Pogoji

Dobrodošli na Site.com!

Ti pogoji in določila opisujejo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta Site.com, ki se nahaja na https://site.com/.

Z dostopom do te spletne strani predvidevamo, da sprejemate te pogoje in določila. Ne uporabljajte še naprej Site.com, če se ne strinjate z vsemi določili in pogoji, navedenimi na tej strani.

Naslednja terminologija velja za ta določila in pogoje, izjavo o zasebnosti in obvestilo o zavrnitvi odgovornosti ter vse pogodbe: »Stranka«, »Vi« in »Vaš« se nanašajo na vas, osebo, ki se prijavi na tem spletnem mestu in je v skladu s pogoji podjetja in pogoji. “Podjetje”, “mi sami”, “mi”, “naš” in “nas” se nanašajo na naše podjetje. “Stranka”, “stranke” ali “nas” se nanaša tako na naročnika kot na nas. Vsi pogoji se nanašajo na ponudbo, sprejem in upoštevanje plačila, ki je potrebno za izvedbo postopka naše pomoči stranki na najprimernejši način za izrecni namen izpolnjevanja strankinih potreb glede zagotavljanja navedenih storitev družbe, v skladu z in v skladu z veljavno zakonodajo Nizozemske. Kakršna koli uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, množini, velikih začetnicah in/ali on/ona ali oni so medsebojno zamenljivi in se torej nanašajo na isto. Naša določila in pogoji so bili ustvarjeni s pomočjo Generatorja določil in pogojev.

Piškotki

Uporabljamo piškotke. Z dostopom do Site.com ste se strinjali z uporabo piškotkov v skladu s Politiko zasebnosti Site.com.

Večina interaktivnih spletnih mest uporablja piškotke, da lahko pridobimo podatke o uporabniku za vsak obisk. Naše spletno mesto uporablja piškotke, da omogoči delovanje določenih območij in ljudem olajša obisk našega spletnega mesta. Nekateri naši pridruženi/oglaševalski partnerji morda uporabljajo tudi piškotke.

Licenca

Če ni navedeno drugače, imajo Site.com in/ali njegovi dajalci licence pravice intelektualne lastnine za vse gradivo na Site.com. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do tega lahko dostopate s Site.com za svojo osebno uporabo, za katero veljajo omejitve, določene v teh pogojih in določilih.

Ne smete:

 • Ponovna objava gradiva s Site.com
 • Prodaja, izposoja ali podlicenciranje gradiva s spletnega mesta Site.com
 • Razmnoževanje, podvajanje ali kopiranje gradiva s Site.com
 • Prerazporedite vsebino s Site.com

Ta pogodba začne veljati na ta datum.

Deli tega spletnega mesta uporabnikom ponujajo priložnost za objavo in izmenjavo mnenj in informacij na določenih področjih spletnega mesta. Site.com ne filtrira, ureja, objavlja ali pregleduje komentarjev, preden so prisotni na spletnem mestu. Komentarji ne izražajo stališč in mnenj Site.com, njegovih agentov in/ali podružnic. Komentarji odražajo stališča in mnenja osebe, ki je objavila svoja stališča in mnenja. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Site.com ni odgovoren za komentarje ali za kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, ki so povzročeni in/ali utrpeni kot posledica uporabe in/ali objave in/ali videza komentarjev. na tej spletni strani.

Site.com si pridržuje pravico do spremljanja vseh komentarjev in odstranitve komentarjev, ki se lahko štejejo za neprimerne, žaljive ali povzročajo kršitev teh določil in pogojev.

Jamčite in izjavljate, da:

 • Upravičeni ste do objave komentarjev na našem spletnem mestu in za to imate vse potrebne licence in soglasja;
 • Komentarji ne posegajo v nobeno pravico intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patentom ali blagovno znamko katere koli tretje osebe, vendar ne omejeno nanje;
 • Komentarji ne vsebujejo nobenega obrekljivega, obrekljivega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki bi predstavljalo vdor v zasebnost
 • Komentarji ne bodo uporabljeni za spodbujanje ali promocijo poslovanja ali običaja ali predstavljanje komercialnih dejavnosti ali nezakonitih dejavnosti.

S tem Site.com podeljujete neizključno licenco za uporabo, reprodukcijo, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, reprodukcijo in urejanje katerega koli od vaših komentarjev v vseh in vseh oblikah, formatih ali medijih.

Hiperpovezave do naše vsebine

Naslednje organizacije se lahko povežejo z našim spletnim mestom brez predhodne pisne odobritve:

 • Vladne agencije;
 • Iskalniki;
 • Tiskovne organizacije;
 • Distributerji spletnih imenikov se lahko povežejo z našim spletnim mestom na enak način kot hiperpovezave s spletnimi mesti drugih podjetij, ki kotirajo na borzi; in
 • Sistemsko akreditirana podjetja, razen nagovarjanja neprofitnih organizacij, dobrodelnih nakupovalnih centrov in dobrodelnih skupin za zbiranje sredstev, ki morda nimajo hiperpovezave do našega spletnega mesta.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami na spletnem mestu, če povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne namiguje na sponzorstvo, podporo ali odobritev povezovalne stranke in njenih izdelkov in/ali storitev; in (c) ustreza kontekstu spletnega mesta osebe, ki povezuje.

Upoštevamo in odobrimo lahko druge zahteve za povezavo naslednjih vrst organizacij:

 • splošno znani potrošniški in/ali poslovni viri informacij;
 • mesta skupnosti dot.com;
 • združenja ali druge skupine, ki predstavljajo dobrodelne organizacije;
 • distributerji spletnih imenikov;
 • internetni portali;
 • računovodska, pravna in svetovalna podjetja; in
 • izobraževalne ustanove in trgovska združenja.

Zahteve za povezave teh organizacij bomo odobrili, če se odločimo, da: (a) zaradi povezave ne bomo videti neugodni sebi ali našim pooblaščenim podjetjem; (b) organizacija nima nobenih negativnih evidenc pri nas; (c) korist od vidnosti hiperpovezave za nas nadomesti odsotnost Site.com; in (d) je povezava v kontekstu splošnih informacij o viru.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, če povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne namiguje na sponzorstvo, podporo ali odobritev povezovalne stranke in njenih izdelkov ali storitev; in (c) ustreza kontekstu spletnega mesta osebe, ki povezuje.

Če ste ena od organizacij, navedenih v odstavku 2 zgoraj, in vas zanima povezava do našega spletnega mesta, nas morate o tem obvestiti tako, da pošljete e-pošto na Site.com. Prosimo, vključite svoje ime, ime vaše organizacije, kontaktne podatke in URL vašega spletnega mesta, seznam morebitnih URL-jev, s katerih se nameravate povezati na našo spletno stran, in seznam URL-jev na naši spletni strani, na katere bi radi povezava. Počakajte 2-3 tedne na odgovor.

Odobrene organizacije imajo lahko hiperpovezavo do našega spletnega mesta na naslednji način:

 • Z uporabo imena našega podjetja; ali
 • Z uporabo enotnega lokatorja virov, s katerim ste povezani; ali
 • Z uporabo katerega koli drugega opisa našega spletnega mesta, s katerim je povezana povezava, ki je smiseln v kontekstu in obliki vsebine na spletnem mestu osebe, ki povezuje.

Brez licenčne pogodbe o blagovni znamki za povezovanje ne bo dovoljena uporaba logotipa Site.com ali drugih umetniških del.

iFrame

Brez predhodne odobritve in pisnega dovoljenja okoli naših spletnih strani ne smete ustvarjati okvirjev, ki kakor koli spreminjajo vizualno predstavitev ali videz našega spletnega mesta.

Odgovornost za vsebino

Ne prevzemamo odgovornosti za vsebino, ki se pojavi na vašem spletnem mestu. Strinjate se, da nas boste zaščitili in branili pred vsemi zahtevki, ki se pojavljajo na vaši spletni strani. Na nobenem spletnem mestu se ne sme pojaviti nobena(-e) povezava(-e), ki bi jo lahko razlagali kot klevetniško, nespodobno ali kaznivo ali ki krši, kako drugače krši ali zagovarja kršitev ali drugo kršitev pravic tretjih oseb.

Pridržek pravic

Pridržujemo si pravico zahtevati, da odstranite vse povezave ali katero koli posamezno povezavo do našega spletnega mesta. Strinjate se, da na zahtevo takoj odstranimo vse povezave do naše spletne strani. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje in določila ter njihovo politiko povezovanja. Z nenehnim povezovanjem na naše spletno mesto se strinjate, da ste zavezani in upoštevate te pogoje in določila povezovanja.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta

Če na naši spletni strani iz kakršnega koli razloga najdete povezavo, ki je žaljiva, nas lahko kadar koli kontaktirate in nas obvestite. Upoštevali bomo zahteve za odstranitev povezav, vendar vam nismo dolžni neposredno odgovoriti.

Ne zagotavljamo, da so informacije na tej spletni strani pravilne, ne jamčimo za njihovo popolnost ali točnost; prav tako ne obljubljamo, da bomo zagotovili, da bo spletno mesto ostalo na voljo ali da bo gradivo na spletnem mestu posodobljeno.

Zavrnitev odgovornosti

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vsa zagotovila, jamstva in pogoje v zvezi z našim spletnim mestom in uporabo tega spletnega mesta. Nič v tej izjavi o omejitvi odgovornosti ne bo:

 • omejitev ali izključitev naše ali vaše odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe;
 • omeji ali izključi našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali goljufivo lažno predstavljanje;
 • omejujemo katero koli našo ali vašo odgovornost na kakršen koli način, ki ni dovoljen po veljavni zakonodaji; ali
 • izključite vse naše ali vaše obveznosti, ki jih ni mogoče izključiti v skladu z veljavno zakonodajo.

Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem razdelku in drugje v tej izjavi o omejitvi odgovornosti: (a) so predmet prejšnjega odstavka; in (b) ureja vse obveznosti, ki izhajajo iz izjave o omejitvi odgovornosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, odškodninske odgovornosti in kršitve zakonske dolžnosti.

Dokler so spletno mesto ter informacije in storitve na spletnem mestu na voljo brezplačno, ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli narave.

Share to friends
TheSkeletalSystem