İlk Metakarpal


Birinci Elcik Kemik Nedir?

İlk elcik (1. Elcik), başparmakla ilişkili elcik veya avuç içi kemiğidir ve beş elcik arasında en kısa ve en hareketli olanıdır [1].

Nerede Bulunur

Başparmağın elcik kısmı olduğundan, insan avucunun radyal tarafında distal olarak, distal karpal sıra ile birinci proksimal falanks arasında yer alır [12].

İlk Metakarpal

Gelişme ve Kemikleşme

Birinci elcik iki merkezden kemikleşmeye başlar; birincisi gövde veya şaft için, diğeri ise tabanı için [11]. Bu, bu elciğin falanksla benzer şekilde kemikleştiğini gösterir. Bu gözlem, bazı anatomistlerin, başparmağın aslında iki falanks ve bir elcik yerine üç falanksa sahip olduğunu öne sürmelerine yol açtı [10].

İlk Elcik Röntgen Görüntüsü

Tüm elcik kemiklerin kemikleşme merkezleri, fetal büyümenin 8. veya 9. haftasında ortaya çıkmaya başlar ve ilk elcik en sonda görünür. Çocuk yaklaşık 3 yaşına geldiğinde tabanı kemikleşmeye başlar [9].

Başparmak Elcik Kemiknin Anatomisi

Yüzeyler ve Birleşimler

Başında, başparmağın proksimal falanksı ile eklem yaparak birinci elcikfalangeal eklemi oluştururken, birinci elciktabanı karpal kemik trapezium ile eklem yaparak başparmağın karpecel elciği eklemini veya trapeziometakarpal eklemi (TMJ) oluşturur. ) [2].

Başparmağın CMC eklemi, insanlarda ve diğer primatlarda elin yapılandırılmasında temel öneme sahiptir ve başparmağın nesneleri tutmak için kullanılmasına izin verir [3]. Birinci elcik ile yamuk arasındaki eklem bir eyer eklemi oluşturur [2]. Trapezyumun, birinci elciktabanı için içbükey veya eyer şeklinde bir eklem yüzeyi oluşturduğu ve böylece ikincisinin at sırtındaki bir binici gibi boşluğa oturabildiği bir tür sinovyal eklemdir [4]. Sonuç olarak, başparmağın elcik kısmı diğer parmakların elciklerine neredeyse dik açı yaparak neredeyse her yöne dönmesine ve hareket etmesine olanak sağlar [5].

Kas Eklentileri

Birinci elcike bağlanan üç kas vardır: abductor pollicis longus, opponens pollicis ve birinci dorsal interosseöz. Ek olarak, kısmen trapeziumdan kaynaklanan fleksör pollisis brevis kasının da başlangıç ​​noktasıdır [6].

Yaygın Yaralanmalar ve İlgili Durumlar

Başparmak Karpecel Elciği Artriti: Elin tüm fonksiyonlarının yarısından fazlası başparmağı içerdiğinden, ilk CMC elciği her gün çok fazla strese ve baskıya maruz kalır. Sonuç olarak, başparmak elciği gibi artrite en sık rastlanan CMC elciğidir [7]. Karakteristik semptomlar arasında, başparmağın tabanı çevresinde, yavaş yavaş bileğe yayılan ve kapı tokmağını döndürmek gibi herhangi bir bükme hareketinde zorluğa neden olan ağrı ve şişlik yer alır. Tedavi egzersiz, antiinflamatuar ilaç tedavisi ve ameliyatı içerebilir [3].

Birinci Elcik Kırığı: Bu bölgede bir kırık, bir kaza veya bazı spor yaralanmaları sonucunda meydana gelebilir; en ciddi kırık türü, başparmağın karpometakarpal ve elcikfalangeal eklemlerini içerir. Kırıkların doğasına ve lokasyonuna bağlı olarak özel adları olabilir (örn. birinci elciktabanındaki Bennett kırığı), tedavi yöntemleri de buna göre değişir [8].

Referanslar

 1. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-metacarpal-bones
 2. http://anatomyzone.com/anatomy-feed/first-metacarpal/
 3. https://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2003.33.7.386
 4. http://www.innerbody.com/image_skel07/skel33.html
 5. https://ouhsc.edu/bserdac/dthompso/web/namics/firstcmc.htm
 6. https://books.google.co.in/books?id=96jG5n-vmPcC&pg=PA66&lpg=PA65&redir_esc=y#v=onepage&amp ;amp;q&f=false
 7. http://www.orthop.washington.edu/?q= Patient-care/hand/thumb-arthritis.html
 8. https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/thumb-fractures/
 9. https://prohealthsys.com/central/anatomy/grays-anatomy/index-10/index-10-2/index-10-2/ossificationhand/
 10. https://www.bartleby.com/107/56.html
 11. https://radiopaedia.org/articles/metacarpal-bones-1
 12. https://www.healthline.com/human-body-maps/metacarpals
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment