İkinci Metakarpal

İkinci Metakarpal Kemik Nedir?

İkinci metakarpal (2. metakarpal), işaret parmağıyla ilişkili uzun kemiktir ve diğer dört metakarpal ile birlikte insan ayasını oluşturur [1]. Metakarpların [7] en uzun olanıdır; baş, gövde/gövde ve tabana bölünmüştür [2].

Nerede Bulunur

Distal karpal sıra ile ikinci proksimal falanks arasında yer alır ve birinci ve üçüncü metakarplar her iki yanında bulunur [6].

İkinci Metakarpal

Gelişme ve Kemikleşme

İşaret parmağı metakarpalının iki kemikleşme merkezi vardır; biri gövde için, diğeri kafa için. Kemikleşmeye başlayan metakarpal kemiklerin ilki olan kemikleşme, fetal gelişimin 8. veya 9. haftasında şaftının ortasında başlar. Bu kemiğin başı yaşamın üçüncü yılı civarında kemikleşmeye başlar [3].

İkinci Metakarpal Röntgen Görüntüsü

İşaret Parmağı Metakarpalının Anatomisi: Yüzeyler ve Eklemler

Bu kemiğin tabanı ya da yakın ucu, distal karpal kemikler yamuk, yamuk, kapitat ve yanal olarak ikinci metakarpal kemikler için eklem yüzeyleri oluşturan dışbükey, çentik şeklinde bir yüzeye sahiptir. Başında veya distal ucunda işaret parmağının proksimal falanksı (ikinci proksimal falanks) ile eklem yapar [4].

Yaygın Yaralanmalar ve İlgili Durumlar

Metakarp kırıkları en sık görülen kemik kırığı türlerinden biridir, ancak ikinci metakarpal kırıklar nadirdir. Avuç içi kemiklerindeki kırıklar taban, gövde ve baş kırığı (nispeten nadir) olarak sınıflandırılabilir; ikinci metakarpal kafa kırığı için en yaygın bölgelerden biridir [5].

Karpometakarpal artrit, ikinci metakarpal ile distal karpal sıranın kemikleri arasındaki eklemi etkilemesi muhtemel başka bir durumdur. Ancak başparmak CMC eklem artriti kadar yaygın değildir.

Referanslar

  1. http://teachmeanatomy.info/upper-limb/bones/bones-of-the-hand-carpals-metacarpals-and-phalanges/
  2. https://www.earthslab.com/anatomy/carpometacarpal-joints/
  3. https://prohealthsys.com/central/anatomy/grays-anatomy/index-10/index-10-2/index-10-2/ossificationhand/
  4. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-metacarpal-bones
  5. https://www.uptodate.com/contents/metacarpal-head-fractures
  6. https://www.healthline.com/human-body-maps/metacarpals
  7. https://www.mananatomy.com/body-systems/skeletal-system/metacarpal-bones
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment