Atlas Kemiği (C1)

Atlas nedir

İnsan vertebral veya omurgası servikal, torasik ve lomber omurgalara bölünebilir. Servikal omurga, kafatasını sırtın üst kısmına doğru takip eden ilk 7 omurdan oluşur. Atlas bu 7 servikal omurdan ilkidir ve aynı zamanda 1. servikal omur veya C1.

olarak da anılır.

Adını, mitolojilerde Dünya’nın ağırlığını sonsuza kadar omuzlarında taşımaya mahkum edilmesiyle ünlü Yunan Tanrı Atlası’ndan almaktadır. Benzer şekilde atlas, kafatasının veya küre benzeri kafatasının ağırlığını taşır.

Atlas Nerede Bulunur?

Yukarıda bahsedildiği gibi atlas, kafa tabanı ile eksen (C2) arasında yer alan birinci omur kemiği, ikinci servikal omurdur.

Kısa Bilgiler

Tip Düzensiz, atipik omur Kaç tane var 1

ile eklemlenir

Eksen (C1), oksipital kondil

Atlas Kemik C1

Fonksiyon

Atlas, omurganın ilk kemiği olduğundan kafatası ile omurga arasındaki bağlantı noktasıdır. Küçük kemik, kafatasının ağırlığını desteklemenin yanı sıra başın hareket aralığını da kontrol eder. Atlas bir dizi eklem oluşturur ve tüm kafa hareketlerine yardımcı olan birçok kas ve bağın bağlanma noktası olarak hizmet eder.

Anatomi

Atlas, tipik omurlara benzemeyen, halka şeklinde ince bir kemiktir, dolayısıyla atipik bir omur olarak sınıflandırılır. 7 servikal omur arasında en hassas olanıdır ve vertebral gövdesi ve spinöz süreci yoktur. Bunun yerine ön ve arka kemer ile yan kütleden oluşur.

Ön Kemer

Atlas halkasının ön kısmını oluşturan kemik banttır. Kemiğin ön kısmında, ön uzunlamasına bağın bağlandığı yerde ön tüberkül olarak bilinen kemiksi bir çıkıntı veya tüberkül vardır.

Arka yüzeyindeki pürüzsüz dairesel faset, eksenin dens veya odontoid süreci ile eklemleşerek medyan atlantoaksiyal eklemi oluşturur. Başınızı ‘hayır’ demek için salladığınızda olduğu gibi başın dönme hareketlerine izin veren bir pivot eklemdir.

Ön atlanto-oksipital membran üst kenarına yapışır. Buna karşılık, alt sınır anterior atlantoaksiyal membranın bağlanma noktasıdır.

Arka Kemer

Adından da anlaşılacağı gibi, vertebral foramenleri çevreleyen atlas halkasının arka dörtte üç kısmıdır. İnce kemik bandının arkadaki tepe noktasında, arka tüberkül olarak bilinen biraz daha geniş bir çıkıntı vardır. Bu kemikli dönüm noktası yapı ve fonksiyon açısından tüm tipik omurlarda bulunan dikenli çıkıntıya benzer. Bu nedenle, birincil amaçlarından biri ense bağı ve rektus kapitis posterior minör kası için bağlantı noktası görevi görmektir.

Tüberkülün her iki tarafında, arka kemerin üst yüzeyinde, C1 omurilik sinirine ve vertebral artere geçişe izin vermek için iki belirgin çöküntü veya oluk (vertebral arter için oluklar) bulunur.

Arka arkın üst sınırı atlanto-oksipital membrana tutunmayı sağlarken, alt sınırı ise posterior atlantoaksiyel membran ile birinci ligaman flavum çiftinin bağlandığı yerdir.

Yan Kütle

Ön kitlenin her iki yanında, halkanın iç yüzeyi boyunca kemik kalınlaşarak atlasın en sağlam iki bölgesi olan yan kitleleri oluşturur. Bu, atlasın öncelikle kafatasının ağırlığını taşıyan kısmıdır.

Her bir lateral kütlenin üst yüzeyinde (üst eklem yüzeyi), kemiğin atlanto-oksipital eklemi oluşturmak için kafatası kemiği oksipitalinin kondilleri ile eklemlendiği pürüzsüz, böbrek şeklinde bir çöküntü veya faset vardır. Bu eklem, boynunuzu uzatmak ve esnetmek için başınızı hareket ettirmenizi sağlar.

Kütlenin alt yüzeyinde alt eklem faseti adı verilen kısa silindirik bir çıkıntı vardır. Bunlar inanılmaz derecede pürüzsüzdür ve lateral atlantoaksiyal eklemi oluşturmak için eksen kemiği veya C2 ile eklemlenir. Medial atlantoaksiyal eklemin yanı sıra başın dönme hareketlerine de yardımcı olur.

Lateral kitlenin medial yüzeyinde başka bir tüberkül vardır, transvers ligamanın bağlanma noktası olan transvers ligaman tüberkülü.

Çapraz Süreç

Her bir yanal kütle, enine süreç olarak bilinen düzensiz fakat belirgin halka şeklinde bir yanal çıkıntıya sahiptir. Bu süreçlerin her biri, vertebral arter ve toplardamarın boyundan geçtiği geçiş olan transvers foramen adı verilen küçük bir açıklığı çevreler. Bunun dışında boyun hareketine yardımcı olan çeşitli kaslara bağlanma noktaları da sağlarlar.

Atlasın enine çıkıntıları ve tipik servikal omurların arka tüberkülozu homologdur.

Referanslar

  1. C1 (Atlas): 1. Servikal Vertebra: InnerBody.com
  2. Atlas (C1):RadioPaedia.org
  3. Atlas Kemik Anatomisi: GetBodySmart.com
  4. Atlas: KenHub.com
  5. Atlas: HealthLine.com
  6. Servikal Omurga Anatomisi: UMMS.org
Rate article
TheSkeletalSystem
Add a comment