Femur (Uyluk Kemiği)

Femur nedir

Uyluk kemiği veya uyluk kemiği olarak bilinen femur, insan vücudundaki en uzun, en güçlü ve en ağır kemiktir. Kemiğin adı, ‘uyluk’ anlamına gelen Latince ‘femur‘ kelimesinden türetilmiştir. Kalçadan dize kadar uzanan uyluk bölgesinde bulunan tek kemiktir. Bu, ayakta dururken veya koşma, yürüme veya atlama gibi diğer aktiviteleri yaparken vücudun tüm ağırlığını destekleyen kemiktir.

Femur Nerede Bulunur

< img src = "https://theskeletalsystem.org/wp-content/uploads/2023/12/b31f9e5b993cdd703a48f57ec707da23.jpg" width="461" height="750" class = "wp-image-1259 size-full" alt = "">

Belirtildiği gibi femur, bacağın uyluk bölgesinde, pelvik kuşağın kalça kemiği ile diz kemiği yani patella arasında yer alır.

Kısa Bilgiler

Tip Uzun kemik Uzunluk Yaklaşık 17-18 inç İnsan vücudunda kaç tane var 2 (her ayakta 1 adet)

ile eklemlenir

i) Kalça kemiği
ii) Patella veya diz kemiği

Fonksiyonlar

 • Koşma, atlama, yürüme ve hatta ayakta durma gibi çeşitli aktiviteler sırasında vücudun tüm ağırlığını destekleyin.
 • Kasları dengeleyip koordine ederek yürüyüşte stabilite sağlar.

Anatomi – Femurun Parçaları ve Önemli Noktaları

Femur iki ucu olan uzun bir kemiktir: proksimal ve distal. Kalçanın yan tarafında bulunan uca proksimal femur, diz tarafındaki diğer uca ise distal femur adı verilir. Bu iki uç arasındaki bölgeye mil denir.

Femur Kemiği Etiketli Diyagramı

1. Proksimal Femur

Bu bölge bir baş ve boyun ile iki kemik çıkıntıdan oluşur; büyük ve küçük trokanterler. Ayrıca iki trokanteri birbirine bağlayan iki kemik çıkıntı vardır: intertrokanterik çizgi ve intertrokanterik tepe.

Femur Başı

Femurun proksimal ucu pürüzsüz, küresel bir süreç olan baş oluşturur. Bu yuvarlak femur başı, pelvisin asetabulumuyla eklemlenerek top ve yuva şeklinde bir kalça eklemi oluşturur. Baş, ligaman capitis femoris’in bulunduğu fovea capitis adı verilen oval bir çöküntü dışında, eklem kıkırdağıyla kaplı kalır.

Boyun

Femur başı önemli ölçüde daralarak kafayı bir sonraki bölge olan şafta bağlayan silindirik boynu oluşturur. Boyun yaklaşık 5 cm uzunluğundadır ve üç bölgeye ayrılabilir:

 • Subcapital: Temel servikal kısımdan daha dar, ancak orta servikal kısımdan daha geniş. Femur başının yan tarafına doğru uzanır.
 • Midservikal: Diğer iki bölge arasındaki orta bölüm. Boynun en dar yeridir.
 • Basicervical: Boyun tabanı olarak da bilinir. Bu, boynun en geniş kısmıdır ve büyük trokantere en yakın yerdedir.

Trokanterler

Belirtildiği gibi, proksimal femurda iki kemik çıkıntı veya apofiz bulunur – büyük ve küçük trokanterler.

 • Büyük Trokanterler: Yanlarda ve arkada bulunan büyük, düzensiz, dörtgen bir apofizdir. Birkaç kasın bağlı kaldığı iki yüzeye ve dört kenarlığa sahiptir. Aynı zamanda apofizin medial yüzeyinde bulunan hilal şeklinde kaba bir çöküntü olan trokanterik fossa’yı da taşır.
 • Küçük Trokanterler: Büyük trokanterden farklı olarak daha küçüktür ve femurun posteromedial tarafından çıkıntı yapar. Büyük trokanter gibi onun da birçok kas bağlantısı vardır.

İntertrokanterik Çizgi

Ön tarafta büyük ve küçük trokanterleri birbirine bağlayan bir kemik çıkıntısıdır. Çizginin arka yüzeyde trokanter küçük altında kalan kısmına pektineal çizgi adı verilir.

İntertrokanterik Tepe

İntertrokanterik çizgi gibi, iki trokanteri birbirine bağlayan başka bir kemik çıkıntısıdır. Öncekinden farklı olarak oldukça belirgindir ve femurun arka yüzeyinde bulunur. Üst yarısında kuadrat tüberkül adı verilen yuvarlak bir tüberkül bulunur.

2. Femur şaftı

Yakın uçta geniş, ortaya doğru daralan silindirik bir yapıdır. Şaft orta yönde hafifçe alçalır, bu da dizleri vücudun ağırlık merkezine yaklaştırarak stabiliteyi artırır. Şaftın ön kısmı pürüzsüzdür, arka yüzeyi ise linea aspera adı verilen pürüzlü bir çıkıntıya sahiptir.

Linea aspera medial ve lateral suprakondiler çizgileri oluşturacak şekilde birbirinden ayrılır. Düz popliteal yüzey bu iki suprakondiler çizgi arasında yer alır. Medial suprakondiler çizginin ucunda addüktör tüberkül bulunur. Linea asperanın medial sınırı pektineal çizgiyle buluşurken, lateral sınırı gluteal tüberoziteye yol açar. Distal uca doğru linea aspera genişleyerek popliteal fossanın tabanını oluşturur.

3. Distal Femur

Femurun distal ucunda, tibia ve patella ile eklemlenerek diz eklemini oluşturan medial ve lateral kondiller bulunur. Aynı zamanda medial ve lateral epikondillere ve interkondiler fossaya sahiptir.

Medyal ve Lateral Kondiller

Bunlar femurun distal ucunda bulunan yuvarlak alanlardır. Ön yüzleri patella ile eklemleşir. Öte yandan arka ve alt yüzeyleri dizdeki tibia ve menisküslerle eklemleşir. İki kondilden lateral kondil medialdekine göre daha büyük ve daha belirgindir.

Medial ve Lateral Epikondiller

Bunlar kondillerin eklem dışı bölgelerinde bulunan kemik çıkıntılardır. İki epikondilden medial olan diğerine göre daha büyük ve daha belirgindir.

İnterkondiler Fossa

İki kondil arasında, femurun arka yüzeyinde interkondiler fossa adı verilen derin bir çentik vardır. Bu fossa önde patellar yüzey, arkada ise interkondiler çizgi ile sınırlıdır.

Medial kondilin lateral yüzeyi fossanın medial duvarını oluştururken, lateral kondilin medial yüzeyi lateral duvarını oluşturur.

Femur Röntgeni

Birleşimler ve Eklemler

Kalça Eklemi: Yuvarlak femur başının top gibi hareket ettiği, pelvisin asetabulumunun da yuva görevi gördüğü top-yuva eklemidir.

Diz Eklemi: Medial ve lateral kondillerin tibia ve patella ile etkileşimi ile oluşan menteşe eklemidir.

Kaslar ve Bağlar

Büyük uyluk kaslarının çoğu femurun çeşitli kısımlarından kaynaklanır veya bu kısımlara yapışır.

Bazı kaslar aşağıda listelenmiştir ve femurdan köken almalarına veya femurun içine yapışmalarına göre sınıflandırılmıştır.

Femurdan Kaynaklanan Kaslar

1. Vastus lateralis kası: Büyük trokanterden ve linea aspera’nın lateral sırtından kaynaklanır.

2. Vastus intermedius kası: Femurun ön ve yan yüzeyinden kaynaklanır.

3. Vastus medialis kası: İntertrokanterik çizginin distal kısmından ve linea aspera’nın medial sırtından kaynaklanır.

4. Biceps femoris brevis: Linea aspera’nın lateral sırtından doğar.

5. Popliteus kası: Lateral epikondilin altından kaynaklanır.

6. Gastrocnemius kası: Adduktor tüberkülünün arkasında, lateral epikondil ve popliteal fossa üzerinden doğar.

7. Plantaris kası: Lateral kondilin üzerinden kaynaklanır.

Kasların Femur’a Yerleşmesi

1. İliacus ve psoas major (iliopsoas): Küçük trokantere takılır.

2. Pektineus: Pektineal çizgiye girer.

3. Obturator externus: Trokanterik fossaya yerleştirilir.

4. Obturator internus: Büyük trokanterin medial yüzeyine eklenir.

5. Üstün ve aşağı gemelli: Büyük trokanterin medial yüzeyine yerleştirilir.

6. Piriformis:   Büyük trokanterin apeksine eklenir.

7. Gluteus maximus: Gluteal tüberoziteye yerleştirilir.

8. Gluteus medius: Büyük trokanterin yan yüzeyine yapışır.

9. Gluteus minimus:  Büyük trokanterin ön tarafı boyunca yerleştirilir.

10. Quadratus femoris: İntertrokanterik kreste girer.

11. Adductor magnus : Linea aspera sırtı ve adduktör tüberkül boyunca yerleştirilir.

12. Adductor brevis: Linea asperaya girer.

13. Adductor longus: Linea asperaya yerleştirilir.

Bağlar Eklendi

Femur kemiğine bağlanan bağlardan bazıları:

 1. Transvers asetabuler bağ
 2. Femur başı bağı
 3. Pubofemoral bağ
 4. İliofemoral bağ
 5. İskofemoral bağ
 6. Ön çapraz bağ
 7. Arka çapraz bağ
 8. Fibular (lateral) kollateral bağ
 9. Tibial (medial) kollateral bağ
 10. Patellar bağ
 11. Oblik popliteal bağ

Kan Temini

1. Derin Femoral Arter: Femurun şaftına ve distal kısmına kan sağlar.

2. Medial ve Lateral Circumflex Femoral Arterler: Kemiğin baş ve boynuna kan sağlar.

3. Obturator Arter: Femur başına kan sağlar.

4. Foveal Arter: Femur başına kan sağlar.

Sol ve Sağ Femur Kemiklerinin Tanımlanması

Sol ve sağ uyluk kemiklerini tanımlamanın iki hızlı yolu vardır.

1. Kemiği tutun veya bir masanın üzerinde dikey olarak tutun. Şimdi küresel kafanın baktığı tarafı arayın. Baş sol elinize dönükse sağ uyluk kemiği olur ve bunun tersi de geçerlidir.

Sol ve Sağ Femur

2. Kemiği tutun ve interkondiler fossaya bakın. Fossa size dönükse sağ uyluk kemiğidir.

SSS

Q.1. Apendiküler iskeletin femur kısmı mı?

Ans. Evet, femur, apendiküler iskeletin femur kısmıdır.

Q.2. Bir uyluk kemiğinin ağırlığı ne kadardır?

Ans. Erkeklerde ortalama uyluk kemiği ağırlığı yaklaşık 290 gramdır. Kadınlarda ise 260 gram civarındadır.

S. 3. Hangi kas uyluk kemiğini uzatır ve döndürür?

Ans. Gluteus maximus femuru uzatır ve döndürür.

Q.4. Boyun belirlenmesinde neden uyluk kemiği kullanılıyor?

Ans. Femur, yüksekliği diğer uzun kemiklere göre daha doğru ölçtüğü için yüksekliğin belirlenmesinde kullanılır. Bir bireyin boyu uyluk kemiğinin uzunluğunun dört katıdır.

Referanslar

 1. Femur – Teachmeanatomy.info
 2. Femur – Innerbody.com
 3. Femur – Kenhub.com
 4. Femur – Radiopaedia.org
 5. Anatomi, Kemik Pelvis ve Alt Ekstremite, Femur – Ncbi.nlm.nih.gov
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment