Tengelycsont (C2)

Mi a tengely

A tengely a 2 csigolya közül az egyik, amelynek egyedi neve és rendeltetése van. Ez a második csont a 7 közül a gerincoszlop legfelső szakaszán, a nyakcsigolyában. C2 csigolyának vagy epistropheusnak is nevezik (ritkán).

Neve onnan ered, hogy a C2 odontoid folyamata az a tengely, amely körül a C1 forog, lehetővé téve számunkra a fej forgó mozgását.

Hol van a tengely

A nyaki gerinc felső részén található, az atlas vagy C1 csigolya alatt, és a harmadik nyakcsigolya vagy C3 felett.

gyors tények

<ábra>

Típus Szabálytalan, atipikus csigolya Hányan vannak 1 A

-vel tagolódik

atlasz (C1), harmadik nyakcsigolya (C3)

Funkció

Mivel a csigolya második csontja, jelentős szerepet játszik az atlasz támogatásában és az atlantoaxiális foglalatízület kialakításában. Tehát az atlaszsal együtt a tengely irányítja és segíti a fej és a nyak minden mozgását, rugalmasan tartja azokat.

<ó2>Anatómia

A csont alapvető szerkezete két részre osztható – elülső és hátsó részre. Az összes csontos jelölést és szerkezetet elülső és hátsó komponensekként csoportosítják elhelyezkedésük alapján.

Fájlnév: Axis Bone C2

Axis Bone C2

Elülső alkatrészek

1. Odontoid folyamat (Dens)

Ez a C2 csigolya elülső ívének legszembetűnőbb és legfelismerőbb tereptárgya. Nevét fogszerű alakjáról kapta, mivel a „dens” szó szerint „a tengely fogát” jelenti.

A masszív folyamat kiválóan kinyúlik, hogy kilógjon a fenti atlaszcsont csigolyanyílásán. Sima elülső ízületi oldala az atlasz elülső ívével artikulálva alkotja a medián atlantoaxiális ízületet. Ez egy forgócsukló, amely lehetővé teszi a nyak minden forgó mozgását. Az atlasz a gombszerű odontoid folyamat körül forog, amikor elforgatja a fejét, hogy „nem”-et mondjon.

Az atlasz keresztirányú szalagja segít a dens tengelyének a helyén tartásában. A dens tengelyének mindkét oldalán van egy érdesített terület, ahol az alar szalagok kapcsolódnak. A csúcsán is van egy hegyes jelölés, ahol az apikális ínszalag kapcsolódik. Ez a két szalag köti össze a dens tengelyt az occipitalis condylusokkal és a foramen magnummal.

2. Csigolyatest

A test vastag, hengeres csonttömeg a tengely elején, az odontoid folyamat alatt. A test elülső részén hosszirányú gerinc választja el a longus colli két rögzítési pontját. A test az alatta lévő C3 csigolya testével artikulálódik.

3. Superior Articular Facet

A két felső ízületi oldal a csont testének felső részétől oldalirányban az odontoid nyúlványig terjed. A sima, domború fazetta artikulálódik az atlasz hengeres kiálló alsó ízületi oldalával, kialakítva az oldalsó atlantoaxiális ízületet.

Ennél az ízületnél az atlasz két oldalsó tömege úgy siklik, hogy az egyik tömeg előre, míg a másik hátra csúszik. Lehetővé teszi, hogy az atlasz elülső íve forogjon vagy elforduljon a dens tengelye körül, hogy a fej különböző irányokba mozogjon.

4. Inferior Artikuláris Facet

A felső ízületi fazettához hasonlóan a két alsó ízületi fazetta a csigolyatest alsó felületétől nyúlik ki, hogy artikulálódjon a C3 csigolya felső ízületi fazettájával (C2-C3 uncovertebrális ízület).

5. Keresztirányú folyamatok

Ez a két kis oldalsó kiemelkedés, amelyek oldalirányban felfelé nyúlnak ki a felső ízületi fazetta alól. A keresztirányú folyamatok két végét két apró gumó jelöli, ahol egy kis perforáció található, amelyet keresztirányú foramen néven ismerünk. A vertebralis artéria és a véna ezen a két nyíláson halad át.

Ezek a folyamatok különböző fej- és nyakizmokhoz is rögzítési pontokat biztosítanak.

A tipikus nyakcsigolyák lekerekített csúcsa vagy hegye és hátsó gumója homológ.

6. Pedicles

A széles, masszív oldalsó csontos nyúlványokat a test mindkét oldalán kocsányoknak nevezzük. A felső ízületi fazetta felé lejtnek, oldalirányban a harántnyúlványokig terjednek.

Egy mély horony jelöli elöl az egyes kocsányokat, hogy átengedje a vénás csigolyafonatot, a csigolyaartériát és a suboccipitális ideget. Az alsó felületen az alsó csigolya bevágása tartja a nyaki gerincvelői ideg 3 gyökérhüvelyét (C3).

hátsó alkatrészek

1. Laminák

A laminák mediálisan a harántnyúlványtól hátul nyúlnak ki. Mindkét oldalról vastagon és erősen kinyúlva a csont hátsó oldalán találkoznak, és a csigolyaívet alkotják. Ez képezi a központi nyílást vagy a csigolyanyílást a tengely közepén, lehetővé téve a gerincvelő áthaladását. A csigolyaív gondoskodik a csont egyik legfontosabb funkciójáról, a gerincvelő biztonságáról.

A tengely csigolyanyílása kisebb, mint az atlaszé.

2. Spinous Process

Van még egy keskeny vetület a tengely hátulján attól a ponttól, ahol a két réteg találkozik. Ezt tüskés folyamatnak nevezik. Számos izom és szalag rögzítési pontot biztosít, amelyek segítik a fej mozgatását.

Referenciák

  1. Axis Bone Anatómia: GetBodySmart.com
  2. tengely: KenHub.com
  3. Axis: HealthLine.com
  4. tengely (C2): RadioPaedia.org
  5. A nyaki gerinc: TeachMeAnatomy.info
  6. Axis: AnatomyStandard.com
Rate article
TheSkeletalSystem