Sphenoid csont

Mi a sphenoid csont

A sphenoid a koponyát alkotó nyolc koponyacsont egyike. Ez egy nagy, összetett, páratlan csont, nevét a görög „sphenoeides” szóból kapta, ami ék alakú. A csont a koponyaalap középső részének és a középső koponyaüreg padlójának jelentős részét alkotja.

A koponyafenék „zárókövének” is nevezik, mivel érintkezik az összes többi koponyacsonttal.

Hol található a sphenoid csont

A koponya elülső részén, az occipitalis csonttal szemben helyezkedik el.

Sphenoid Bone

gyors tények

<ábra>

Típus  Szabálytalan csont Hány van az emberi szervezetben 1 A

-vel tagolódik

12 csont: parietális (páros), palatinus (páros), járomcsont (páros), temporális (páros), frontális, ethmoid, occipitalis és vomer

Funkciók

A koponya alapját és oldalsó oldalát alkotja az orbitális talajjal kombinálva.

Anatómia: A sphenoid csont részei és szerkezete

A sphenoid csont egy központi testből áll, két oldalsó páros szárnyal mindkét oldalon – a kisebb és nagyobb szárnyakkal – és két pterygoid nyúlvánnyal. Ez az egyedi anatómia kiemelkedő denevér-, pillangó- vagy darázsszerű megjelenést kölcsönöz a csontnak.

Sphenoid Bone Labeled Anatómia ~ <ó3>test

Amint már említettük, a test középen van elhelyezve, és kissé kocka alakú. A testben a szfenoidális sinusok találhatók, amelyeket egy septum választ el, és az orrüregbe nyílik. Ezen melléküregek jelenléte miatt a sphenoid test üreges szerkezetté válik.

Kitűnő felület

A sphenoid test felső felülete a következő csontos tereptárgyakat tartalmazza:

1. Kiazmatikus barázda: keskeny keresztirányú barázda vagy barázda, amelyet az optikai horony képez, amely a test felső felületének közelében fekszik. A horony mindkét oldalon a látónyílásban végződik, amely a látóidegeket és az ereket az orbitális üregbe továbbítja.

2. Sella turcica: Ez egy nyereg alakú mélyedés, amely három részből áll:

én. Tuberculum sellae – Ez a rész alkotja a sella turcica elülső falát és a chiasmaticus barázda hátsó részét.

ii. Hypophysis fossa – A sella turcica kis mélyedése, amely az agyalapi mirigynek ad helyet.

iii. Dorsum sellae – A koponya tövénél visszafelé dőlő mélyedés, amely a sella turcica hátsó falát alkotja.

A sella turcica-t elülső és hátsó klinoid folyamatok veszik körül, amelyek a kisebb szárnyakból és a dorsum sellae-ból erednek. Ide tapad a tentorium cerebella izom.

alsó felület

Az alsó felületen háromszög alakú gerinc található a középső vonalban, a sphenoidális gerinc vagy rostrum, amely az elülső felületen a sphenoidális taréjjal folytonos. Mély hasadéka is van a vomer alae között. A rostrum mindkét oldalán van egy kiálló lamina, az úgynevezett vaginális nyúlvány, amely a mediális pterygoid lemez tövétől mediálisan helyezkedik el.

Lesser Wings

Két páros, háromszög alakú kisebb szárny emelkedik ki a sphenoid csont testének elülső részéből szuperolaterális irányban. Elválasztja az elülső koponyaüreget a középső koponyaüregtől. Ezek a szárnyak alkotják a látócsatorna oldalsó határát, amelyen keresztül a látóideg és a szemészeti artéria áthalad, és eléri a szemet. Az alsó szárnyak felső felülete részben a koponyaüreget alkotja, míg alsó felületük a csontos orbita oldalsó pereméhez járul hozzá.

Greater Wings

A két nagyobb szárny a kisebb szárnyak mögött emelkedik ki, oldalsó, felső és hátsó irányban. Ezek alkotják az arcváz három részét: a középső koponyaüreg padlóját, a koponya oldalfalát és a szemüreg posterolaterális falát.

A nagyobb szárnyaknak három nyílása van, amelyek a következők:

 1. Foramen rotundum: A maxilláris ideghez
 2. Foramen ovale: Lehetővé teszi az átjutást a mandibularis és az alsó petrosalis idegekhez, valamint a járulékos meningealis artériához és az emissaris vénához
 3. Foramen spinosum: Vezeti a középső agyhártyaereket és a mandibuláris ideg egy ágát

Van egy rés vagy rés a sphenoid test, a kisebb és nagyobb szárnyak között, ez az úgynevezett felső orbitális repedés. Ez a rés lehetővé teszi a csontos orbita több idegéhez és véredényéhez való átjutást. Ezek az erek magukban foglalják a trochleáris, abducent és oculomotoros idegeket, a szemideget és annak ágait, valamint a felső szemvénát.

Pterigoid folyamatok

A két pterigoid folyamat alacsonyabban ereszkedik le a sphenoid test és a nagyobb szárnyak találkozási pontjától. Ezek mindegyike tartalmaz egy mediális és egy laterális pterigoid lemezt. A rövidebb és szélesebb oldallemez a mediális és laterális pterygoid izmok kiindulási pontja. A mediális pterygoid lemez alsó csúcsán van egy kis horogszerű kiemelkedés, az úgynevezett pterygoid hamulus.

Ebben a folyamatban található a pterygoid és a palatovaginalis csatorna is.

i. Pterygoid csatorna: A fő petrosalis ideget és a mély petrosalis ideget tartalmazza.

ii. Palatovaginális vagy garatcsatorna: A garat idegét tartalmazza.

Izomkötődések

 1. A halántékizom, a rágóizom, a sphenoid nagyobb szárnyának temporális felszínéhez kapcsolódik.
 2. Az oldalsó pterygoid izom felső rostjai a sphenoid nagyobb szárnyának infratemporális felszínéhez, valamint az infratemporális gerinchez tapadnak. Ez az izom a pterigoid nyúlvány oldalsó lemezének oldalsó oldalához is kapcsolódik.
 3. A mediális pterygoid izom az oldallemez mediális oldalához, valamint a pterigoid fossahoz kapcsolódik.
 4. A pterygoid nyúlvány mediális osztódása, az úgynevezett mediális lemez, a felső garatösszehúzó izomhoz való csatlakozás helyeként szolgál.

Referenciák

 1. The Sphenoid Bone – Teachmeanatomy.info
 2. Anatómia, sphenoid csont – Ncbi.nlm.nih.gov
 3. Sphenoid csont – Kenhub.com
 4. Sfenoid csont – Radiopaedia.org
 5. Sphenoid Bone – Sciencedirect.com
Rate article
TheSkeletalSystem