Kalkaneus (Topuk Kemiği)

Contents
 1. Kalkaneus Kemiği Nedir?
 2. Kalkaneusun Bulunduğu Yer
 3. Kalkaneus Gerçekleri
 4. Fonksiyonlar
 5. Anatomi – Kalkaneus’un Parçaları ve Kemikli Simgesel Yapıları
 6. 1. Arka Bölge
 7. 2. Orta Bölge
 8. 3. Ön Bölge
 9. Gelişim ve Kemikleşme Kalkaneus iki kemikleşme merkezinden gelişir: biri birincil, diğeri ikincil. Birincil merkez gebeliğin 3. ayında, diğeri ise genellikle 8 yaşından sonra oluşmaya başlar. Tüm kemikleşme süreci 15 yaşında tamamlanır. Birleşimler ve Eklemler 1. Talokalkaneal veya Subtalar Eklem: Kalkaneus ile talus arasında oluşan sinovyal eklemdir. 2. Kalkaneokuboid Eklem: Kalkaneus ve küboid arasında bulunan diğer bir sinovyal eklemdir. Kas ve Bağ Eklentileri Kalkaneus en büyük ayak kemiği olduğundan, aşağıdaki kasların karmaşık bağlanması için geniş bir yüzey alanı sağlar: Triceps surae (gastroknemius ve soleus): Kalkaneal tendon yoluyla kalkaneal tüberkül içine sokulur Abdüktör halüsleri: Kalkaneal tüberozitenin medial prosesinden kaynaklanır. Flexordigitorum brevis: Kalkaneal tüberozitenin medial prosesinden kaynaklanır. Quadratus plantae: Kalkaneusun plantar yüzeyinden kaynaklanır. Abdüktör rakamı minimi: Kalkaneal tüberozitenin medial ve lateral prosesinden kaynaklanır. Extensordigitorum brevis: Kemiğin dorsolateral yüzeyinden kaynaklanır. Extensor hallucis brevis: Sinüs tarsisinden kaynaklanır. Sol ve Sağ Kalkaneusun Tanımlanması Sol ve sağ kalkaneusu tanımlamanın basit bir yolu aşağıdaki gibidir: Öncelikle kemiği üst dışbükey yüzey yukarı gelecek şekilde tutun veya yerleştirin. Bu pozisyonda pürüzsüz ön yüzey dış tarafta, arka yüzey yani topuk tarafı ise yanınızda olacaktır. Sol ve Sağ Kalkaneus Orta taraftaki kemik çıkıntıyı, sustentaculum tali’yi dikkatlice arayın. Sola yatıyorsa sağ kalkaneustur ve tersi de geçerlidir. Referanslar Kalkaneus – Radiopaedia.org Kalkaneus – Kenhub.com Kalkaneus – Healthline.com Kalkaneus – Sciencedirect.com
 10. Birleşimler ve Eklemler
 11. Kas ve Bağ Eklentileri
 12. Sol ve Sağ Kalkaneusun Tanımlanması
 13. Referanslar

Kalkaneus Kemiği Nedir?

Topuk kemiği olarak da adlandırılan Calcaneus, arka ayakta, ayak bileğinin hemen altında yer alan, düzensiz şekilli, kısa, küboidal bir kemiktir. Topuğun çıkıntısını oluşturan en büyük ayak kemiğinin yanı sıra en büyük ayak kemiğidir. Ayakta veya yürürken tüm vücut ağırlığını taşıyan, ağırlık taşıyan bir kemiktir.

‘kalkaneus’ Latince ‘calcaneum‘ kelimesinden türetilir ve ‘topuk’

Kalkaneus Kemiği

Kalkaneusun Bulunduğu Yer

Kalkaneus ayağın arka bölgesinde, özellikle topuk bölgesinde yer alır. Daha spesifik olarak, ayak bileği eklemini oluşturan üç kemiğin (talus, tibia ve fibula) altında yer alır. Topuğunuza dokunduğunuzda kalkaneusu hissedebilirsiniz.

Kalkaneus Gerçekleri

Tip  Kısa kemik Uzunluk  Yaklaşık 75 mm İnsan vücudundaki sayı  2 (her ayakta 1 adet)

ile eklemlenir

 Diğer iki tarsal kemik: talus ve küboid.

Kalkaneus Röntgeni

Fonksiyonlar

 • Yürürken veya ayakta dururken vücut ağırlığını taşıyın.
 • Vücut ağırlığının çoğunu bacaktan ayağa aktarın.
 • Baldır kasları için kaldıraç görevi görür.

Anatomi – Kalkaneus’un Parçaları ve Kemikli Simgesel Yapıları

Belirtildiği gibi kalkaneus, üst yüzeyi üç alana bölünebilen düzensiz küboid bir kemiktir – arka, orta ve ön bölgeler.

1. Arka Bölge

Kalkaneusun arka kısmı büyük, pürüzlü, dışbükey ve kubbe şeklindedir. Aşil veya kalkaneal tendon arka kısmın üst tarafına yerleştirilir. Bu giriş noktasının ön ve arka kısmında yani iç ve dış kısmında yastık görevi gören iki adet bursa (sıvı dolu kese) bulunur. Arka kısmın dışbükeyliği, kalkaneal tendon ile ayak bileği eklemi arasındaki fibroadipoz doku olan Kager’in yağ yastığını destekler. Bu kısımda aynı zamanda kalkaneal tüberozite adı verilen, abduktor dijiti minimi ve abdüktör hallucis’in başlangıç ​​yerini sağlayan kalınlaşmış bir yer işareti de bulunmaktadır. Tüberozite medial ve lateral çıkıntıları taşır.

2. Orta Bölge

Orta kısım üç eklem yüzeyine sahiptir: ön talar eklem yüzeyi, orta talar eklem yüzeyi ve en büyüğü arka talar eklem yüzeyi. Kalkaneus, bu üç yüzey aracılığıyla komşu tarsal kemik talusu ile üstün bir şekilde eklemleşir. Kalkaneal sulkus veya sulkus kalkanei olarak adlandırılan kaba bir çöküntü, medial tarafta sinüs tarsiyi talus ile birleştiren bir oluğa doğru daralır. Kalkaneusun yan tarafında peroneal veya kalkaneal tüberkül olarak bilinen bir tüberkül bulunur.

3. Ön Bölge

Kalkaneus’un ön kısmı, yani ayak parmaklarının yanında yer alan kısım kabaca üçgen şeklindedir. Başka bir tarsal kemik olan küboid ile eklemlenen eyer şeklinde bir eklem yüzeyine sahiptir. Kemiğin anteromedial kısmında sustentaculum tali adı verilen yatay raf benzeri bir yapı ortaya çıkar.

Calcaneus Anatomy

Gelişim ve Kemikleşme

Kalkaneus iki kemikleşme merkezinden gelişir: biri birincil, diğeri ikincil. Birincil merkez gebeliğin 3. ayında, diğeri ise genellikle 8 yaşından sonra oluşmaya başlar. Tüm kemikleşme süreci 15 yaşında tamamlanır.

Birleşimler ve Eklemler

1. Talokalkaneal veya Subtalar Eklem: Kalkaneus ile talus arasında oluşan sinovyal eklemdir.

2. Kalkaneokuboid Eklem: Kalkaneus ve küboid arasında bulunan diğer bir sinovyal eklemdir.

Kas ve Bağ Eklentileri

Kalkaneus en büyük ayak kemiği olduğundan, aşağıdaki kasların karmaşık bağlanması için geniş bir yüzey alanı sağlar:

 1. Triceps surae (gastroknemius ve soleus): Kalkaneal tendon yoluyla kalkaneal tüberkül içine sokulur
 2. Abdüktör halüsleri: Kalkaneal tüberozitenin medial prosesinden kaynaklanır.
 3. Flexordigitorum brevis: Kalkaneal tüberozitenin medial prosesinden kaynaklanır.
 4. Quadratus plantae: Kalkaneusun plantar yüzeyinden kaynaklanır.
 5. Abdüktör rakamı minimi: Kalkaneal tüberozitenin medial ve lateral prosesinden kaynaklanır.
 6. Extensordigitorum brevis: Kemiğin dorsolateral yüzeyinden kaynaklanır.
 7. Extensor hallucis brevis: Sinüs tarsisinden kaynaklanır.

Sol ve Sağ Kalkaneusun Tanımlanması

Sol ve sağ kalkaneusu tanımlamanın basit bir yolu aşağıdaki gibidir:

Öncelikle kemiği üst dışbükey yüzey yukarı gelecek şekilde tutun veya yerleştirin. Bu pozisyonda pürüzsüz ön yüzey dış tarafta, arka yüzey yani topuk tarafı ise yanınızda olacaktır.

Sol ve Sağ Kalkaneus

Orta taraftaki kemik çıkıntıyı, sustentaculum tali’yi dikkatlice arayın. Sola yatıyorsa sağ kalkaneustur ve tersi de geçerlidir.

Referanslar

 1. Kalkaneus – Radiopaedia.org
 2. Kalkaneus – Kenhub.com
 3. Kalkaneus – Healthline.com
 4. Kalkaneus – Sciencedirect.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment