Mandibula (Alt Çene Kemiği)

Alt Çene Kemiği Nedir

Alt çene, kafatasındaki en büyük, en güçlü ve hareketli kemiktir. Aynı zamanda alt çene kemiği olarak da bilinen mandibula, çiğneme işlevine yardımcı olur ve çeneyi oluşturur, aynı zamanda maksilla veya üst çene kemiğiyle birlikte çalışır.

Kemiğin adı, Latince “mandibula” kelimesinden türemiştir, bu da “çiğnemek” anlamına gelen “mandere” kelimesinden gelir ve “bula” enstrümantal bir ek olarak kullanılır.

Alt Çene Kemiği Nerede Bulunur

Alt çene, maksillanın veya üst çenenin hemen altında bulunur. Kemiği kolayca hissetmek için alt çene hattına dokunabilirsiniz.

Alt Çene Röntgeni

Temel Bilgiler

Tür Düzensiz kemik Boyut Erkeklerde: Yaklaşık 17-19 cm
Kadınlarda: Yaklaşık 16-18 cm Vücuttaki Adedi 1 Eklemlenme Temporal kemik ile


Fonksiyonlar

  • Yüzün ve çenenin şeklini oluşturarak alt çene hattını belirler. Ayrıca, alt çenedeki dişler bu kemiğe kök salar.
  • Yiyecekleri çiğnemeye veya çiğnemeye yardımcı olur.
  • Hareket edebilen tek kafatası kemiği olduğundan ağzın hareketine, yemek yemeye ve konuşmaya yardımcı olur.
  • Ağız boşluğundaki organları ve damarları oluşturur ve korur.

Alt Çene Kemiğinin Parçaları ve Anatomisi

Mandibula, ön tarafta yatay bir gövde ve arka tarafta iki dikey daldan oluşan, at nalı şeklinde tek bir kemiktir.

Alt Çene Kemiği

Gövde

Gövde, kavislidir ve iki kenara ve iki yüze sahiptir.

Kenarlar

Üst sınıra alveolar sınır, alt sınıra ise taban denir.

Alveoler Sınır (Üst): Alveolar süreci içeren bu sınır, alt dişlerin köklerine yer verir. Bu, alt çenenin en kritik bölgesidir çünkü burada 5 adet süt dişi ve 7-8 adet kalıcı diş bulunur.

Taban (İnferior): Digastrik kasın bağlandığı kemiğin alt sınırıdır. Ayrıca, fasiyal arterin geçtiği küçük bir oyuk da sağlar.

Yüzeyler

Kemiğin ağız boşluğuna bakan kısmı iç yüzey, dışarıya bakan kısmı ise dış yüzeydir.

İç Yüzey: Önemli yapıları içeren iç yüzeyin medial tarafında üst ve alt genial tüberküller ve milohyoid çizgi bulunur. Milohyoid çizgi, mandibula’yı submandibular ve sublingual fossalara ayırır.

Dış Yüzey: Dış yüzeyin yan taraflarında dış eğik çizgi, mandibular simfiz ve mental foramen görülebilir.

Alt Çene Anatomisi Etiketli Diyagram

Ramus

Mandibula, iki mandibular dal (ramus) ile dik olarak yukarı doğru çıkıntı yapar. Gövde ve ramlar, mandibula veya gonial açıda birleşir. Bu açı, yaşa, cinsiyete ve etnik kökene bağlı olarak değişebilir.

Ramus, ön tarafta koronoid çıkıntı ve arka tarafta kondiler çıkıntı olmak üzere üstte iki çıkıntıya ayrılır.

Baş: Arka tarafta bulunur ve temporomandibular eklemi oluşturmak için temporal kemikle eklemleşir.

Boyun: Ramusun başını destekler ve ayrıca lateral pterygoid kas için bir bağlanma yeri görevi görür.

Koronoid Proses: Çiğnemeye yardımcı olan kaslara yapışır.

Kondiler Proses: Temporomandibular eklemin alt kemik bileşenini oluşturan kondilde bir çıkıntı bulunur.

Foramenler

Mandibula, içinde iki foramen bulunan bir kemiğe sahiptir:

1. Mandibular Foramen

Ramusun iç medial tarafında bulunur.

2. Mental Foramen

Mandibular cismin dış yüzeyinde bulunur ve alt dudak derisini ve çenenin ön kısmını innerve eden mental siniri barındırır.

Kas ve Bağ Ekleri

Kemikten çıkan kaslar ve alt çeneye yerleşen kaslar bulunur.

Artikülasyonlar

Altçene, komşu kafatası kemikleri ile dikişler yardımıyla birleştirilmeyen tek kemiktir. Tek bir eklemlenme oluşturur:

Temporal Eklem: Kondiler çıkıntının kondil kısmı temporal kemikle eklemleşerek eklem diski yardımıyla temporomandibular eklemi oluşturur.

Herhangi bir eklem olmamasına rağmen kas ve eklem bağlantılarıyla üst çeneye bağlanır. İkisinin doğrudan bağlandığı tek zaman, ağız kapalıyken üst ve alt dişlerin buluştuğu zamandır.

Kemikleşme ve Gelişim

Intrauterin gelişimin altıncı haftasında mandibulanın kemikleşmesi başlar. İkinci kemikleşen kemiktir.

Yutak arkın veya mandibular arkın ilk çifti, kemiğin gelişimi için bir şablon görevi gören sol ve sağ Meckel kıkırdağını oluşturur. Fibröz bir zar bu kıkırdakların ventral uçlarını kaplar. Sol ve sağ kıkırdakların her birinden bir kemikleşme merkezi ortaya çıkar. Bu iki yarı sonunda mandibular simfizde fibrokartilaj yoluyla birleşir. Sonuç olarak alt çene doğumda hala iki ayrı kemikten oluşmaktadır.

Mandibular simfizin ossifikasyonu ve füzyonu yaşamın ilk yılında meydana gelir ve tek bir kemik oluşur. Mandibular simfizin geri kalan kısmı mandibulanın orta hattında ince bir çıkıntı olarak mevcut kalır.

Mandibula bireyin yaşamı boyunca sürekli olarak değişir. Doğumda gonial açı yaklaşık 160 derecedir. Dört yaşına gelindiğinde dişler oluşmaya başlar ve bu da çenenin uzamasına ve genişlemesine neden olur. Mandibula boyutlarındaki bu değişiklikler gonial açının yaklaşık 140 dereceye kadar azalmasına neden olur. Yetişkinliğe gelindiğinde gonial açı yaklaşık 120 dereceye kadar azalır.

SSS

Q.1. Alt çeneyi bastıran ve geri çeken kaslar hangileridir?

Cevap: Lateral pterygoid kas mandibulaya baskı uygularken, temporalis kasının arka lifleri mandibulayı geri çeker.

Q.2. Erkek ve dişi çene kemiği arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Genellikle erkeklerde alt çenenin açısı dışa doğru kavisli olduğundan çenelerde daha keskin bir açı oluşur. Dişilerde genellikle bu dışa doğru kıvrım yoktur ve daha yuvarlak bir çeneye sahiptirler. Bazı kadınlarda açı orta hatta doğru bile ters dönebilir.

Referanslar

  1. Mandibula – Teachmeanatomy.info
  2. Anatomi, Baş ve Boyun, Mandibula – Ncbi.nlm.nih.gov
  3. Mandibula – Radiopaedia.org
  4. Mandibula – Kenhub.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment