Tingimused

Tere tulemast saidile Site.com!

Need nõuded ja tingimused kirjeldavad veebisaidi Site.com veebisaidi kasutamise eeskirju ja eeskirju, mis asuvad aadressil https://site.com/.

Sellele veebisaidile sisenedes eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake saidi Site.com kasutamist, kui te ei nõustu kõigi sellel lehel esitatud tingimustega.

Nende tingimuste, privaatsusavalduse ja lahtiütlemise teatise ning kõigi lepingute kohta kehtib järgmine terminoloogia: “Klient”, “Teie” ja “Teie” viitavad teile, isikule, kes logib sellele veebisaidile ja järgib ettevõtte tingimusi ja tingimused. “Ettevõte”, “Meie ise”, “Meie”, “Meie” ja “Meie” viitab meie ettevõttele. “Pool”, “Pooled” või “Meie” viitab nii Kliendile kui ka meile endile. Kõik tingimused viitavad pakkumisele, vastuvõtmisele ja makse tasumisele, mis on vajalikud meie abistamise protsessi läbiviimiseks Kliendile kõige sobivamal viisil, et rahuldada Kliendi vajadusi seoses Ettevõtte esitatud teenuste osutamisega, kooskõlas ja vastavalt Hollandi kehtivale õigusele. Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade mis tahes kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja/või ta/nedes peetakse asendatavaks ja seega viitab samale. Meie nõuded ja tingimused loodi nõuete ja tingimuste generaatori abil.

Küpsised

Kasutame küpsiseid. Site.com-i avades nõustusite küpsiste kasutamisega kooskõlas saidi Site.com privaatsuspoliitikaga.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et võimaldada meil hankida iga külastuse kohta kasutaja andmeid. Meie veebisait kasutab küpsiseid teatud alade funktsionaalsuse võimaldamiseks, et muuta meie veebisaiti külastavate inimeste jaoks lihtsamaks. Mõned meie sidusettevõtted/reklaamipartnerid võivad samuti küpsiseid kasutada.

Litsents

Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad saidile Site.com ja/või selle litsentsiandjad kogu saidil Site.com pakutava materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Saate sellele veebisaidilt Site.com juurde pääseda isiklikuks kasutamiseks, kui nendes nõuetes ja tingimustes sätestatud piirangud kehtivad.

Te ei tohi:

 • Avaldage materjali uuesti saidilt Site.com
 • Müüke, rentige või all-litsentsige materjali saidilt Site.com
 • Saidi Site.com materjali taasesitamine, paljundamine või kopeerimine
 • Saidi Site.com sisu edasi levitamine

Käesolev leping hakkab kehtima selle kuupäeval.

Selle veebisaidi teatud osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud piirkondades. Site.com ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata üle kommentaare enne nende ilmumist veebisaidil. Kommentaarid ei kajasta saidi Site.com, selle agentide ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma vaateid ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Site.com kommentaaride eest ega mis tahes vastutuse, kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või kantud Kommentaaride mis tahes kasutamise ja/või postitamise ja/või ilmumise tõttu. sellel veebisaidil.

Site.com jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida võib pidada sobimatuteks, solvavateks või mis rikuvad käesolevaid nõudeid ja tingimusi.

Granteerite ja kinnitate järgmist:

 • Teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidile ning teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
 • Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes kolmanda osapoole autoriõigust, patenti ega kaubamärki;
 • Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis rikub privaatsust.
 • Kommentaare ei kasutata äritegevuse või äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse reklaamimiseks ega reklaamimiseks.

Annate saidile Site.com mitteeksklusiivse litsentsi kasutada, reprodutseerida, redigeerida ja volitada teisi kasutama, reprodutseerima ja redigeerima mis tahes teie kommentaare mis tahes vormis, vormingus või meedias.

Meie sisu hüperlink

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • Valitsusasutused;
 • Otsingumootorid;
 • Uudisteorganisatsioonid;
 • Onlain-kataloogi levitajad võivad linkida meie veebisaidile samal viisil, nagu nad hüperlingid teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja
 • Süsteemi hõlmavad akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike ostukeskuste ja heategevuslike rahakogumisrühmade pakkumine, mis ei tohi linkida meie veebisaidile.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult ühendava poole ja selle toodete ja/või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva osapoole saidi konteksti.

Võime kaaluda ja kinnitada muid linkimistaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

 • üldtuntud tarbijate ja/või ettevõtete teabeallikad;
 • dot.com kogukonna saidid;
 • ühendused või muud heategevusorganisatsioone esindavad rühmad;
 • veebikataloogide levitajad;
 • Interneti-portaalid;
 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad; ja
 • haridusasutused ja ametiühingud.

Kiidame nende organisatsioonide linkimistaotlused heaks, kui otsustame, et: (a) link ei pane meid enda või meie akrediteeritud ettevõtete jaoks ebasoodsalt välja; (b) organisatsioonil ei ole meie juures negatiivseid andmeid; (c) meile hüperlingi nähtavusest tulenev kasu kompenseerib saidi Site.com puudumise; ja (d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult siduva poole ja selle toodete või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva osapoole saidi konteksti.

Kui olete üks ülaltoodud lõigus 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate sellest meid teavitama, saates e-kirja aadressile Site.com. Palun lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave ja oma saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt kavatsete linkida meie veebisaidile, ja meie saidi URL-ide loend, millele soovite linkida. link. Oodake vastust 2–3 nädalat.

Kinnitatud organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida järgmiselt:

 • Kasutades meie ettevõtte nime; või
 • Lingitud ühtse ressursiotsija kasutamisega; või
 • Kasutades meie veebisaidi mis tahes muud lingitavat kirjeldust, mis on linkiva osapoole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

Kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel ei ole lubatud linkimiseks kasutada saidi Site.com logo ega muid kunstiteoseid.

iFrames

Ilma eelneva heakskiiduta ja kirjaliku loata ei tohi te meie veebilehtede ümber luua raame, mis muudavad mingil viisil meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Sisuvastutus

Me ei vastuta teie veebisaidil ilmuva sisu eest. Nõustute meid kaitsma ja kaitsma kõigi teie veebisaidil kerkivate nõuete eest. Ühelgi veebisaidil ei tohi olla linke, mida võidakse tõlgendada laimava, nilbe või kuritegelikuna või mis rikub või muul viisil rikub kolmandate isikute õigusi või pooldab nende rikkumist või muul viisil rikkumist.

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse nõuda, et eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetsed lingid meie veebisaidile. Nõustute viivitamatult kõigi meie veebisaidile viivate linkide eemaldamisega nõudmisel. Samuti jätame endale õiguse neid nõudeid ja tingimusi ning selle linkimispoliitikat igal ajal muuta. Pidevalt meie veebisaidile linkides nõustute olema seotud nende linkimistingimustega ja neid järgima.

Lingide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite meiega igal ajal ühendust võtta ja teavitada. Vaatame linkide eemaldamise taotlusi läbi, kuid me ei ole kohustatud seda tegema ega teile otse vastama.

Me ei taga sellel veebisaidil oleva teabe õigsust, me ei garanteeri selle täielikkust ega täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohane.

Laustütlus

Kohatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused. Mitte miski selles vastutusest loobumises ei tee järgmist:

 • piirata või välistada meie või teie vastutust surma või kehavigastuse korral;
 • piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;
 • piirata meie või teie kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava seadusega lubatud; või
 • välistage kõik meie või teie kohustused, mida kohaldatava seaduse alusel ei saa välistada.

Selles jaotises ja mujal käesolevas lahtiütluses sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) kehtivad eelmises lõikes; ja (b) reguleerivad kõiki kohustustest, mis tulenevad lahtiütlusest, sealhulgas lepingust, deliktist ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.

Kuni veebisaiti ning sellel olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mis tahes kahjude või kahjude eest.

Share to friends
TheSkeletalSystem