İlk Metatars

İlk Metatarsalın Tanımı

Ayak başparmağının proksimal falanksının hemen arkasında yer alan kemik bir fonksiyonu vardır. Beş metatars arasında en kalın, en kısa ve en güçlü olanıdır.

Yapı ve Önemli Noktalar

Bu kemik uzundur ve kafa, gövde veya gövde ve tabana bölünmüştür. Baş kısım, proksimal falanksın yan tarafındaki kısımdır, vücut ise orta kısımdır. Kemik biraz düz ve plantar ve dorsal olmak üzere iki farklı yüzeyle bulunur.

İlk Metatarsal

Eklemler

Tabanın yanlarında tipik olarak eklem yüzeyleri bulunmamaktadır. Bu bölgedeki tek eklem faseti, oval bir fasetin ikinci metatarsal ile eklemlendiği lateral taraftadır. Kemik ayrıca proksimal taraftaki bir eklem aracılığıyla medial kuneiform kemikle doğrudan temas halindedir.

Birinci proksimal falanks (Birinci metatarsal-falangeal eklem) ile distalde eklem yapar. İki sesamoid kemiğin eklemlenmesi ve hareketle kayması için iki ayrı yivli yüzeye sahiptir.

Kas Eklentisi

  • Tabandaki plantar yüzey, fibularis longus kası tendonunun bağlandığı yerde pürüzlü oval bir yumruya sahiptir.
  • Tibialis anterior kası aynı zamanda ilk metatarsın tabanına da yapışır
  • Kemiğin medial tarafı, 1. dorsal interosseus kasının lateral kısmının başlangıç ​​noktasıdır.

Kaynaklar

  1. Birinci Metatarsın Radyografik Anatomisi – Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Metatarsal Kemikler – Kenhub.com
  3. Metatarslar – Radiopaedia.org
  4. Ayağın Anatomisi – Arthritis.org
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment