Klavikula (Köprücük kemiği)

Klavikula Kemiği Nedir

Genellikle köprücük kemiği olarak bilinen köprücük kemiği, boynun tabanında yer alan ince, S şeklinde, değiştirilmiş uzun bir kemiktir. Vücudun yatay olarak uzanan tek uzun kemiğidir.

Klavikula terimi, şekli eski moda bir anahtara benzediği için ‘küçük anahtar’ anlamına gelen Latince ‘clavicula‘ kelimesinden gelir. Ayrıca kollar vücuttan uzaklaştırıldığında kemik bir anahtar gibi kendi ekseni etrafında döner. Boynunuzun altındaki bölgeye dokunarak bu kemiğin varlığını hissedebilirsiniz.

Klavikula Nerede Bulunur

Belirtildiği gibi, köprücük kemiği boynun tabanında ve göğüs kafesinin üst kısmının karşısında yer alır. Kürek kemiği (skapula) ile göğüs kemiği (sternum) arasında yer alır ve pektoral veya omuz kuşağını eksenel iskelete bağlar. Klavikula aksiyel iskeleti apendiküler iskelete bağlayan tek kemiktir.

Klavikula Köprücük Kemiği Konumu

Klavikula Gerçekleri

Tip  Uzun kemik Uzunluk Yaklaşık 6 inç (15 cm) İnsan vücudundaki sayı  2 (her iki tarafta 1)

ile eklemlenir

 Skapula ve göğüs kemiği

Klavikula röntgeni

Fonksiyonlar

 • Kolu iskeletin geri kalanına bağlayın.
 • Omuzun vücuttan uzağa serbestçe hareket etmesine izin verin.
 • Üst ekstremiteden eksenel iskelete kuvvet veya herhangi bir fiziksel etki iletir.
 • Üst ekstremiteyi besleyen nörovasküler demeti koruyun.
 • Göğüs kafesi ile birlikte kalbi dış şoklardan korurlar.

Klavikula Parçalarının Kemikli İşaretleriyle Anatomisi

Uzun bir kemik olduğundan sternal ve akromiyal olmak üzere iki ucu vardır. İki uç arasında kalan bölgeye şaft denir.

Klavikula

1. Sternal (Medyal) Uç

Klavikulanın göğüs kemiğine doğru uzanan kısmına sternal uç veya medial uç denir. Kavisli ve dışbükeydir, sternum ile eklemlenen ve sternoklaviküler eklemi oluşturan yuvarlak bir uca sahiptir.

i) Göğüs Tarafı

Sternal ucun uzak kenarında sternal faset adı verilen üçgen bir faset bulunur. Klavikulayı sternoklaviküler (SC) eklemde sternumun manubriumuna bağlayan bir arka uç ve bir ön taban taşır. Eklem yüzeyi alt tarafa doğru uzanır ve birinci kaburganın kostal kıkırdağı ile eklem yapar.

2. Akromiyal (Yanal) Uç

Klavikulanın kürek kemiğine doğru uzanan geniş, düz bölgesi akromiyal uç veya yan uç olarak bilinir. Klavikulanın hem en geniş hem de en ince kısmıdır. Bu bölge, kürek kemiği ile eklemlenen, akromiyal faset olarak bilinen bir faset taşır. Yan ucun iki sınırı vardır: ön ve arka. Ön kenar öne doğru içbükey, arka kenar geriye doğru dışbükeydir.

i) Akromiyal Faset

Akromiyal ucun en ucunda akromiyal faset adı verilen küçük, düzleştirilmiş ve oval bir faset bulunur. Bu, klavikulanın skapulanın akromiyonu ile eklemlenmesine yardımcı olarak akromioklaviküler (AC) eklemi oluşturur.

3. Şaft

Bahsedildiği gibi klavikulanın orta bölgesi, yani sternal ve akromiyal uç arasındaki bölge şafttır. Birçok kas bu kısımdan kaynaklanır veya buraya bağlanır.

Şaft, konumuna ve yayılımına göre iki bölgeye ayrılabilir. Sternal uç tarafında kalan bölge kemiğin maksimum kısmını, yani yaklaşık üçte ikisini kaplar. Bu bölge medial üçte iki olarak bilinir. Şaftın akromiyal uca doğru uzanan bölgesi ise kemiğin kalan üçte birini kaplar. Bu bölge yan üçüncü bölge olarak bilinir.

Bu bölgelerde birçok önemli kemikli işaret bulunmaktadır.

Orta iki-üçte

i) Kostal Tüberozite

Sternal ucun alt tarafında kemik, kostal tüberozite adı verilen pürüzlü, oval bir çıkıntı taşır. Uzunluğu 2 cm’nin üzerindedir ve kostoklaviküler ligamanın bağlanma yeri görevi görür. Bu bağ klavikulayı birinci kaburganın kosta kıkırdağına bağlar.

Yan üçüncü

i) Konoid Tüberkül

Kemiğin alt yüzeyinde konoid tüberkül adı verilen kaba, inişli çıkışlı bir çıkıntı vardır. Korakoklaviküler bağın bir parçası olan konoid bağ için bir bağlanma alanı görevi görür. Korakoklaviküler bağ  Klavikulayı kürek kemiğinin korakoid prosesine bağlar. Konoid tüberkülün çıkıntısı, klavikulanın alt yüzeyini tanımlamak için yararlı bir işaret görevi görür.

ii) Yamuk Çizgi

Konik tüberkülden klavikulanın yan ucuna kadar eğik olarak uzanan bir yükselme veya çıkıntıdır. Yukarıda bahsedilen korakoklaviküler ligamanın bir parçası olan trapezoid ligaman için bir bağlantı noktası sağlar.

Subklavyen oluk veya sulkus

Şaftın alt yüzeyi boyunca, kostal tüberkülozdan konoid tüberküle kadar yatay olarak uzanan bir girintidir. Subklavius ​​kası için bağlanma yeri görevi görür.

Artikülasyonlar

Sternoklaviküler Eklem: Klavikulanın sternal ucu ile sternumun manubriumu arasında oluşan sinovyal eklemdir.

Akromiyoklaviküler Eklem: Klavikulanın akromiyal ucu ile skapulanın akromiyonu arasında oluşan sinovyal eklemdir.

Kas Eklentileri

Klavikulaya bağlı toplam altı kas vardır. Bu altı kastan dördü klavikulanın sternal ucuna veya medial üçte ikisine, iki kas ise akromiyal ucuna veya klavikulanın lateral üçte birine bağlıdır.

 • Sternokleidomastoid kas: sternal uçta kemiğin üst yüzeyine bağlanır.
 • Pectoralis majör kası: sternal uçta kemiğin ön yüzeyine bağlanır.
 • Subclavius ​​kası: Şaftın alt yüzeyinin subklavyen oluğunda bulunur. Buradan kas, lateral ve medial olmak üzere her iki tarafa doğru uzanır.
 • Sternohyoid kas: Klavikulanın sternal ucuna bağlanır.
 • Trapezius kası: akromiyal uçta kemiğin arka yüzeyi boyunca tutunur.
 • Deltoid kas: akromiyal uçta kemiğin ön yüzeyi boyunca bağlı kalır.

Sol ve Sağ Klavikula – Nasıl Tanımlanır

İşte sol ve sağ köprücük kemiğini ayırt etmenin hızlı bir yolu.

Önce kemiği orta bölgesini tutarak yatay olarak konumlandırın. Ayrıca kemiğin üstte tutulduğundan emin olun, yani pürüzsüz yüzey yukarıya bakmalıdır.

Sol ve Sağ Klavikula

Sağ tarafınızdaki orta kısmın üçte ikisini gözlemlerseniz, bu sağ köprücük kemiğidir. Öte yandan, orta kısmın üçte ikisi sol tarafınızdaysa sol köprücük kemiğidir.

SSS

Q.1. Klavikula eksenel iskeletin bir parçasıdır?

Ans. Hayır, köprücük kemiği eksenel iskeletin bir parçası değildir.

Q.2. Klavikula apendiküler iskeletin bir parçasıdır?

Ans. Evet, köprücük kemiği apendiküler iskeletin bir parçasıdır.

Referanslar

  1. Klavikula – Teachmeanatomy.info
  2. Klavikula – Kenhub.com
  3. Klavikula – Radiopaedia.org
  4. Klavikula Kemik Anatomisi – Getbodysmart.com
  5. Klavikula – Sciencedirect.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment