Kafatası kemikleri

Kafatası, vücutta en kritik kemik yapılarından biridir çünkü en önemli organları, özellikle beyni korumaktadır. Kafatası, toplamda 29 kemikten oluşur (hiyoid ve orta kulak kemikleri dahil).

Kafatası, nörokranyum ve yüz iskeletine ayrılmıştır.

Kafatası Kemiklerinin Adları, Anatomisi ve Yapısı

Nörokranyum

Kafatasının en üst bölümü olan nörokranyum, beyin, beyin damarları ve meninksleri çevreler ve korur. Kafatasını oluşturan 8 kemiğe kafatası kemikleri denir. Kafatası kafatası çatısı veya kafatası tabanına ayrılır.

Kafatası kemikleri şunlardır:

 1. Ön kemik (1)
 2. Oksipital kemik (1)
 3. Parietal kemikler (2)
 4. Sfenoid kemik (1)
 5. Etmoid kemik (1)
 6. Şapka kemikleri (2)

Ön, oksipital ve parietal kemikler kranial çatıyı oluştururken, diğer altı kemiğin tümü kranyal tabana katkıda bulunur.

Kanal çatısındaki kemikler birbirleriyle dikişler yoluyla eklemlenir, kafatasının en önemli dikişleri bu bölgede oluşur.

Kranial kemikler, özellikle kranyal tabanını oluşturanlar, kafatasının alt kısmını yüz kemikleri, alt çene (temporomandibular eklem veya TME) ve 1. servikal omur ile eklemlenmeler yoluyla vücudun geri kalanına bağlar. Ön kemik, kemik yörüngelerinin veya göz yuvalarının üst kısmını oluşturur.

Üç büyük alt bölüm veya fossa içeriden bakıldığında görülebilir – ön, orta ve arka kranial fossa.

Ön ve Yan Görünüm

Yüz İskeleti

Yüz iskeleti veya viscerocranium, 14 yüz kemiğinden (2’si eşlenmemiş, 6’sı çift) oluşur. Bu kemikler birlikte yüzümüzü, yanaklarımızı, burnumuzu, ağzımızı ve çenemizi yapılandırır. Yüz iskeletindeki kemikler şunlardır:

 1. Maksilla/üst çene kemikleri (2)
 2. Gözyaşı kemiği (2)
 3. Zigomatik kemik/elmacık kemikleri (2)
 4. Palatin kemiği (2)
 5. Burun kemikleri (2)
 6. Alt burun konkası (2)
 7. Vomer (1)
 8. Mandibula (1)

Burada, dil kemiği ve kulak kemikçikleri (orta kulak kemikleri) de yüz kemiklerine dahildir. Üç eşli orta kulak kemiği çekiç, örs ve üzengidir. Bu kemikler yüzü oluşturmanın yanı sıra bölgedeki yumuşak dokuların korunmasından ve desteklenmesinden de sorumludur. Maksilla yüz iskeletinin ön kısmının çoğunu kaplar ve iki burun kemiğiyle birlikte burun açıklığının sınırlarını oluşturur. Zigomatik, gözyaşı, palatin, vomer, burun kemikleri ve alt burun konkası yörüngelerin geri kalanını oluşturur.

Kafatasının Dikişleri

Dikişler, kafatası kemiklerini birbirine bağlayan özel bir lifli eklem türüdür. Bu eklemler bebeklik döneminde hareket sağlar, böylece beyin ve kafatası büyüyebilir. Bu eklemler 22-24 yaş civarında birleşerek sabitlenir.

Yetişkin bir kafatasındaki üç ana sütür, kafatasının frontal, parietal ve oksipital kemikleri arasındaki dikişlerdir:

 • Koronal sütür – Ön kemik ile iki yan kemik arasında
 • Sagittal sütür – İki parietal kemik arasında
 • Lambdoid sütür – Oksipital ile iki parietal kemik arasında

Yeni doğan bebeklerde, dikişlerin kısmen birleşmesi nedeniyle kafatası kemikleri arasında çok sayıda yumuşak nokta veya boşluk oluşur. Bu boşluklara fontanel adı verilir; ön ve oksipital fontaneller en belirgindir. Erişkinlerde dikişler birleştikçe yumuşak noktalar giderek sertleşir ve kaybolur.

Önemli Foraminalar

Kafatası tabanında omuriliğe, kan damarlarına ve kraniyal sinirlere geçişe izin verecek fazlaca foramen ve diğer açıklıklar bulunur. En önemli foraminalardan bazıları şunlardır:

 • Artkafa kemiğinde Foramen magnum – omurilik
 • Sfenoid kemikteki optik sinir kanalı (optik foramen bu kanala açılan açıklıktır) – Optik sinir ve oftalmik arter
 • Sfenoid kemikte Foramen ovale – Mandibular sinir (trigeminal sinir dalı)
 • Sfenoid kemikteki Foramen rotundum – Maksiller sinir (trigeminal sinir dalı)
 • Sfenoid kemikteki Foramina spinosum – Orta meningeal arter
 • Etmoid kemikteki kribriform plaka – Koku alma siniri
 • Maksilladaki supraorbital ve infraorbital foramenler – Supraorbital ve infraorbital sinirler
 • Maksilladaki zihinsel foramenler – Kesici ve zihinsel sinirler ve zihinsel arter
 • Ön kemikteki supraorbital foramen – Supraorbital sinir

Kafatası’nın Alt Görünümü

Kan Temini

Kafatası genellikle ana karotid arterden kan alır, vertebral arter de katkıda bulunur.

Kaslar

Kafa derisi ve yüz kasları genellikle fasiyal, okülomotor veya trigeminal sinirler tarafından innerve edilir. Dil kaslarını hipoglossal sinir innerve eder. Bu kaslar, yüz ifadelerinden, konuşmadan, yemek yemekten, kaşlarını kaldırmaktan veya indirmekten, göz hareketlerinden sorumludur.

SSS

S. Kafataslarında kemik iliği bulunur mu?

Y. Evet, kafatasında kemik iliği bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda kafatası kemik iliğinin özel açıklıklar aracılığıyla beyne bağlandığı bulunmuştur.

S. Kafatasında hareketli olan tek kemik hangisidir?

Y. Mandibula veya çene kemiği kafatasında hareketli olan tek kemiğidir.

S. Kafatasının tabanında hangi kemik çıkıntı yapar?

Y. Kafatasının tabanında oksipital kemik çıkıntı yapar.

Q. İnsan kafatası ne kadar kalın ve sert

A. Kadın kafatası, erkek kafatasından biraz daha kalındır; ilki 7,1 mm, ikincisi ise 6,5 mm kalınlığa sahiptir. İnsan kafatasının sertliğine gelince, yaklaşık 6,5 GPa basınca dayanabilir. Bunu bazı en sert nesnelerle karşılaştırmak gerekirse, beton 30 GPa’ya, çelik ise 200 GPa’ya kadar dayanabilir.

Referanslar

  1. Kafatası Kemikleri – Teachmeanatomy.info
  2. Kafatası – Kenhub.com
  3. Anatomi, Baş ve Boyun, Kafatası – Ncbi.nlm.nih.gov
  4. Kafatası Kemikleri – Joionline.net
  5. Kafatası – Oregonstate.education
  6. Kafatası Kemikleri – Libretexts.org
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment