Geçici Kemikler

Şapka Kemiği Nedir

Sekiz kafatası kemiğinden biri olan şakak, kafatasının tabanının ve yan duvarının önemli bir bölümünü oluşturan eşleştirilmiş bir kemiktir. Beynin temporal lobunu korurlar, dolayısıyla adı da buradan gelir.

Geçici Kemik

Şapka Kemiği Nerede Bulunur?

Şampiyon kemikleri kafatası tabanının yan kısımlarında bulunur.

Kısa Bilgiler

Tip  Düzensiz kemik İnsan vücudunda kaç tane var  2 (kafatasının her iki tarafında 1 adet)

ile eklemlenir

7 kafatası kemikleri: Sfenoid, paryetal, oksipital, elmacık kemiği, alt çene, ön ve üst çene

Fonksiyonlar

 • Kafatasına yapısal destek sağlar.
 • Beynin temporal lobunu korur.
 • Altçene ile bağlantılı olarak ağzın açılıp kapanmasına yardım eder.
 • Kulak kanalını çevreleyerek işitme sinirlerini ve işitme ve dengenin kontrolünde rol oynayan iç kulak yapılarını korur.

Temporal Kemik Anatomisi

Temporal kemik üç ana bölüme ayrılabilir: skuamöz, petromastoid ve timpanik.

Şapka Kemiğinin Anatomisi

1. Skuamöz Kısım

Squama temporalis olarak da adlandırılan bu bölge, temporal kemiğin ön-üst kısmında yer alan en büyük kısmıdır. Bu düz ve plaka benzeri kısım orta kranyal fossanın yan kısmını oluşturur. Dış yüzeyi pürüzsüz ve hafif dışbükeydir ve temporal fossanın bir parçasını oluşturur. Öte yandan, iç yüzeyi içbükeydir ve temporal lobun, özellikle de kıvrımların (sulci ve gyri) izlerini taşır. İç yüzeyde ayrıca orta meningeal damarların geçtiği bir oluk bulunur.

Skuamöz kısmın alt kısmı, zigomatik süreç adı verilen anterior kemiksi bir çıkıntı taşır. Başlangıçta, süreç yanal olarak uzanır, daha sonra yön değiştirir ve elmacık kemiğinin zamansal süreci ile eklemlenmek üzere öne doğru hareket ederek elmacık kemerini oluşturur. Zigomatik sürecin kökünde, eklem tüberkülü veya eklem süreci adı verilen küçük bir tüberkül bulunur. Bu tüberkül, kemiğin mandibula ile eklemlenerek temporomandibular eklemi oluşturduğu yuva benzeri bir yapı olan mandibular fossa’nın ön sınırını oluşturur. Kemiğin bu kısmı aynı zamanda sırasıyla anterior ve lateral olarak sfenoid ve parietal kemikle de eklem yapar.

2. Petromastoid Parça

Mastoid ve petröz olmak üzere iki bölümden oluşur.

i. Mastoid Kısım

Temporal kemiğin en arka kısmıdır. Dış yüzeyi kas eklentileri ile pürüzlendirilmiştir. Bu kısım, kulağın hemen arkasında elle hissedilebilen, mastoid çıkıntı adı verilen, aşağı düzeyde konik bir kemik çıkıntısına sahiptir. Mastoid çıkıntının medial yüzeyinde mastoid çentik adı verilen bir çöküntü ve sigmoid sulkus adı verilen derin bir oluk vardır. Sigmoid sinüs bu sigmoid sulkusta bulunur. Bu kısım aynı zamanda temporal kemik içindeki bazı oyuk alanlar olan mastoid hava hücrelerini de içerir. Bu hücreler hava deposu görevi görür, kulağın hassas yapılarını korur ve orta kulaktaki hava basıncını eşitler.

ii. Petrol Kısmı

Kemiğin skuamöz kısımdan mediale ve öne doğru çıkıntı yapan piramit şeklindeki kısmıdır. Kraniyal boşluk içinde sfenoid ve oksipital kemikler arasında kemikli bir kütle oluşturur. Bu kısım orta ve arka kranyal fossaları ayırır. İç yüzeyi alt temporal girus ve trigeminal ganglion tarafından yivlenmiştir. Taşlı kısım temporal kemiğin skuamöz kısmı ile yanal olarak eklemlenirken, arka bölge mastoid kısmın iç yüzeyi ile devamlılık gösterir.

3. Timpanik Bölüm

Aşağıda skuamöz kısmın önünde ve petromastoid kısmın önünde yer alan bu, elmacık kemiği sürecinin hemen altında yer alan kavisli plaka benzeri bir kısımdır. İçte petröz kısımla, arkada skuamöz ve mastoid kısımlarla birleşir. İçbükey arka yüzey, dış işitsel kanalın ön duvarını, tabanını ve arka duvarının bir kısmını oluşturur. İşitsel kanalın dış açıklığı burada görülebilir. Stiloid süreç olarak adlandırılan dar bir kemik çıkıntısı, timpanik kısmın alt yüzeyinden aşağıya ve öne doğru uzanır. Genellikle düzdür ancak bazen genellikle ön yüzeyde bir eğriliğe sahip olabilir. Stilomastoid foramen adı verilen bir foramen, stiloid çıkıntı ile mastoid çıkıntı arasında yer alır.

Eklemler

Belirtildiği gibi, temporal kemik yedi kafatası kemiğiyle, sfenoid, paryetal, oksipital, elmacık kemiği, mandibula, ön ve maksilla ile eklem yapar. Bunlardan sadece temporomandibular eklem (TMJ) adı verilen sinoviyal bir eklem aracılığıyla mandibula ile eklemleşir. İlgili dikişler vasıtasıyla kalan kemiklerle kaynaştırılır.

Kas Eklentileri

Şapka kemiğine bağlanan kaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Temporalis kası
 2. Sternokleidomastoid
 3. Splenius capitis
 4. Longissimus capitis  
 5. Digastrics
 6. Stylopharyngeus
 7. Stilloglossus
 8. Stilohyoid kaslar

Kemikleşme ve Gelişim

Şampiyon kemiği sekiz merkezden kemikleşmiştir: biri skuamöz kısım için, dördü petröz ve mastoid kısımlar için, biri timpanik kısım için ve ikisi stiloid çıkıntı için.

Referanslar

  1. Temporal kemik – Kenhub.com
  2. Şapka Kemiği – Teachmeanatomy.info
  3. Temporal kemik – Radiopaedia.org
  4. Temporal Kemik Anatomisi – Getbodysmart.com
  5. Temporal kemik – Anatomy.app
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment