Dördüncü Metatarsal


Dördüncü Metatarsalın Tanımı

Dördüncü ayak parmak kemik, dördüncü proksimal falanksın proksimal ucunda bulunan uzun bir kemiğe verilen addır. Tüm metatarslar arasında üçüncü en uzun olanıdır, dördüncü ayak parmağıyla ilişkilidir ve eldeki dördüncü metakarpale benzerdir.

Yapısı ve Önemli Noktaları

Kemik, baş, gövde ve taban olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.

Dördüncü Ayak Parmak Kemik

Eklemler

Kemik tabanında, proksimal ucunda üç eklem yüzeyi bulunmaktadır. Dörtgen faset küboid kemikle eklem yapar. Medialde bulunan oval faset, üçüncü metatars ile eklem noktası görevi görür. Kemiğin yan tarafında, beşinci metatarsal ile eklemlenen başka bir tek pürüzsüz fasetten oval faseti ayıran kemikli bir çıkıntı vardır.

Kemiğin distal ucunda, dördüncü metatars başı dördüncü proksimal falanks ile eklem yapar.

Kas Bağlantıları

  • 1. plantar interosseus dördüncü metatars gövdesinin medial tarafına tutunur.
  • 2. dorsal interosseus da aynı bölgeye yapışıktır.
  • Yan tarafta üçüncü dorsal interosseus kemiğe bağlanır.
  • Addüktör hallucis kasının oblik başı dördüncü, ikinci ve üçüncü metatarsalların tabanından kaynaklanır.

Kaynaklar

  1. Metatarslar – Radiopaedia.org  
  2. Metatarsal Kemikler – Kenhub.com
  3. Ayağın Anatomisi – Arthritis.org
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment