Maksilla

Maxilla nedir

Maksilla (çoğul: maksilla) yüz iskeletini oluşturan sekiz yüz kemiğinden biridir. Yüzün ikinci büyük kemiğidir. Üst dişleri tutan üst çeneyi oluşturduğundan bazen üst çene kemiği olarak da anılır. Ayrıca göz yuvalarının ve burun boşluklarının alt kısımlarını da oluşturur. 

Maksilla tek bir kemik gibi görünse de, ortadaki intermaksiller sütür veya median palatin adı verilen hassas bir sütürle birleştirilen eşleştirilmiş bir kemiktir.

Maxilla Nerede Bulunur 

Kemik yüzün orta kısmında, çene kemiğinin hemen üzerinde konumlanmıştır. Alnın ortasından başlayarak burun yanlarına doğru uzanarak elmacık kemiklerine kadar ulaşır. Elmacık kemiklerinizin altındaki cilde bastırarak kemiği rahatlıkla hissedebilirsiniz.

Maxillae

Kısa Bilgiler

Tip  Düzensiz Kemik İnsan vücudunda kaç tane var  2

ile eklemlenir

9 kemikler: frontal, etmoid, sfenoid, nazal, zigomatik, lakrimal, alt nazal konka, palatin, vomer.

Fonksiyonlar

Sol ve sağ üst çene toplu olarak aşağıdakilere yardımcı olur:

 • Üst diş grubunu yerinde tutun.
 • Sesin sesini ve derinliğini artırın.
 • Göz yuvası, burun boşluğu ve sert damağın bir kısmını oluşturur.
 • Çiğneme ve iletişimde önemli bir rol oynar.

Anatomi 

Kemik bir gövdeden ve dört çıkıntıdan veya çıkıntıdan oluşur: frontal, zigomatik, palatin ve alveoler.

Maxillae Anatomy Labeled

1. Gövde

Kemiğin en büyük kısmı olup kabaca piramidal bir şekle ve dört yüzeye sahiptir: ön, yörünge, burun ve alt temporal yüzeyler. 

i. Ön yüzey

Vücudun ön yüzeyinde burun çentiği adı verilen kemikli ön burun açıklığının kavisli bir kenarı bulunur. Bu yüzey aynı zamanda elmacık kemiği ile birlikte kısmen infra-orbital kenar olarak adlandırılan göz yuvasının alt kenarını da oluşturur. İnfra-orbital marjın altında, maksillanın ön tarafında, infra-orbital foramen olan bir açıklık bulunur. Bu foramen, infraorbital sinir ve kan damarları için geçiş görevi gören infra-orbital kanalın dış açıklığıdır. İnfra-orbital foramenlerin hemen altında, vücudun ön yüzeyinde köpek fossa adı verilen başka bir çöküntü alanı vardır. Levator anguli oris kası buradan kaynaklanır.

ii. Yörünge yüzeyi

Bu yüzey, göz yuvasının tabanının çoğunu oluşturur ve kızılötesi kanala giden kızılötesi oluğu içerir. Bu kanal maksillanın ön yüzeyindeki bir açıklıkla sonlanır ve infraorbital sinir ve kan damarlarının geçiş noktası görevi görür.

iii. Burun yüzeyi

Maksilla gövdesinin burun yüzeyi, burun boşluğunun yan duvarının bir parçasını oluşturur ve büyük bir açıklığa, maksiller hiatus’a sahiptir. Maksiller hiatus, orta nazal konkanın altında bulunan maksiller sinüse açılan bir açıklıktır. Maksiller sinüs, maksillanın gövdesi içinde yer alan hava dolu bir boşluk olan paranazal bir sinüstür.

iv. İnfratemporal yüzey

Maksilla gövdesinin infratemporal yüzeyi, infratemporal fossa’nın ön duvarını oluşturur. Aynı zamanda lateral marjın alt tarafında maksiller tüberoziteyi de içerir. Maksiller tüberozite veya maksiller çıkıntı, alveoler kanallara açılan, alveoler foramina adı verilen birkaç küçük açıklığa sahiptir. Bu kanallar posterior superior alveolar sinirleri ve posterior superior alveolar arterleri ve damarları üst dişlere iletir. Medial pterygoid kasın birkaç lifi bu maksiller tüberoziteden kaynaklanır.

2. Alveolar Proses

Maksillanın alt yüzeyinde yer alan, kavisli, at nalı şeklindeki bir süreçtir. Gözenekli yapısıyla üst çenedeki dişleri tutar. İşlem, diş alveollerini (diş yuvaları), alveoler boyundurukları ve interalveolar ve Interradiküler septaları barındıran, alveoler kemer adı verilen kavisli bir serbest kenar boşluğuna sahiptir. Alveolar prosesteki kanallar alveolar arterlere, alveoler sinirlere ve üst dişleri innerve eden, sulayan ve yerinde tutan periodontal ligamanlara geçişe izin verir.

3. Ön Süreç

Ön süreç, üstte alın kemiğiyle ve ortada burun kemikleriyle eklemlenmek üzere dışarı ve yukarıya doğru çıkıntı yapan kemikli bir uzantıdır. Alın ve burun kemikleri ile birlikte alnın alt ve orta kısımlarını oluşturur. Frontal prosesteki dikey bir çıkıntı, anterior lakrimal tepeyi veya kemik yörüngesinin medial sınırını oluşturur. Ayrıca lakrimal kemikle birlikte posteriorda lakrimal oluğu oluşturur. Ayrıca süperomedial tarafta anterior etmoidal sinüslere de bağlanır.

4. Zigomatik Süreç

Zigomatik süreç, maksillanın en lateral kısmıdır ve elmacık kemiğiyle buluşmak için yanal olarak büyür. Maksiller sinüsün süperolateral sınırını oluşturur ve birinci maksiller molar dişin üzerindedir. Süreç alveoler süreçle aşağı doğru bir sınır paylaşırken, süperomedial sınırı frontal süreçle paylaşılıyor. Alveoler süreçle birlikte zigomatik süreç de orta yüzün yapısının sağlanmasında önemli bir rol oynar. Ön yüzeyde, zigomatik çıkıntının lateralinde, maksillanın ön yüzeyini oluşturan, köpek fossa olarak bilinen bir çöküntü oluşur. Başka bir çöküntü olan zigomatikoalveoler tepe, zigomatik sürecin altında ve alveoler sürecin üzerinde bulunur.

5. Palatine Süreci

Ağız boşluğu çatısını ve burun boşluğu tabanını oluşturmak için mediale doğru uzanan yatay bir plakadır. Maksillanın palatin süreci, palatin kemiği ile birlikte sert damağı oluşturur. Kesici dişlerin arkasındaki çıkıntının orta çizgisi üzerinde, büyük palatin damarlarının ve nazopalatin sinirin geçmesine izin veren, kesici foramen adı verilen bir açıklık vardır. Ön burun omurgası adı verilen küçük çıkıntı da burada yer alır. 

Eklemler

Belirtildiği gibi, her bir maksilla aşağıdaki 9 kemikle eklem yapar:

 • Ön kemik: Üstün
 • Sfenoid, palatin, lakrimal ve etmoid kemikler: Arkada
 • Burun kemiği ve vomer: Medialde
 • Burun konkası: Altta
 • Zigomatik kemik: Yanal

Sol ve sağ üst çene de birbiriyle eklem yaparak tek bir eşleşmemiş kemik gibi görünür.

Kas Eklentileri

Aşağıda maksillaya bağlanan kaslar verilmiştir.

Maksilladan köken alır

 1. Levator labii superioris alaeque nasi
 2. Levator labii superioris
 3. Kaldırma açısı

Maksillaya yerleştirme

 1. Zygomaticus minör
 2. Buksinatör
 3. Orbicularis oris

Kemikleşme ve Gelişim

Maksillanın beş parçasının tamamı iki ossifikasyon merkezi aracılığıyla intramembranöz ossifikasyona uğrar.

Referanslar

  1. Maxilla — Kenhub.com
  2. Anatomi, Baş ve Boyun, Maksilla — Ncbi.nlm.nih.gov
  3. Maxilla — Radiopaedia.org
  4. Maxilla — Sciencedirect.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment