İkinci Metatarsal

İkinci Metatarsal Nedir

İkinci metatarsal, ayağın ikinci proksimal falanksının proksimal ucunda yer alan metatarsal kemiktir. Eldeki ikinci metakarpale benzer şekilde ikinci veya işaret parmağıyla ilişkilidir. Bu, beş metatars arasında en uzun olanıdır.

Anatomi ve Önemli Noktalar

Baş, gövde ve tabana bölünmüş uzun bir kemiktir.

İkinci Metatarsal

Eklemler

Tabanında, üç çivi yazısı kemiği ve üçüncü metatarsal için 4 eklem yüzeyi vardır.  Bu eklemler, tarsometatarsal eklemler (ayaktaki tarsallar ve metatarslar arasındaki eklemler) için kilit taşı görevi gören bir kemer oluşturur. Kemik ayrıca tabanındaki medial faset yoluyla birinci metatarsal ile eklem yapar.

Distal tarafta ikinci proksimal falanks ile eklem yapar.

Kas Eklentisi

  • Birinci dorsal interosseus kası ikinci metatarsalın gövdesinin medial kısmına bağlanır
  • İkinci dorsal interosseus kası vücudun yan tarafına bağlanır.

Referanslar

  1. Metatarsal Kemikler – Kenhub.com
  2. Metatarslar – Radiopaedia.org  
  3. Anatomi, Kemik Pelvis ve Alt Ekstremite, Metatarsal Kemikler – Ncbi.nlm.nih.gov 
  4. İkinci Metatars Kemiği – Bionity.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment