Etmoid kemik


Etmoid Temporal Kemik Ne Demek

Etmoid temporal, beyinden ayıran küçük, eşleşmemiş bir kafatası kemiktir. Kemik, hafif ve gözenekli dokusu nedeniyle adını Yunanca elek anlamına gelen ‘ethmos’ kelimesinden almıştır.

Etmoid Kemiğin Bulunduğu Yer

Merkezi kafatasında, özellikle burun çatısında, iki yörünge arasında konumlanmıştır.

Kısa Bilgiler

Tip  Düzensiz Kemik İnsan vücudunda kaç tane var 1

ile eklemlenir

Maksilla, alt burun eti, vomer, burun, ön, lakrimal, palatin ve sfenoid kemikler.

Etmoid Temporal Kemik

Fonksiyon

Göz yuvasının, burun boşluğunun, burun septumunun ve anterior kranial fossa tabanının duvarlarını oluşturur.

Anatomi

Bu kübik kemik üç parçadan oluşur – kribriform plaka, dikey plaka ve iki etmoidal labirent.

Etmoid Temporal Kemik Etiketli Anatomisi

1. Cribriform plaka

Etmoid kemik bu kısım, anterior etmoid çentiği içinde yer alır ve burun boşluğu çatısını oluşturur. Yapı, adını ‘delikli’ anlamına gelen Latince ‘cribriform’ kelimesinden almıştır, çünkü bu plakanın birkaç deliği vardır ve bu da ona elek benzeri bir görünüm kazandırır. Koku alma liflerinin burun boşluğundan anterior kranial fossaya ulaşmasını sağlar. Plakada aynı zamanda crista galli adı verilen küçük, dikey bir kemik çıkıntısı bulunur; burada falks serebri (iki beyin yarıküresini ayıran hilal şeklinde bir dura mater tabakası) bulunur.

2. Dik plaka

Kribriform plakadan inen, alt kısımda septal kıkırdak ile birleşerek nazal septumun üst üçte ikisini oluşturan ince bir laminadır.

3. Etmoidal labirentler

Etmoid labirentler dik plakanın her iki yanında yer alan büyük kütlelerdir. Etmoid sinüsü oluşturan, etmoid hücreler olarak bilinen çok sayıda ince duvarlı bölmeden oluşurlar. Bu hücrelerin sayısı yaşla birlikte artar. Bu labirentler aynı zamanda üst ve orta burun konkalarının da bir kısmını oluşturur.

Her labirent iki kemik tabakasından oluşur; bir yörünge plakası ve bir orta tabaka. Yörünge plakası, yörüngenin orta duvarını oluşturan yanal kemik tabakasıdır. Öte yandan medial tabaka, üst ve orta burun konkalarının burun boşluğuna indiği burun boşluğunun üst yan duvarını oluşturur.

Bu labirentlerin dış kenarlarına yörünge lamina ya da lamina papirasea adı verilir. Bu lamina ön kemik, palatin kemik, lakrimal kemik ve sfenoid kemik ile birleşerek göz boşluğunun iç duvarının büyük bölümünü oluşturur.

Kas Eklentisi

Etmoid kemik yörüngenin bir parçasını oluşturduğundan aşağıdaki yedi ekstraoküler kasla ilişkilidir:

 1. Yanal rektus
 2. Orta rektus
 3. Üstün rektus
 4. Alt rektus
 5. Üstün eğik
 6. Alt eğik

Eklemler

Etmoid kemik 5 eşli ve 3 eşlenmemiş kemikle eklem yapar:

 1. Eşleşmiş kemikler – Alt burun eti, çene kemiği, lakrimal, palatin ve burun kemikleri.
 2. Eşleşmemiş kemikler – Frontal, vomer ve sfenoid kemikler.

Referanslar

 1. Temporal kemik — Kenhub.com
 2. Temporal Kemik — Teachmeanatomy.info
 3. Anatomi, Baş ve Boyun, Temporal Kemik — Ncbi.nlm.nih.gov
 4. Temporal kemik — Radiopaedia.org
 5. Temporal kemik — Anatomystandard.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment