Mandibula (alsó állkapocscsont)

Mi az a mandibula

A mandibula a legnagyobb, legerősebb és az egyetlen mozgásra képes koponyacsont. Ez alkotja az alsó állcsontot, ezért alsó állcsontnak is nevezik. Segíti a rágási folyamatot a felső állcsonttal vagy a felső állcsonttal együtt.

A csont nevét a latin ‘mandibula‘ szóból kapta, amely a ‘mandere~ szóból származik. 60~/em>’, jelentése ‘rágni’, és ‘bula’, hangszeres utótag.

Hol van az állcsont

Amint azt említettük, a mandibula az alsó állkapocsban helyezkedik el, éppen a felső állkapocsnál vagy a felső állkapocsnál alacsonyabban. Az alsó állkapocsvonal megérintésével könnyen érezheti a csontot.

618<ábrafelirat>Madibula röntgen

gyors tények

<ábra>

Típus  Szabálytalan csont hosszúság Hímeknél: Kb. 17-19 cm
Nőknél: Körülbelül: 16-18 cm Hány van az emberi szervezetben  1 A

-vel tagolódik

halántékcsont

Funkciók

 • Képzi az alsó állkapocsvonalat, formálja az arcot és az állat. Az alsó állkapocs fogai is ebbe a csontba gyökereznek.
 • Segít az étel rágcsálásában vagy rágásában.
 • Az egyetlen mozgékony koponyacsontként segíti a száj mozgását, segíti az evést és a beszédet.
 • Alakítja és védi a szájüregben lévő szerveket és ereket.

A mandibula részei és anatómiája

Egyetlen, patkó alakú csont, amely az elülső oldalon egy vízszintes testből és a hátsó oldalon két függőleges kariból áll.

Mandible

Body

A test ívelt, két szegéllyel és két felülettel rendelkezik.

Borders

A felső határt alveoláris határnak nevezzük, míg az alsót az alapnak.

Alveoláris határ (Superior): Lényeges csontos mérföldkő, az alveoláris nyúlvány magasabban nyúlik ki ettől a határtól. Két csontos lemezből áll: egy vastag bukkális és egy vékony nyelvű lemezből. Ez a mandibula leglétfontosságú része, mivel 16 foglalatot vagy üreget tartalmaz az alsó fogsor számára. A mandibula mindkét oldalán 5 elsődleges és 7-8 maradó fog van.

Alap (alsó): A csont alsó határa, ahol a gyomor izom mediálisan tapad. Egy kis barázdát is biztosít, amelyen az arc artéria áthalad.

Felületek

A csont szájüreg felé eső része a belső felület, míg a kifelé néző a külső felület.

Belső felület: A belső felület mediális oldalán néhány fontos struktúra található, beleértve a felső és alsó geniális gumókat vagy a mentális gerincet, a digasztrikus fossa és a mylohyoid vonalat. A mylohyoid vonal a mandibulát submandibularis és sublingualis fossare osztja, ahol a két nyálmirigy, a submandibularis és a nyelv alatti, nyugszik. A pterygomandibularis raphe a mylohyoid vonal hátsó határához tapad.

A belső felület tartalmazza a középvonalban lévő középső gerincet és a mentális gerinceket, amelyek a gerinchez képest csak oldalirányban helyezkednek el. A mylohyoid vonal a középvonaltól kezdődik, és felül és hátul halad az alveoláris határig.

Külső felület: A külső felület oldalsó oldalain külső ferde vonal, mandibula szimfízis és mentális foramen látható.

A mandibularis szimfízis egy csontos mérföldkő, amely a mandibula középvonalában található. Ez egy kis csontgerinc, amely a két fél összeolvadását jelenti a fejlődés során. Oldalt a gerinctől és a metsző fogak alatt egy mélyedés található, amelyet bemetsző fossa néven ismerünk.  A szimfízis egy háromszög alakú kiemelkedést, az úgynevezett mentális protuberanciát vesz körül, amely az áll jellegzetes formáját alkotja. A mentális protuberancia szélei megemelkednek, így kialakul a mentális tuberculum.

A mandibula anatómiája címkézett diagram
< /ábra>

Ramus

Amint már említettük, a csonton két mandibuláris rami (egyes számban: ramus) található, amelyek a mandibula szögéből merőlegesen nyúlnak felfelé. A test és a rami mindkét oldalon a mandibula vagy a gonális szögben találkozik. Ez a szög 110-130 fok között változhat, és kortól, nemtől és etnikai hovatartozástól függően változhat.

A felsőbb ponton a ramus két nyúlványra oszlik, az elülső oldalon a coronoid folyamatra és a hátsó oldalon a condylaris folyamatra. A mandibuláris bevágás választja el ezt a két folyamatot.

Fej: Hátul helyezkedik el, és a halántékcsonttal artikulálva alkotja a temporomandibularis ízületet.

nyak: Megtámasztja a ramus fejét, és az oldalsó pterigoid izom rögzítési helyeként is szolgál.

Koronoid folyamat: A ramus felső részén található. A rágást segítő temporalis és rágóizom az oldalsó felületéhez tapad. Ennek a folyamatnak az elülső határa folytonos a ramuséval, hátsó határa pedig a mandibula bevágásának elülső határát képezi.

Kondylar folyamat: A ramus felső oldalán is található, és nyakra és condylusra oszlik. A nyak a ramusból kiálló, karcsú szárszerű szerkezet. A nyak tetején van egy kiemelkedés, a condylus, amely a halántékcsonttal együtt a temporomandibularis ízület alsó csontos komponensét alkotja. A condylaris nyálkahártya anteromedialis felszínén egy kis mélyedés található, az úgynevezett pterygoid fovea vagy pterygoid fossa, ahol a laterális pterygoid izom tapad.

Foramina

A mandibulát két üreg jelöli:

1. Mandibuláris Foramen

A ramus belső mediális oldalán található a mandibularis foramen, amelyen keresztül az alsó alveoláris ideg és az alsó alveoláris artéria halad át. Ezek a neurovaszkuláris struktúrák ezen a nyíláson át a mandibularis csatornába jutnak, és a mentális foramenben lépnek ki. A mandibula foramen anterosuperior oldalán éles folyamat van, amelyet a mandibula lingulájának neveznek. Hasonlóképpen, a foramen posteroinferior részén található a mylohyoid horony, amelyen keresztül a mylohyoid erek futnak.

2. Mentális Foramen

A mandibuláris test külső felülete egy másik üreget tartalmaz, az úgynevezett mentális üreget. A mentális protuberanciától oldalt, a második premoláris alatt helyezkedik el, és az alsó alveoláris idegnek és artériának ad otthont, amelyek a mandibuláris csatornán keresztül lépnek ki. Amikor az alsó alveoláris ideg áthalad a mentális foramenben, az alsó ajak bőrét és az áll elülső részét beidegző mentális idegré válik.

Izom- és szalagtűdületek

A mandibulából származó izmok

 1. mentalis: a metsző mélyedésből
 2. Depressor labii inferioris: A ferde vonaltól 
 3. Orbicularis oris: A metsző mélyedésből
 4. gyomor elülső hasa: A gyomorüregből
 5. Depressor anguli oris: A ferde vonaltól
 6. Buccinator: Az alveoláris folyamatból
 7. Milohyoid: A mylohyoid vonalból
 8. Geniohyoid: A geniális tuberkulózis alsó részéből
 9. Genioglossus: A geniális tuberkulózis felső részéből
 10. Felső garatszűkítő: A pterygomandibularis raphe

A mandibulába behelyezett izmok

 1. Platysma: A mandibula alsó határán
 2. Mély rágó: a ramus oldalsó felületén és a mandibula szögében
 3. Felületes rágó: a ramus oldalsó felületén és a mandibula szögében
 4. Laterális pterigoid alsó feje: A condyloid folyamaton
 5. Mediális pterigoid: A mandibula szögének és ramusának mediális felületén
 6. Temporalis: A koronoid folyamaton

A csont egyik fontos kötődése a sphenomandibularis ínszalag.

Articulations

A mandibula az egyetlen csont, amely nem csukódik össze a szomszédos koponyacsontokkal varratok segítségével. Csak egy artikulációt alkot:

Temporomandibularis ízület: A condylus folyamat condylus része artikulálódik a halántékcsonttal, az ízületi porckorong segítségével kialakítva a temporomandibularis ízületet.

Izom- és ízületi rögzítéseken keresztül a maxillához kapcsolódik, bár nincs közöttük artikuláció. A kettő közvetlenül kapcsolódik csak akkor, amikor a felső és az alsó fogak találkoznak, amikor a száj zárva van.

csontosodás és fejlődés

A mandibula csontosodása az intrauterin fejlődés hatodik hetében kezdődik. Ez a második csontosodó csont.

A garatív első párja vagy a mandibulaív a bal és a jobb oldali Meckel-porcot eredményezi, amely sablonként szolgál a csont fejlődéséhez. Ezt a porcot a hasi végükön rostos membrán borítja. A bal és jobb oldali porcok mindegyikéből csontosodási központ keletkezik. Ez a két fél végül a rostos porcokon keresztül egyesül a mandibula szimfízisében. Ennek eredményeként a mandibula születéskor még mindig két különálló csontból áll.

A mandibula symphysis csontosodása és összeolvadása az élet első évében következik be, ami egyetlen csontot eredményez. A mandibula szimfízis fennmaradó része finom gerincként marad a mandibula középvonalánál.

A mandibula folyamatosan változik az egyén élete során. Születéskor a góniális szög körülbelül 160 fok. Négy éves korban kezdenek kialakulni a fogak, aminek következtében az állkapocs megnyúlik és kiszélesedik. A mandibula méretében bekövetkezett változások miatt a góniális szög körülbelül 140 fokra csökken. Felnőttkorra a gonális szög körülbelül 120 fokra csökken.

<ó2>GYIK

Q.1. Milyen izmok nyomják és húzzák vissza a mandibulát?

Ans. Az oldalsó pterygoid izom lenyomja a mandibulát, míg a temporalis izom hátsó rostjai visszahúzzák.

Q.2. Mi a különbség a férfi és a női mandibula között?

Ans. Általában a férfiaknál a mandibula szöge kifelé ívelt, ami élesebb szöget eredményez az állkapcsoknál. A nőstényekből gyakran hiányzik ez a kifelé ívelés, és lekerekítettebb állkapcsa. Egyes nőstényeknél a szög akár meg is fordulhat a középvonal felé.

Referenciák

 1. The Mandible – Teachmeanatomy.info
 2. Anatómia, fej és nyak, mandibula – Ncbi.nlm.nih.gov
 3. Mandibula – Radiopaedia.org
 4. Mandible – Kenhub.com
Rate article
TheSkeletalSystem