Çivi yazısı kemikleri

Çivi Yazısı Kemikleri Nelerdir

Çivi yazısı orta ayağın ortasında bulunan üç kemikten oluşan bir gruptur. Latince’de, ‘cuneus‘ ‘kama’ ve ‘form’ anlamına gelir şekli ifade eder. Bu nedenle bu tarsal kemikler kama şeklinden dolayı bu ismi almıştır.

Medialden laterale doğru bu kemikler şu şekilde adlandırılır:

 1. Orta Çivi Yazısı
 2. Orta Çivi Yazısı
 3. Yan Çivi Yazısı

Ayaktaki Üç Çivi Yazılı Kemik Nerede

Çivi yazısı orta ayağın medial kısmında yer alır. Küboidin medialinde ve naviküler ile ilk üç metatars kemiği arasında konumlanırlar.

Çivi Yazısı Kemikleri

Çivi Yazısı Kemik Gerçekleri

Tip  Kısa kemik İnsan vücudundaki sayı  6 (her ayakta 3 çivi yazısı)

Çivi Yazısı Kemikleri Röntgeni

Fonksiyonlar

Çivi yazısı kemikleri ayağın enine kemerini oluşturmaya yardımcı olur, bu da ayakta dururken veya yürürken vücut dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Çivi Yazılı Kemiklerin Yapısı ve Anatomisi

1. Orta Çivi Yazısı

İlk çivi yazısı olarak da bilinen bu yazı, üç çivi yazısının en büyüğüdür. Ayağın medial tarafında, naviküler kemiğin önünde, birinci metatarsalın arkasında ve ara kuneiformun lateralinde bulunur. Bitişik kemiklerle eklemlenen, kemik çıkıntılarla ayrılmış çok sayıda faset sergiler.

Kemikli Yerler

Orta yüzey pürüzlü, geniş, kare ve deri altıdır. Yani kolaylıkla hissedilebilir.

Distal yüzeyde birinci metatarsal kemiğin bağlanması için böbrek şeklinde geniş bir yüzey bulunur.

Proksimal yüzey naviküler için piriform bir faset taşır.

Yanal yüzey, ara kuneiform kemiğin arka ve üst kenarları boyunca ters L şeklinde bir faset ile işaretlenmiş halde kalır. Dikey bir çıkıntı, fasetin ön-üst kısmını ayırır. İkinci metatars kemiği buraya bağlanır.

Orta Çivi Yazısı

Eklemler

Orta çivi yazısı kemiği dört kemikle eklem yapar:

 1. Naviküler
 2. Orta düzey çivi yazısı
 3. İlk metatarsal
 4. İkinci metatarsal

Kas Eklentileri

İki kas, tibialis anterior ve peroneus longus medial kuneiform kemiğe yerleştirilir.

2. Orta Düzey Çivi Yazısı

İkinci çivi yazısı veya diğer ikisinin arasında yer aldığından orta çivi yazısı olarak da bilinir. Bu üçünün en küçüğü.

Kemikli Yerler

Proksimal ve distal yüzeyler sırasıyla ikinci metatars kemiği ve naviküler kemik için üçgen eklem yüzeyleri taşır.

Medial yüzeyi medial kuneiform ile kısmen eklem yapar.

Yan yüzey, arka kenarı boyunca yan küneiform ile eklemlenen dikey bir faset taşır. 

Orta Çivi Yazısı

Eklemler

Dört kemikle eklem yapar:

 1. Naviküler
 2. Orta çivi yazısı
 3. Yan çivi yazısı
 4. İkinci metatarsal

Kas Eklentileri

Plantar yüzeyi tibialis posterior tendonunu içine alır.

3. Yan Çivi Yazısı

Üçüncü veya dış çivi yazısı olarak da bilinen yan çivi yazısı kemiği, diğer ikisine kıyasla orta büyüklüktedir.

Kemikli Yerler

Proksimal yüzeyin alt üçte biri pürüzlüdür ve üst üçte ikisinde naviküler kemik için üçgen bir yüzey bulunur.

Üçgen veya oval bir yüzey, küboid için yan yüzeyi işaretler. Aynı zamanda ara çivi yazısının tutturulması için orta tarafta bir eklem yüzeyine sahiptir.

Yan Çivi Yazısı

Eklemler

Yan çivi yazısı kemiği dört kemikle eklem yapar:

 1. Orta düzey çivi yazısı
 2. Kuboid
 3. Naviküler
 4. Üçüncü metatarsal

Kas Eklentileri

Lateral kuneiform kemiğe iki kas bağlanır. Tibialis posterior kemiğe yapışır, fleksör hallucis brevis ise bundan kaynaklanır.

Referanslar

  1. Çivi yazılı kemikler – Kenhub.com
  2. Çivi yazılı kemikler – Radiopaedia.org
  3. Çivi yazısı kemikleri – Anatomy.net
  4. Çivi yazısı kemikleri – Earthslab.com
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment