Metakarpal Taban: Genişletilmiş proksimal uç (bileğin yan tarafındaki alt uç) [3]; üçüncü metakarpal, dorsal olarak çıkıntı yapan, kapitatatın arkasına uzanan bir stiloid çıkıntıya sahiptir [5].

Metakarpal Eklemler

Metakarplar her iki uçta da önemli eklemler ve eklemler oluşturur:

Medial Metakarplar Arasındaki Eklemler

Dört medial metakarp (başparmak hariç dört metakarp), tabandaki eklem yüzeyleri aracılığıyla birbirine bağlanırken, uzak uçları bağlarla birleştirilir. Bu düzenleme avuç içi boşluğunu oluşturarak parmaklarla birlikte esnek olmasını sağlar [18].

Metakarpofalangeal Eklemler (Metakarpal-Falangeal Eklemler)

Adından da anlaşılacağı gibi proksimal falanjlar (parmak kemikleri) ile metakarpal kemikler arasındaki eklemlerdir. Her metakarpal, distal ucunda veya başında karşılık gelen proksimal falanks ile eklemlenmek üzere pürüzsüz bir eklem yüzeyi [6] oluşturur. Birinci metakarpal başparmağın proksimal falanksı ile eklem yapar, ikinci metakarpal işaret parmağının proksimal falanksı ile eklem yapar [4]. Bu eklemler elin en belirgin eklemlerini oluşturur [7].

Karpometakarpal Eklemler (Karpal-Metakarpal Eklemler)

Metakarpal ve el bileği kemikleri arasındaki eklemlerin tümü, bir eyer eklemi (sinovyal eklemin başka bir şekli) olduğu için başparmak hariç, düzlem sinovyal eklemlerdir [8].

Beş metakarp, tabanlarında veya proksimal uçlarında, dört distal karpal kemikten bir veya daha fazlasıyla belirgin eklemler oluşturur [4]:

 1. Başparmağın metakarpal kısmı: Trapez ile
 2. İşaret parmağının metakarpal kısmı: Hem yamuk hem de yamuk ile
 3. Orta parmağın metakarpal kısmı: Kapitat ile
 4. Yüzük parmağının metakarpal kısmı: Hamatum ve kapitat ile
 5. Küçük parmağın metakarpal kısmı: Hamatum ile

Kan Temini

Bu kemikler, derin volar arktan çıkan ve metakarpların başında yüzeysel palmar arkın üç ortak dijital dalını birleştiren (anastomoz) üç metakarpal arter tarafından beslenir. Metakarpal arterler aynı zamanda dorsal metakarpal arterlere de katılırlar [4].

Birincil Ligament Ekleri

Dorsal Metakarpal Ligamentler: Metakarpları birbirine bağlayın [9].

Palmar Metakarpal Ligamentler: Metakarpalları ve falanksları bağlar [9].

Pisometakarpal Ligament: Pisiform kemiği, küçük parmakla birleşen beşinci metakarpal tabana bağlar [9].

Doğal Ligament/Yüzeysel Transvers Metakarpal Ligament: Metakarpal başları birbirine bağlayın, parmaklar arasında uzanarak derinin hemen altında avuç içi ağ boşlukları oluşturun [10].

Derin Transvers Metakarpal Bağ: Bunlar elin palmar yüzeyi boyunca ikinciden beşinci metakarpal kafaya kadar uzanır, palmar bağlarını güçlendirir ve işaret, orta, yüzük ve küçük parmakların metakarpal eklemlerini stabilize eder [11].< /p>

Metakarpal Bölgedeki Kas Yapıları

Bu bölgedeki birincil kas eklentileri arasında abductor pollicis longus, opponens pollicis, opponensdigiti minimi, extensor carpi radialis longus ve amp; brevis ve ekstansör karpi ulnaris [4, 12]. Bu kaslar avuç içi ve parmakların hareketliliğini ve ayrıca bileğin radiyal ve ulnar taraftaki fleksiyonunu kontrol eder.

Metakarpların Fonksiyonu: Ne yaparlar

Metakarpların temel işlevi, el bileği ile parmaklar arasında köprü görevi görerek elin çerçevesini oluşturmaktır. El bileği gibi insan elindeki küçük ve büyük kemikleri bir arada tutan, dorsal ve palmar taraflarını sabitleyen iskeletin hayati bir parçasıdır [6]. Sonuç olarak elin uygun gelişimi, hareketi ve işleyişinde çok önemli bir rol oynarlar.

Yaygın Yaralanmalar ve İlgili Durumlar

Kırıklar ve Çıkıklar: Bunlar en sık kırılan kemikler arasındadır; araba kazaları, metakarpal kemiğin kırılmasının veya yaralanmasının ardındaki yaygın nedenlerden biridir [2]. Belirli konumlardaki kırıkların belirli isimleri olabilir; örneğin dördüncü ve beşinci metakarpal kırıklar boksör kırığı olarak bilinir [19]. Karpometakarpal eklemlerin çıkıkları oldukça nadirdir ve az sayıda tıbbi vaka rapor edilmiştir. Bir yaralanmanın belirtileri genellikle ağrı, şişlik ve el bileğini veya parmakları hareket ettirememeyi içerir [13]. Tedavi, hangi metakarpalın etkilendiğine ve kırığın doğasına ve konumuna (baş/şaft/taban) bağlı olarak değişir [12].

Metakarpal Patron: Bazen elin arkasında, karpometakarpal eklemlerin çevresinde kemikli bir kitle veya şişlik olabilir. Metakarpal veya karpometakarpal patron olarak adlandırılır ve başka bir durumla ilişkili olmadığı sürece ağrısızdır. Bu tür kemik çıkıntıları en sık ikinci veya üçüncü metakarpalın tabanında meydana gelir. Tedavi altta yatan nedenin varlığına bağlıdır [14].

Karpal Metakarpal Artrit (İlk Karpometakarpal Eklem Artriti): Artrit, beş karpometakarpal eklemden herhangi birini etkileyebilir, ancak birinci metakarpal ve trapez kemikleri arasındaki başparmak ekleminde daha sık görülür. Bir şeyi tutarken veya kaldırırken veya kavanozu açmak gibi bükme hareketleri sırasında başparmağın tabanında ağrı ile karakterizedir. Tedavi, başparmağın bir atel ile hareketsiz hale getirilmesinin yanı sıra ağızdan ilaç tedavisi ve enjeksiyonu içerebilir. Ağır vakalarda cerrahi müdahaleye bile ihtiyaç duyulabilir [15].

Referanslar

  1. http://teachmeanatomy.info/upper-limb/bones/bones-of-the-hand-carpals-metacarpals-and-phalanges/
  2. https://www.healthline.com/human-body-maps/metacarpals
  3. https://www.earthslab.com/anatomy/bones-of-the-hand-carpals-metacarpals-and-phalanges/
  4. https://radiopaedia.org/articles/metacarpal-bones-1
  5. https://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Anatomic-Parts/Styloid-process-of-third-metacarpal-III
  6. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-metacarpal-bones
  7. https://www.medicinenet.com/image-collection/finger_anatomy_picture/picture.htm
  8. https://www.earthslab.com/anatomy/carpometacarpal-joints/
  9. http://www.innerbody.com/image_skelfov/skel22_new.html
  10. http://www.wheelessonline.com/ortho/natatory_ligament
  11. http://www.anatomyexpert.com/app/structure/15491/98/
  12. https://www.orthobullets.com/hand/6037/metacarpal-fractures
  13. https://emedicine.medscape.com/article/1287549-overview?pa=SD9xYECMl4hVnkhiH9PJsdbdWTj7FC52217t3WaBYjX%2BVcs%2BUbpoFAdt5NROHwzwNFsYxDuz%2Fz2hge3aAwEFsw%3D%3D#show hepsi
  14. https://www.handandwristinstitute.com/metacarpal-boss/
  15. http://www.kleinertkutz.com/common-conditions-carpal-metacarpal-arthritis.html
  16. https://prohealthsys.com/central/anatomy/grays-anatomy/index-10/index-10-2/index-10-2/ossificationhand/
  17. https://www.bartleby.com/107/56.html
  18. https://www.mananatomy.com/body-systems/skeletal-system/metacarpal-bones
  19. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/boxers-fracture
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment