Ayak Bileği Kemikleri

Ayak bileği insan bacağında alt bacağın ayağın proksimal ucuyla buluştuğu bölgedir. Ayak bileği ayakları farklı yönlere hareket ettirmemizi sağlar.

Ayak Bileği Kemiklerinin İsimleri ve Anatomisi

Genellikle tek bir eklem içerdiğine inanılsa da, ayak bileği aslında iki eklemden oluşur – tibiotalar veya talokrural eklem olarak da bilinen ayak bileği eklemi ve subtalar eklem. İşte ayak bileğini oluşturan 4 kemik: 

 1. Kaval kemiği (kaval kemiği)
 2. Fibula
 3. Talus
 4. Kalkaneus (topuk kemiği)
Ayak Bileği Kemikleri

Ayak Bileği Eklemi: Sinovyal bir eklemdir, özellikle tibia, fibula ve talus arasında bir menteşe eklemidir. Bu eklem ayak bileğini yukarı ve aşağı hareket ettirmemizi sağlar (plantarfleksiyon ve dorsifleksiyon).

Subtalar Eklem: Bir başka sinovyal eklemdir, ayak bileği ekleminin altında bulunur. Bu eklemi oluşturan kemikler talus ve kalkaneus’tur. Bu eklem ayağın sağa ve sola dönmesine (inversiyon ve eversiyon) yardımcı olur.

Kemik Çıkıntıları

Bölgede ayak bileği kasları ve bağları için bağlantı noktası görevi gören çok sayıda kemik çıkıntısı vardır.

 • Medial malleol ayak bileğinin iç kısmında hissedilebilir; kaval kemiğinin tabanının bir parçasıdır 
 • Arka malleol, ayak bileğinin arkasında bulunan kemikli bir çıkıntıdır; Bu aynı zamanda kaval kemiğinin tabanının bir parçasıdır
 • Lateral malleol, ayak bileğinin dış tarafında hissedebileceğiniz şişliktir; fibulanın alt ucundaki kemik çıkıntıdır

Kaslar ve Tendonlar

Alt bacaktan çıkan bir takım kaslar, ayak bileği ve ayağın tüm hareketlerinden sorumludur. Bunlar şunları içerir:

 1. Baldır kasları
 2. Tibialis Arka kas
 3. Peroneal Brevis
 4. Peroneal Longus

İnsan vücudundaki en büyük tendon olan Aşil tendonu bu bölgede yer alır. Baldır kaslarının bağlandığı yerdir. Buradaki diğer önemli tendonlar şunlardır:

 1. Flexor hallicus longus
 2. Flexor rakamsal
 3. Anterior tibialis tendonu
 4. Arka tibialis tendonu
 5. Peroneal tendonlar

Bağ Eklentileri

 1. Ön ve arka talofibular bağ: Talus ve fibulayı bağlar
 2. Kalkaneofibular bağ: Fibuladan kalkaneusa kadar uzanır
 3. Anterior tibiofibular ligaman: Tibia ve fibula arasındaki bağlantıyı oluşturur.
 4. Lateral kollateral ligamanlar: Fibula ile kalkaneus arasındaki bağlantıyı oluşturur; ayak bileğinin dış kısmını stabilize eder.
 5. Deltoid ligamanları: Tibiadan talus, kalkaneus ve naviküler kemiğe kadar uzanır; ayak bileğinin iç kısmını stabilize eder.

Referanslar

 1. Ayak Bileği Anatomisi ve Ayak Anatomisinin Temelleri – Csog.net
 2. Ayak Bileği Anatomisi – Arthritis.org
 3. Ayak Bileğinin Parçaları; Ayak Bileği Kemiği Anatomisi – Arlingtonortho.com
 4. Ayak bileği – Görüntü, İşlev, Koşullar ve amp; Daha fazlası – Webmd.com
 5. Ayak ve ayak bileği kemikleri – Mayoclinic.org
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment