Fibula

Fibula nedir

Fibula alt bacakta bulunan iki uzun kemikten biridir. Alt bacakta bulunan diğer kemik tibiadır. Fibula tibiadan daha küçük ve daha incedir. Genellikle kaval kemiğine paralel uzanan baldır kemiği olarak bilinir.

Kemiğin adı Latince kökenlidir ve fibula ‘broş’ anlamına gelir. Yaygın inanışa göre fibula kaval kemiği ile birleştiğinde broşun çengelli iğnesine benzediği için bu ismi almıştır.

Fibula Nerede Bulunur

< img src = "https://theskeletalsystem.org/wp-content/uploads/2023/12/b02e8b0dc459b957ec66662a13c52b54.jpg" width="461" height="750" class = "wp-image-1261 size-full" alt = "">

Fibula alt bacağın yan tarafında, dizin hemen altında yer alır. Tibia boyunca uzanır ve femurun altından ayak bileğine kadar uzanır.

Kısa Bilgiler

Tip Uzun kemik Uzunluk Yetişkin erkeklerde: Yaklaşık 39 cm. Erişkin dişilerde: Yaklaşık 36 cm. İnsan vücudunda kaç tane var 2 (her ayakta 1 adet)

ile eklemlenir

Tibia ve talus

Fibula X-ray

Fonksiyonlar

 • Tibia ile birleşerek alt ekstremite ve ayak bileği eklemine stabilite sağlar.
 • Ayak bileği hareketleri sırasında bir kaldıraç görevi görerek, ayak bileğinin dönüşü sırasında bir hareket aralığı sağlar.
 • Alt bacak kaslarını destekler.

Anatomi – Kemikli İşaretleriyle Fibula’nın Parçaları

Diğer uzun kemikler gibi fibula da proksimal ve distal kısımlar olmak üzere iki uca ve arada bir gövdeye sahiptir. Parçalarının her biri birkaç önemli kemik işaretine sahiptir.

Yakın Kısım

Fibula’nın proksimal ucunda baş olarak bilinen hafif yuvarlak bir genişleme bulunur. Tibianın lateral kondili ile eklemlenme için dairesel bir eklem yüzeyi taşır. Fasetin yan tarafında, başın yukarısına doğru uzanan, stiloid çıkıntı olarak bilinen yukarı doğru bir çıkıntı vardır. Fibula başının hemen altında boyun adı verilen kısa, çıplak bir bölge vardır.

Şaft

Şaft veya gövde fibulanın büyük bölümünü oluşturur. Enine kesitte üçgen şeklinde görünür ve üç sınırı vardır: anterior, medial veya interosseöz ve posterior. Üç kenar üç yüzeye yol açar: yanal, orta ve arka.

Kenarlar

1. Ön sınır fibula başından lateral malleole kadar uzanır. Daha sonra cilt altı yüzeyini çevreleyen iki çıkıntıya ayrılır.

2. Medial sınır fibulanın medial tarafında uzunlamasına uzanır. Bacağın fibröz interosseöz membranı buraya bağlanır.

3. Üçüncü sınır, yani arka sınır, fibulanın arkası boyunca uzanır. Arka kenar proksimal kısımda hafif yuvarlak görünür ancak distale doğru inildikçe daha belirgin hale gelir.

Yüzeyler

Bahsedildiği gibi, bu üç kenarlık, medial, lateral ve posterior olmak üzere üç yüzeyin kenar boşluğunu işaretler. Adından da anlaşılacağı gibi medial yüzey mediale, lateral yüzey laterale, arka yüzey ise bacağın arka tarafına bakar.

1. Medial ve anterior sınırlar medial yüzeyi sınırlar.

2. Orta yüzeyin karşısında, her iki tarafta arka ve ön kenarlarla korunan yan yüzey vardır.

3. Arka ve orta kenarlar arka yüzeyi oluşturur.

Uzak Kısım

Yanal yüzey, yanal malleol olarak bilinen uzak uçta kemikli bir çıkıntıya neden olur. O kadar belirgindir ki alt bacağın yan tarafında varlığı dışarıdan hissedilir.

Fibula Etiketli Diyagram

Eklemler

1. Proksimal tibiofibular eklem: Fibula başı ile lateral tibial kondil arasında oluşan düzlemsel sinovyal eklemdir.

2. Distal tibiofibular eklem: Fibulanın distal ucu ile tibianın fibular çentiği arasında hafif hareketli fibröz bir eklemdir.

3. Ayak bileği eklemi: Fibula, tibia ve talus kemiklerinin eklemlenmesiyle oluşan menteşeli bir sinovyal eklemdir.

Kas Eklentileri

Fibulaya bağlı kalan uyluk ve alt bacakta 9 kas vardır. Bunlardan sadece biceps femoris kası buraya girer, diğerleri ise bu kemikten kaynaklanır.

Fibuladan çıkan kaslar aşağıda listelenmiştir:

 1. Extensor hallucis longus kası – Fibulanın medial yüzeyi
 2. Ekstansör dijitorum longus kası – Fibulanın orta yüzeyi
 3. Fibularis tertius – Fibulanın medial yüzeyinin distal kısmı
 4. Fibularis longus – Fibulanın başı ve yan tarafı
 5. Fibularis brevis – Fibulanın yan yüzeyinin distal üçte ikisi
 6. Soleus kası – Fibulanın başı ve arka sınırı
 7. Tibialis arka kası – Fibulanın arka yüzeyi
 8. Flexor hallucis longus kası – Fibulanın arka yüzeyi

Gelişme ve Kemikleşme

Fibulanın kemikleşmesi üç merkezden başlar; her iki uç için iki ve gövde için bir tane.

 • Şaft fetal yaşamın 8. haftasında kemikleşir.
 • Distal uç, yaşamın ilk yılının sonuna doğru kemikleşmeye başlar.
 • Proksimal uç üç ila dört yaş civarında kemikleşmeye başlar.

Şaftın ve distal ucun kemikleşme merkezleri en sonunda ergenlik çağının ortalarında birleşir. Füzyon erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla 15 ila 17 yaş arasında gerçekleşir. Ergenliğin son yıllarında proksimal uç ve gövde merkezleri birleşir. Erkeklerde 17 yaş civarında, kadınlarda ise 19 yaş civarında gerçekleşir.

Sol ve Sağ Fibula Kemiklerini Tanımlama

İşte sol ve sağ fibulayı tanımlamanın hızlı bir yolu.

Önce kemiği, yuvarlak başı üstte ve sivri ucu altta olacak şekilde tutun. Şimdi alt uçtaki kemik çıkıntısını ve yan malleolusu arayın. Lateral malleol solda yer alıyorsa sağ fibuladır ve bunun tersi de geçerlidir.

Sol ve Sağ Fibula

SSS

Q.1. Fibula ağırlık taşıyan bir kemik midir?

Ans. Hayır, fibula ağırlık taşıyan bir kemik değildir.

Q.2. Diz ekleminin fibula kısmı mı?

Ans. Evet fibula diz ekleminin bir parçasıdır.

Referanslar

  1. Fibula – Teachmeanatomy.info
  2. Fibula – Innerbody.com
  3. Fibula – Radiopaedia.org
  4. Fibula – Kenhub.com
  5. Anatomi, Kemik Pelvis ve Alt Ekstremite, Fibula – Ncbi.nlm.nih.gov
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment